Kostnadsfri inledande rådgivning
Ring oss: 0771-333 444
Måndag - fredag: 8:00 - 17:00
Eller fyll i formuläret så ringer vi upp dig.

Juridiska frågor och svar

Här har vi samlat flera av de vanligaste frågorna och svaren inom de juridiska områden som vi jobbar med. Om du inte hittar svaret på just din fråga eller har ytterligare frågor om ditt ärende är du välkommen att ringa vår rådgivning på 0771-333 444 för kostnadsfri rådgivning.

Vad innebär en äktenskapsskillnad?

När tingsrätten dömer till äktenskapsskillnad är det med andra ord en dom om skilsmässa, dvs det slutgiltiga beskedet att man är skild.

Vad är ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan äkta makar som vanligast reglerar vissa specifika tillgångar eller alla tillgångar som enskild egendom. Ett äktenskapsförord kan även omvandla enskild egendom till giftorättsgods. Ett äktenskapsförord har för dess giltighet ett Registreringskrav hos Skatteverket. 

Vad innebär sämjedelning?

Att i en bodelning mellan makar eller bodelning mellan sambos hitta en frivillig lösning och överenskommelse av framförallt bohag. 

Vad innebär kvarsittanderätt?

Kvarsittanderätt innebär rätten för en av makarna eller sambo att bo kvar i den gemensamma bostaden. Detta oftast till dess att bodelning sker. 

Vad är giftorättsgods?

Giftorättsgods är all den egendom som makar har under ett äktenskap och som ska ingå i en eventuell bodelning. Giftorättsgods är i princip allt som inte är enskild egendom(undantag allmän pension och tjänstepension).

Vad innebär enskild egendom i ett äktenskap?

Enskild egendom är egendom som inte ska ingå i en bodelning vid skilsmässa. Egendomen kan bli enskild genom förordnande av äktenskapsförord eller om någon av makarna erhållit ett arv eller gåva och det uttryckligen reglerats i ett testamente eller gåvobrev att det ska utgöra mottagarens enskild egendom.

Vad innebär brytdatum/brytpunkt?
  • Brytdatumet eller brytpunkten som den också brukar kallas är den dag då tingsrätten registrerar ansökan om äktenskapsskillnad. Brytpunkten är utgångspunkt för vilka tillgångar som ska ingå i en bodelning
Vad innebär en betänketid i samband med skilsmässa?

En betänketid ges till makar vid ansökan om skilsmässa när det finns barn under 16 år eller om makarna inte är överens om att skiljas. Betänketiden är i regel 6 månader.  

Vad betyder bohag?

Med bohag avses inventarier i hemmet eller lösöre såsom TV, möbler, verktyg m.m.

Jag och min make har upprättat ett äktenskapsförord som vi förvarar hemma i kassaskåpet. Räcker det?

Nej, för att äktenskapsförordet ska vara giltigt måste det registreras i skatteverkets äktenskapsregister

Vad kostar det att ansöka om skilsmässa?

En ansökan om äktenskapsskillnad kostar 900kr.

Vem står för kostnaderna i en bodelningsförrättning?

Parterna har ett solidariskt ansvar för bodelningsförrättarens arvode.

Jag och min ex-make kommer inte överens om bodelningen. Hur går jag vidare?

Ett första alternativ kan vara att du skaffar dig ett juridiskt ombud som tar över dialogen med den andre parten eller dennes ombud för att på så sätt nå ett avtal Möjlighet finns också att vända sig till tingsrätten och ansöka om en bodelningsförrättare som får i uppdrag att lösa bodelningen.

Måste båda parter skicka in en fullföljd på skilsmässa efter betänketiden?

Det räcker att en part vill skiljas för att fullföljden ska gå igenom och skilsmässan verkställas.

I vilka fall är det aktuellt med betänketid på skilsmässan?

I det fall det finns barn under 16 år i hemmet (undantag kan göras om makarna bott särskilda minst 2år och kan påvisa särlevnadsintyg) och i det fall parterna inte är överens om att skiljas så blir det en automatisk betänketid på 6 månader.

Är jag underhållsskyldig för min make/maka?

Enligt äktenskapsbalken har man ett solidariskt ansvar att hjälp varandra efter bästa förmåga. Det innebär exempelvis att man förväntas bidra ekonomiskt till den andre partens överlevnad om så krävs och ekonomiskt utrymme finns.

Vi ska skiljas men kommer inte överens om vem som ska bo kvar i bostaden. Hur löser vi det?

Om ni inte kommer överens om vem som ska bo kvar och vem som ska flytta kan ni vända er till tingsrätten med en kvarsittningsprövning. Den parten som brukar kunna påvisa starkast skäl(störst behov) för kvarsittning är i regel den part som brukar få kvarsittning. Ett sådant starkt skäl kan exempelvis vara om man är den som ska ha barnen boende hos sig.

Vad ingår i en bodelning?

I princip alla tillgångar(undantaget allmän pension och tjänstepension) och skulder ingår i en bodelningsuträkning. I vissa fall finns det även enskild egendom reglerad(i äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente) och det undantas också bodelningen. Exempel på värdet av tillgångar som ingår i bodelningen är bankkonton, aktier, bostadsrätt, fastighet, bil/båt/motorcykel, arv m.m. Exempel på skulder som ingår kan vara skatteskulder, privata lån, banklån CSN lån m.m.

Hur lång tid efter skilsmässan kan jag väcka talan om bodelning?

Det finns i princip ingen lagstadgad preskriptionstid för att begära en bodelning även om det potentiellt skulle kunna bedömas som man är för sent ute i det enskilda fallet beroende på kringliggande omständigheter.

Vad har jag rätt till i en bodelning?

Giftorätten innebär en rätt att begära en viss del av värdet av den andre partens överskott på tillgångar vid en bodelning i samband med en skilsmässa. Under det första 5åren(ev tidigare samboskap inräknat) får man rätt till 10% per påbörjat år tillsammans. Dvs om ni varit gifta (sambotid räknas också in) 0-1år kan man begära 10% i varandras ev. överskott i en bodelning, 1-2 20& osv ända fram till det femte året är påbörjat. Från det och därefter är giftorätten 50%.

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR