Kostnadsfri inledande rådgivning
Ring oss: 0771-333 444
Måndag - fredag: 8:00 - 17:00
Eller fyll i formuläret så ringer vi upp dig.

Juridiska frågor och svar

Här har vi samlat flera av de vanligaste frågorna och svaren inom de juridiska områden som vi jobbar med. Om du inte hittar svaret på just din fråga eller har ytterligare frågor om ditt ärende är du välkommen att ringa vår rådgivning på 0771-333 444 för kostnadsfri rådgivning.

Vad är en bodelningsförrättare

En bodelningsförrättare är en jurist eller advokat som utses av tingsrätten att upprätta bodelning i samband med att ett samboskap upphör eller bodelning i samband med skilsmässa. En bodelningsförrättare kan man ansöka om i det fall makarna inte själva kan komma överens. 

Vad innebär sämjedelning?

Att i en bodelning mellan makar eller bodelning mellan sambos hitta en frivillig lösning och överenskommelse av framförallt bohag. 

Vad är ett skuldebrev?

Ett skuldebrev är ett bevis om en skuld. Skuldebrevet ska innehålla information om skuldbelopp, när skulden förfaller, om ränta ska utgå m m. Det är den som lånat pengarna(gäldenär) som ska signera skuldebrevet. Ett skuldebrev brukar även benämnas som en revers. 

Om du önskar beställa ett skuldebrev, klicka här

Vad är samboegendom?

Samboegendom är egendom som ska ingå i en bodelning när sambos separerar. Till skillnad från ett äktenskap är det endast bostad och bohag införskaffat för gemensamt bruk som utgör samboegendom och är föremål för bodelning. 

Vad innebär ett samboavtal?

Samboavtal är ett avtal mellan sambos som reglerar hur gemensamt bohag och bostad ska delas vid en separation. Man brukar huvudsakligen upprätta ett samboavtal för att avtala bort sambolagens bodelningsregler om bodelning i det fall den ena parten satsat mer vid införskaffandet av en sambobostad. 

Om du önskar beställa ett samboavtal, klicka här

Vad innebär kvarsittanderätt?

Kvarsittanderätt innebär rätten för en av makarna eller sambo att bo kvar i den gemensamma bostaden. Detta oftast till dess att bodelning sker. 

Vad innebär enskild egendom i ett samboskap?

Enskild egendom är egendom(bostad och/eller bohag) som inte ska ingå i en bodelning vid separation. Egendomen kan endast bli enskild genom förordnande av samboavtal, om någon sambo erhållit bostad eller bohag i ett arv eller genom gåva, och där det uttryckligen reglerats i ett testamente eller gåvobrev att det ska utgöra mottagarens enskild egendom.

Vad betyder bohag?

Med bohag avses inventarier i hemmet eller lösöre såsom TV, möbler, verktyg m.m.

Jag och min sambo önskar ärva varandra till så stor del som möjligt. Vi har två särkullbarn vardera(barn sedan tidigare förhållande). Hur mycket kan vi testamentera till varandra?

När man som sambo har barn(både gemensamma och/eller från tidigare förhållande) så kan man testamentera 50% av sin kvarlåtenskap till någon annan än barnen. Detta då barnen alltid har en oinskränkt rätt till sin laglott(50% av den avlidnes kvarlåtenskap uppdelat på det antal barn denne har) i anslutning till förälderns frånfälle.

Om du önskar hjälp av jurist att upprätta ett testamente, klicka här

Jag och min sambo önskar ärva varandra till så stor del som möjligt. Vi har två stycken gemensamma barn. Hur mycket kan vi testamentera till varandra?

När man som sambo har barn(både gemensamma och/eller från tidigare förhållande) så kan man testamentera 50% av sin kvarlåtenskap till någon annan än barnen. Detta då barnen alltid har en oinskränkt rätt till sin laglott(50% av den avlidnes kvarlåtenskap uppdelat på det antal barn denne har) i anslutning till förälderns frånfälle.

Min sambo har avlidit, kommer jag att ärva henne?

Sambos ärver inte varandra enligt lag. Om man önskar ärva varandra finns möjlighet att upprätta ett testamente där det regleras.

Ingår bohag(möblemang m.m) man har införskaffat innan samboskapet inleddes i en bodelning vid separation?

Nej, det bohag som ingår i bodelningen är det bohag som införskaffats under samboskapets gång, dvs från det att man flyttar ihop och framåt.

Jag äger en bostadsrätt sedan ett par år tillbaka och har nu träffat en partner som kommer att flytta in hos mig. Kommer min blivande sambo kunna kräva något av bostadens värde om vi separerar?

I och med att du ägde och bodde i bostadsrätten innan du träffade din sambo så ses den som införskaffad för enskilt bruk och utgör således inte samboegendom.

Jag har köpt en fastighet och ska flytta in där med min blivande sambo men ämnar skydda fastigheten från en bodelning. Hur gör jag?

Om du önskar undanta fastigheten från bodelning så ska du tillsammans med din blivande sambo upprätta och underteckna ett samboavtal i vilket man avtalar bort sambolagens regler om bodelning.

Jag har köpt en fastighet/bostadsrätt och ska flytta in där med min blivande sambo, kommer fastigheten att ingå i bodelningen?

Såtillvida att gemensam inflyttning sker i samband med förvärvet av fastigheten/bostadsrätten så ingår det som huvudregel i en bodelning.

Vad ingår i en bodelning för sambos?

Det huvudsakliga delarna som ingår i en bodelning enligt sambolagen är en gemensamt införskaffad ägandebostad samt bohag(möblemang etc.) införskaffat under samboskapets gång.

Hur lång tid har man på sig att begära bodelning efter en samboseparation?

Man har ett år på sig att väcka talan om bodelning från och med datumet att samboskapet upphörde. Ett enkelt sätt att väcka frågan är att meddela den andre parten skriftligen att man begär en bodelning i enlighet med sambolagen.

Jag och min sambo ska separera och vi bor i en hyresrätt där bara jag står på kontraktet. Kan jag begära att min sambo flyttar ut?

I och med att en hyresrätt är en nyttjanderätt och ingenting man äger så kan det potentiellt bli en tvist om kvarsittningen i bostaden oavsett om bara en av parterna står på kontraktet. Kan man inte komma överens Är alternativet att vända sig till tingsrätten i en kvarsittningsprövning.

Vad är ett interimistiskt beslut?

Om domstolen fattar ett interimistiskt beslut innebär det ett tillfälligt beslut som gäller från och med dagen beslutet fattats till och med dagen som det kommer en dom/avgörande/förlikning i det aktuella målet.

Jag och min sambo ska separera men vi kommer inte överens om bodelningen. Vad ska vi göra?

Om ni inte kan komma överens är rekommendationen att anlita varsitt juridiskt ombud som kan förhandla fram en lösning. Möjlighet finns också att kontakta tingsrätten och ansöka om en bodelningsförrättare.
Läs mer: Konsten att undvika konflikter i en bodelning
Läs mer: Fördelar med en samförståndslösning i en bodelning

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR