Kostnadsfri inledande rådgivning
Ring oss: 0771-333 444
Måndag - fredag: 8:00 - 17:00
Eller fyll i formuläret så ringer vi upp dig.

Juridiska frågor och svar

Här har vi samlat flera av de vanligaste frågorna och svaren inom de juridiska områden som vi jobbar med. Om du inte hittar svaret på just din fråga eller har ytterligare frågor om ditt ärende är du välkommen att ringa vår rådgivning på 0771-333 444 för kostnadsfri rådgivning.

Vad innebär sämjedelning?

Att i en bodelning mellan makar eller bodelning mellan sambos hitta en frivillig lösning och överenskommelse av framförallt bohag. 

Vad innebär full äganderätt?

Full äganderätt kan förordnas i testamente och innebär att arv ska tillfalla en person och att denne i all avseenden är fri att göra vad den önskar med egendomen. Det står personen exempelvis fritt att ge bort eller testamentera bort egendomen. 

Vad innebär fri förfoganderätt?

Fri förfoganderätt, kan förordnas i testamente och innebär att arv ska fördelas till en person under dennes livstid och därefter tillfalla annan. Fri förfoganderätt innebär att man kan förfoga över arvet så som man önskar under sin livstid. Man äger dock ej rätt att testamentera bort det man ärvt med fri förfoganderätt. 

Vad innebär efterarv?

Att vara efterarvinge innebär att man har rätt att ta del av arv från en tidigare avliden person, i ett nu aktuellt dödsbo. Exempelvis om man valt att avstå ett mors- eller farsarv och till förmån för dennes partner som nu avlidit. 

Vad är en dödsbodelägare?

En dödsbodelägare är en person som enligt lag eller via testamente är ägare till en andel i dödsboet. En dödsbodelägare har rätt att ta del i beslut som rör dödsboet och ska kallas till en bouppteckning.

Vad är ett dödsbo?

Ett dödsbo är den juridiska person som uppstår när någon avlidit. I dödsboet finns den samlade kvarlåtenskapen efter den avlidne personen. 

Vad är en boutredningsman?

En boutredningsman är en jurist eller advokat som utses av tingsrätten att reda ut oklarheter i ett dödsbo och upprätta arvskifte i de fall dödsbodelägarna inte själva kan komma överens. 

Vad är en Arvskifteshandling?

En arvskifteshandling är ett dokument/avtal mellan dödsbodelägarna som visar hur arvet ska skiftas. Med andra ord vem som ärver vad helt enkelt. 

Vad är en arvslott?

Arvslott är den del av den avlidnes kvarlåtenskap som en arvinge får enligt lag eller ett testamente. Arvslottens storlek kan variera beroende på hur släktbanden ser ut, hur ett eventuellt testamente är utformat samt hur många arvtagare det finns.

Vad är ett särkullbarn?

Särkullbarn är de barn till någon av makarna som har en annan förälder än maken/makan.

Vad betyder bohag?

Med bohag avses inventarier i hemmet eller lösöre såsom TV, möbler, verktyg m.m.

Jag och min sambo önskar ärva varandra till så stor del som möjligt. Vi har två särkullbarn vardera(barn sedan tidigare förhållande). Hur mycket kan vi testamentera till varandra?

När man som sambo har barn(både gemensamma och/eller från tidigare förhållande) så kan man testamentera 50% av sin kvarlåtenskap till någon annan än barnen. Detta då barnen alltid har en oinskränkt rätt till sin laglott(50% av den avlidnes kvarlåtenskap uppdelat på det antal barn denne har) i anslutning till förälderns frånfälle.

Om du önskar hjälp av jurist att upprätta ett testamente, klicka här

Jag och min sambo önskar ärva varandra till så stor del som möjligt. Vi har två stycken gemensamma barn. Hur mycket kan vi testamentera till varandra?

När man som sambo har barn(både gemensamma och/eller från tidigare förhållande) så kan man testamentera 50% av sin kvarlåtenskap till någon annan än barnen. Detta då barnen alltid har en oinskränkt rätt till sin laglott(50% av den avlidnes kvarlåtenskap uppdelat på det antal barn denne har) i anslutning till förälderns frånfälle.

Min sambo har avlidit, kommer jag att ärva henne?

Sambos ärver inte varandra enligt lag. Om man önskar ärva varandra finns möjlighet att upprätta ett testamente där det regleras.

Hur gör man en dödsboanmälan?

En dödsboanmälan gör man till kommunen där den avlidne var bosatt. Fall där det är aktuellt att göra en dödsboanmälan är när det inte finns några tillgångar i dödsboet. Kommunen kan då i vissa fall ta över ansvaret för boet och även stå för begravningskostnaden. Dödsbodelägarna behöver i dessa fall inte se till att en bouppteckning upprättas och skickas in till Skatteverket.
Läs mer om arvsrätt

Vad innebär EU:S arvsfördning?

I korhet innebär den att man, i det fall man exempelvis är svensk men har sin hemvist i Tyskland, har möjlighet att i ett testamente göra ett lagval och välja att svensk lag ska gälla vid frånfälle. Om man inte gör ett aktivt lagval är det lagarna i det land man har sin huvudsakliga hemvist (stadigvarande boende) som gäller vid frånfälle.
Läs mer: Vad händer med arvet om du flyttar utomlands?

Vad är ett arvskifte?

Ett arvskifte är ett privat avtal i vilket den avlidnes tillgångar fördelas mellan delägarna i ett dödsbo. Efter att en eventuell bodelning har gjorts och alla skulder är betalda kan tillgångarna i dödsboet delas ut mellan dödsbodelägarna. Samtliga delägare ska underteckna en handling som visar att ett arvskifte har ägt rum.

Vad är en bouppteckning och vilka ansvarar för att den blir gjord?

En bouppteckning är en förteckning av en avliden persons tillgångar och skulder. En bouppteckning skall upprättas och skickas in till Skatteverket senast tre (3) månader från dödsdatumet. Det är upp till dödsbodelägarna att se till att en bouppgivare utses och att bouppteckning förrättas.
Läs mer om bouppteckning
Läs mer: Den administrativa sidan av döden

Vad är en laglott?

En laglott är ett barns oinskränkta rätt till en viss del av sin förälders kvarlåtenskap i samband med dennes frånfälle. Laglotten utgör halva förälderns kvarlåtenskap uppdelat på det antal barn den avlidne föräldern har. Alltså 50 % om det finns ett barn, 25 % om det finns två barn och så vidare. Särkullbarn har rätt till sin laglott direkt vid förälderns frånfälle medan bröstarvingar (äkta pars gemensamma barn) får vänta på sin laglott tills båda föräldrarna har avlidit.
Läs mer: Vad är skillnaden mellan arvslott och laglott
Läs mer: Det förstärkta laglottsskyddet
Läs mer: arvsrätt

Jag ska upprätta ett testamente, vad behöver jag tänka på?

Ett testamente måste bevittnas av två utomstående personer. Vittnena ska inte vara nära besläktade med testatorn och inte heller omfattas av vad som bestäms i testamentet. Om du inte har barn står det dig fritt att testamentera dina tillgångar till vem du vill. Om du har barn har du rätt att testamentera 50 % till någon annan än barnen.
Läs mer om testamente
Klicka här om du önskar hjälp att upprätta ett testamente

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR