Kostnadsfri inledande rådgivning
Ring oss: 0771-333 444
Måndag - fredag: 8:00 - 17:00
Eller fyll i formuläret så ringer vi upp dig.

Frågor

Här har vi samlat flera av de vanligaste frågorna och svaren inom de juridiska områden som vi jobbar med. Om du inte hittar svaret på just din fråga eller har ytterligare frågor om ditt ärende är du välkommen att ringa vår rådgivning på 0771-333 444

Kan vi göra en bodelning under pågående äktenskap?

Ja, en bodelning kan göras under pågående äktenskap. Makarna har äganderätt till sin egendom och svarar för sina skulder i ett äktenskap. Vill två makar förändra äganderätten av sina tillgångar under äktenskapet kan detta alltså göras genom en bodelning. Bodelningsavtalet måste då registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Vidare rekommenderas även att upprätta ett äktenskapsförord.

Måste vi göra en bodelning när vi skilt oss?

Att upprätta ett bodelningsavtal är inget krav, men det är i de allra flesta lägen bra att få det gjort. Fördelen med att upprätta ett bodelningsavtal är att man upplöser de ekonomiska förehavandena man har haft och kan sedan gå vidare i livet på varsitt håll. Läs mer om bodelning efter skilsmässa
Läs mer: När ska tillgångarna värderas? – Värderingstidpunkt vid bodelning

Vad innebär en bodelning efter skilsmässa?

En bodelning i samband med skilsmässa är enkelt förklarat ett avtal som reglerar vem som ska ha vad av er gemensamma egendom, det s.k. giftorättsgodset, i samband med skilsmässan. Du har rätt till mellan 10-50 % (beroende på hur länge ni har varit gifta) i den andres eventuella överskott (tillgångar minus skulder) i samband med en bodelning. Dock kan det finnas äktenskapsförord som förändrar situationen och reglerar att viss eller all egendom som enskild egendom. Läs mer om bodelning efter skilsmässa
Läs mer: konsten att undvika konflikter vid en bodelning
Läs mer: Fördelar med en samförståndslösning i en bodelning

Måste vi ha betänketid på skilsmässan när vi är överens om att skiljas?

Om ni har barn under 16 år så blir det en automatiskt betänketid oavsett om ni är överens eller inte. Har ni inga barn eller barn över 16 år så slipper ni betänketid såtillvida ni är överens om att skiljas. Ett undantag från denna regel är om man kan påvisa (via ett s.k. särlevnadsintyg) att man varit separerade i minst 2 år innan ansökan om skilsmässa görs kan man undgå betänketid trots barn under 16 år såtillvida parterna är överens om det.

Hur går jag tillväga om min make/maka inte vill skriva på skilsmässoansökan?

Om man inte är överens om att skilja sig kan man göra en enskild ansökan(stämning) om äktenskapskillnad. Detta blir alternativet om man vill komma igång med processen trots att man inte är överens.
Blankett för enskild ansökan om äktenskapskillnad

Jag vill skilja mig. Hur går jag tillväga?

Till att börja med ska du göra en ansökan om äktenskapsskillnad/upplösning av registrerat partnerskap. Ansökan ska tillsammans med personbevis skickas in till tingsrätten (samma ansökningsblanketter gäller för upplösning av registrerat partnerskap). Läs mer om skilsmässa här
Blankett för ansökan om äktenskapsskillnad
Länk till domstolsverkets e-tjänst för gemensam ansökan om äktenskapsskillnad

Vi har gift oss i utlandet. Hur registrerar vi äktenskapet i Sverige?

Efter vigseln i utlandet ska ni visa ett intyg för Skatteverket om att vigseln har ägt rum. Om Skatteverket bedömer att vigseln är giltig i Sverige registreras den i folkbokföringen.

Vi ska gifta oss. Behöver vi upprätta ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord rekommenderas i det fall du och din blivande make/maka önskar avtala om att viss egendom ska vara enskild egendom. Enskild egendom ingår inte i en bodelning vid skilsmässa. Med andra ord kan man genom ett äktenskapsförord säkerställa att den andre parten inte kommer kunna kräva något av egendomens värde vid en bodelning. Ni kan välja att reglera alla specifika tillgångar som enskild egendom eller någon/några tillgångar som enskild egendom. Ett äktenskapsförord måste registreras hos Skatteverket (äktenskapsregistret) för att vara giltigt.
Klicka här om du önskar hjälp att upprätta äktenskapsförord
Läs mer: Äktenskapsförord – att avtala bort giftorätten

Nya artiklar

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR