Tillsvidareanställning

Det finns inga andra anställningsformer än de som regleras i lag. Acceptera inget annat!

En tillsvidareanställd, eller fast anställd som det också kallas, har det starkaste skyddet i lag. Det krävs saklig grund för att säga upp en tillsvidareanställd. Har det inte uttryckligen avtalats mellan arbetsgivaren och arbetstagaren vilken anställningsform som gäller förutsätts det att anställningen är en tillsvidareanställning. Det föreligger alltså en presumtion för en tillsvidareanställning vid oklarheter eller om ingenting avtalats mellan parterna. Arbetsgivaren måste senast på arbetstagarens första arbetsdag meddela att anställningen är en tidsbegränsad anställning. Arbetsgivaren kan inte under anställningen ändra på anställningsformen till en för den anställde mindre förmånlig anställningsform. Vidare har arbetsgivaren bevisbördan för att det avtalats om en tidsbegränsad anställning om det skulle uppstå en tvist mellan parterna om detta. Kan arbetsgivaren inte styrka att parterna träffat ett avtal om tidsbegränsad anställning genom anställningsavtal eller vittnen är arbetstagaren anställd tills vidare.

Observera att även om det avtalats om en tidsbegränsad anställning måste det vara en tillåten tidsbegränsad anställning enligt LAS och gällande kollektivavtal.

Klicka på länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:
Otydliga anställningsvillkor ställer ofta till problem
Hur bör man agera om man känner sig utsatt för mobbing på arbetsplatsen?
Omplacering på arbetsplatsen
Arbetstagare – “underdog” i arbetsrätten

Nya artiklar inom arbetsrätt

Vilka rättigheter har jag under min föräldraledighet?

Föräldraledigheten är en spännande tid i ens liv då man som nybliven förälder får möjlighet att spendera tid med sitt barn. Jag kommer emellertid ofta i kontakt med personer i mitt arbete som känner en bitterljuv känsla inför eller under föräldraledigheten....

Checklista vid uppsägning

Att bli uppsagd från sitt jobb är verkligen ingen rolig upplevelse för den drabbade!Vi har utifrån de frågor vi får på Juristjourens rådgivningslinje samlat några tips och råd att ha i åtanke om det skulle hända dig. Ingå inte avtal under pressArbetsgivaren vill många...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR