Bodelning mellan sambos

I samband med att ett samboförhållande upplöses ska det, på begäran av den ena sambon, göras en bodelning mellan dem. En begäran om bodelning skall göras senast inom 1 år från det att samboskapet upplöstes.

De tillgångar som innefattas av bodelningen är sambornas gemensamma bostad och bohag, om de införskaffats för gemensam användning. En bostad man äger sedan innan utgör alltså inte samboegendom.

På samma sätt som vid äktenskapsskillnad mellan makar upprättas ett bodelningsavtal där det framgår vad som beslutats gällande samboegendomen.

Om man önskar avtala bort sambolagens regler om bodelning så ska det regleras med ett samboavtal.

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Samboavtal
Sambolagens regler
Äktenskapsskillnad mellan makar
Uppsägning av hyresrätt vid samboseparation
Konsten att undvika konflikter vid en bodelning
Bokning av tid

Nya artiklar inom familjerätt

Le divorce en Suède

Le divorce en Suède

Le divorce en Suède est rapide et relativement simple. Il n’est pas nécessaire d'aller au tribunal.Tout d’abord, il faut examiner si vous avez le droit au divorce en Suède. Voici quelques conditions qui vous permetent d’introduire la demande au divorce en Suède: •...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR