Tillsvidareanställning

2 datorer och händer på ett bord. Tillsvidareanställning

En tillsvidareanställning, eller fast anställning som det också kallas, har det starkaste skyddet i LAS (Lagen om anställningskydd)

Den vanligaste ingången till anställning på ett företag är att man blir provanställd under en 6 månaders period varpå anställningen sedan övergår i en tillsvidareanställning.

Presumtion för  tillsvidareanställning

Om det inte uttryckligen har avtalats mellan arbetsgivaren och arbetstagaren vilken anställningsform som gäller förutsätts det att anställningen är en tillsvidareanställning mer eller mindre direkt. Det föreligger alltså en presumtion för en tillsvidareanställning vid oklarheter eller om ingenting annat avtalats mellan parterna.

Arbetsgivaren måste senast på arbetstagarens första arbetsdag meddela att anställningen är en tidsbegränsad anställning. Arbetsgivaren kan inte under anställningens gång ändra på anställningsformen till en för den anställde mindre förmånlig anställningsform. Vidare har arbetsgivaren bevisbördan för att det avtalats om en annan form av anställning, t ex. en tidsbegränsad anställning, om det skulle uppstå en tvist mellan parterna om detta. Kan arbetsgivaren inte styrka att parterna träffat ett avtal om tidsbegränsad anställning genom anställningsavtal eller vittnen är arbetstagaren att betrakta som tillsvidareanställd.

Uppsägning av tillsvidareanställning

Om en arbetsgivare ämnar säga upp en tillsvidareanställning krävs det att arbetsgivaren kan påvisa sakliga skäl för uppsägningen. Sakliga skäl kan grunda sig i personliga skäl eller arbetsbrist. Uppsägningsförfarandet omgärdas av en hel del regler som arbetsgivaren måste kunna visa att denne uppfyllt för att anses ha sakliga skäl för uppsägning. Läs mer om uppsägning här: Uppsägning – Juristjouren

Klicka på länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur bör man agera om man känner sig utsatt för mobbing på arbetsplatsen?
Omplacering på arbetsplatsen

Arbetsrätt – Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.

Artiklar inom arbetsrätt

Nyheter i LAS

Nyheter i LAS

Från och med den 1 oktober 2022 gäller ett flertal förändringar i LAS Vissa av dessa förändringar är mer ingripande än andra. Om förändringarna är till det bättre råder det delade meningar om och åsikterna varierar sannolikt mellan vem du frågar (arbetstagare eller...

Varningar i samband med uppsägning

Varningar i samband med uppsägning

En vanlig missuppfattning är föreställningen att ett visst antal ”varningar” till en arbetstagare från arbetsgivaren automatiskt medför saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl. En helhetsbedömning måste göras i varje enskilt fall och arbetsgivaren har bevisbördan för vad denne gör gällande

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR