Samboavtal

Samboavtal

​Med sambo avses två personer som bor tillsammans i parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Sambor kan upprätta ett avtal, ett så kallat samboavtal, som reglerar vad som ska gälla vid en eventuell separation. I ett samboavtal kan sambolagens regler avtalas bort vilket innebär att egendom som enligt lagen skulle vara samboegendom inte delas i en bodelning.

När behövs ett samboavtal?

Sambolagen innefattar framförallt vad som gäller med en införskaffad bostad och bohag (möbler m.m.). Om man införskaffar en bostad i syfte att bo där med sin sambo utgör det samboegendom. Det är alltså något båda parter har lika stor rätt till i en bodelning oavsett vem som betalat vid köpet. Detsamma gäller för bohag införskaffat för gemensam användning under samboskapets gång.

För att reglera det hela på ett annat sätt måste parterna upprätta ett samboavtal. Ett samboavtal kan avtala bort hela sambolagen eller delar av sambolagen. Oftast upprättar man ett samboavtal för att reglera vad som ska gälla för en införskaffad bostad. Detta då det är där de stora pengarna i regel finns. Om den ena parten satsat allt och står som ensam ägare räcker det att upprätta ett enklare samboavtal där man avtalar bort sambolagens regler om bodelning.

När behövs det ett skuldebrev som komplement till samboavtalet?

Det är relativt vanligt att sambos bestämmer sig för att införskaffa en bostad gemensamt men av olika skäl satsar olika mycket pengar. Ofta väljer man ändå att stå 50/50 på ägandet. Trots att man har lagt olika mycket i kontantinsats. Om man önskar reglera det på ett sådant sätt att den part som satsat mer också ska få tillbaka mellanskillnaden vid en ev. separation och bodelning så är det att rekommendera att upprätta ett skuldebrev där man reglerar detta. På så sätt betalar den andre parten tillbaka hälften av den överskjutande delen så att det  blir ekonomiskt rättvist.

Kan man göra på något annat sätt när man satsat olika mycket pengar vid köpet?

Ett annat alternativ när sambos går in med olika insatser vid ett bostadsköp är att omvandla de olika insatserna till en motsvarande procentandel av ägandet. Om den ena partens sammanlagda insats (+ tillhörande lån) exempelvis motsvarar 60% av bostadens värde och den andre partens insats (+ tillhörande lån) motsvarar 40% av bostadens värde så reglerar man detta redan vid ingången av köpet. Rör det en bostadsrätt så reglerar man detta sedan i föreningsregistret. Om det rör en fastighet så ansöker man om lagfart hos lantmäteriet med de avtalade ägandeandelarna. På så sätt har man redan förtydligat insatsen med en motsvarande ägandeandel och då räcker det att upprätta ett samboavtal för att skydda respektive ägandeandel som enskild.

Måste en jurist anlitas för att upprätta ett samboavtal?

Det finns inget tvång att anlita en jurist för att upprätta ett samboavtal men det kan alltid vara en god idé att anlita en sakkunnig för att säkerställa kvalitén i de avtal som man upprättar. I de enklaste fallen räcker det ofta med ett standardsamboavtal och där kan man i regel använda sig av en standardmall som matchar situationen men i det fall en bostad införskaffats med olika insatser är det generellt en bra idé att vända sig till en jurist.

Vill ni upprätta ett samboavtal?

Beställ ett samboavtal här.

Familjerätt – Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.

Artiklar inom familjerätt

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Omvärldssituationen är oroande. Krig, energikriser, höjda räntor och sjunkande bostadspriser är omvälvande för många, även bostadsrättsföreningar. Detta syns tydligt i att många nyproduktionsprojekt har blivit dyrare. Under coronapandemin gick priserna upp pga. höjda...

Ombyggnadsavtal

Ombyggnadsavtal

Ett ombyggnadsavtal är ett avtal som en styrelse kräver att medlemmen skriver på för att denne ska få genomföra en renovering. Ombyggnadsavtalet kan innehålla många olika villkor. Vanligt är att styrelsen kräver att medlemmen tar på sig strikt ansvar för och/eller att...

Gåvobrev fastighet

Gåvobrev fastighet

De två vanligaste sätten att överlåta en fastighet är genom köp och gåva. En fastighet kan också överlåtas genom bl.a. byte, bodelning, arv. I situationer när fastigheter t.ex. ska överlåtas från föräldrar till barn eller mellan makar och sambos aktualiseras frågan om...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR