Kostnadsfri inledande rådgivning
Ring oss: 0771-333 444
Måndag - fredag: 8:00 - 17:00
Eller fyll i formuläret så ringer vi upp dig.

Frågor

Här har vi samlat flera av de vanligaste frågorna och svaren inom de juridiska områden som vi jobbar med. Om du inte hittar svaret på just din fråga eller har ytterligare frågor om ditt ärende är du välkommen att ringa vår rådgivning på 0771-333 444

Jag och min sambo önskar ärva varandra till så stor del som möjligt. Vi har två särkullbarn vardera(barn sedan tidigare förhållande). Hur mycket kan vi testamentera till varandra?

När man som sambo har barn(både gemensamma och/eller från tidigare förhållande) så kan man testamentera 50% av sin kvarlåtenskap till någon annan än barnen. Detta då barnen alltid har en oinskränkt rätt till sin laglott(50% av den avlidnes kvarlåtenskap uppdelat på det antal barn denne har) i anslutning till förälderns frånfälle.

Jag och min sambo önskar ärva varandra till så stor del som möjligt. Vi har två stycken gemensamma barn. Hur mycket kan vi testamentera till varandra?

När man som sambo har barn(både gemensamma och/eller från tidigare förhållande) så kan man testamentera 50% av sin kvarlåtenskap till någon annan än barnen. Detta då barnen alltid har en oinskränkt rätt till sin laglott(50% av den avlidnes kvarlåtenskap uppdelat på det antal barn denne har) i anslutning till förälderns frånfälle.

Min sambo har avlidit, kommer jag att ärva henne?

Sambos ärver inte varandra enligt lag. Om man önskar ärva varandra finns möjlighet att upprätta ett testamente där det regleras.

Ingår bohag(möblemang m.m) man har införskaffat innan samboskapet inleddes i en bodelning vid separation?

Nej, det bohag som ingår i bodelningen är det bohag som införskaffats under samboskapets gång, dvs från det att man flyttar ihop och framåt.

Jag äger en bostadsrätt sedan ett par år tillbaka och har nu träffat en partner som kommer att flytta in hos mig. Kommer min blivande sambo kunna kräva något av bostadens värde om vi separerar?

I och med att du ägde och bodde i bostadsrätten innan du träffade din sambo så ses den som införskaffad för enskilt bruk och utgör således inte samboegendom.

Jag har köpt en fastighet och ska flytta in där med min blivande sambo men ämnar skydda fastigheten från en bodelning. Hur gör jag?

Om du önskar undanta fastigheten från bodelning så ska du tillsammans med din blivande sambo upprätta och underteckna ett samboavtal i vilket man avtalar bort sambolagens regler om bodelning.

Jag har köpt en fastighet/bostadsrätt och ska flytta in där med min blivande sambo, kommer fastigheten att ingå i bodelningen?

Såtillvida att gemensam inflyttning sker i samband med förvärvet av fastigheten/bostadsrätten så ingår det som huvudregel i en bodelning.

Vad ingår i en bodelning för sambos?

Det huvudsakliga delarna som ingår i en bodelning enligt sambolagen är en gemensamt införskaffad ägandebostad samt bohag(möblemang etc.) införskaffat under samboskapets gång.

Hur lång tid har man på sig att begära bodelning efter en samboseparation?

Man har ett år på sig att väcka talan om bodelning från och med datumet att samboskapet upphörde. Ett enkelt sätt att väcka frågan är att meddela den andre parten skriftligen att man begär en bodelning i enlighet med sambolagen.

Jag och min sambo ska separera och vi bor i en hyresrätt där bara jag står på kontraktet. Kan jag begära att min sambo flyttar ut?

I och med att en hyresrätt är en nyttjanderätt och ingenting man äger så kan det potentiellt bli en tvist om kvarsittningen i bostaden oavsett om bara en av parterna står på kontraktet. Kan man inte komma överens Är alternativet att vända sig till tingsrätten i en kvarsittningsprövning.

Vad är ett interimistiskt beslut?

Om domstolen fattar ett interimistiskt beslut innebär det ett tillfälligt beslut som gäller från och med dagen beslutet fattats till och med dagen som det kommer en dom/avgörande/förlikning i det aktuella målet.

Jag och min sambo ska separera men vi kommer inte överens om bodelningen. Vad ska vi göra?

Om ni inte kan komma överens är rekommendationen att anlita varsitt juridiskt ombud som kan förhandla fram en lösning. Möjlighet finns också att kontakta tingsrätten och ansöka om en bodelningsförrättare.
Läs mer: Konsten att undvika konflikter i en bodelning
Läs mer: Fördelar med en samförståndslösning i en bodelning

Måste vi göra en bodelning när vi separerar?

Att upprätta ett bodelningsavtal är inget krav, men det är i de allra flesta lägen bra att få det gjort. Fördelen med att upprätta ett bodelningsavtal är att man upplöser de ekonomiska mellanhavanden man som sambos har haft och kan sedan gå vidare i livet på varsitt håll. Läs mer om bodelning efter samboskap

Jag ska separera från min sambo. Vad ska jag tänka på? Vad ingår i en bodelning efter samboskap?

Om du vill begära en bodelning ska detta göras senast inom ett år från separationen. I en bodelning efter samboskap ingår en eventuellt gemensamt införskaffad bostad (fastighet eller bostadsrätt) samt tillhörande bohag (möbler etc.) som införskaffats för gemensam anvädning under samboförhållandet. Har ni exempelvis köpt en bil eller liknande gemensamt så faller den under samäganderättslagens regler och ingår inte i bodelningen enligt sambolagen.
Läs mer: Uppdelning av bohag i en samboseparation
Läs mer: bodelning efter samboskap
Läs mer: Uppsägning av hyresrätt vid samboseparation

Jag ska bli sambo. Behöver vi upprätta ett samboavtal?

Om du har köpt en bostad i syfte att nyttja för gemensamt bruk så är ett samboavtal att rekommendera såtillvida du önskar reglera bostaden som din enskilda egendom. Således skyddas bostaden från bodelning vid en eventuell separation. Ett samboavtal (med tillhörande skuldebrev eller samägandeavtal) är att rekommendera i de fall samborna går in med olika mycket kapital vid förvärvet av en bostad.

Läs mer: Undvik onödiga tvister och skriv samboavtal!

Vad är definitionen av samboskap?

Med sambo avses två ogifta personer som bor tillsammans i parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Ett samboförhållande upphör när någon av samborna ingår äktenskap, avlider eller om samborna flyttar isär.

Nya artiklar

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR