Bodelning mellan makar

Bodelning mellan makar

En bodelning är en ekonomisk överenskommelse mellan makar som upprättas i samband med äktenskapsskillnad. Dagen då makarna ansöker om äktenskapsskillnad är brytdagen och det är från den dagen som värdering av tillgångar och skulder kommer att ske.

Första steget är att göra en bodelningsberäkning där vardera parts tillgångar och skulder redovisas. Här är huvudregeln att man har rätt till en procentuell del av varandras eventuella överskott på tillgångar (från 10 till 50% beroende på äktenskapets längd), men det är även fritt för makarna att hitta en alternativ lösning som passar dem. Det som ska fördelas är allt giftorättsgods som inte utgör enskild egendom genom ett äktenskapsförord eller villkor i testamente eller gåvobrev med avdrag för skulder.

När makarna är överens om hur tillgångarna ska fördelas dem emellan upprättas i nästa steg ett skriftligt bodelningsavtal. I ett bodelningsavtal framgår fördelningen av tillgångarna, vad som beslutats gällande exempelvis den gemensamma bostaden och övertagande av lån. Ett bodelningsavtal utgör ett bevis på att makarnas ekonomiska mellanhavanden upphört. Bodelningsavtal krävs exempelvis för en ansökan om lagfart och banken efterfrågar en bodelningshandling i samband med ansökan om lån eller övertagande av lån som tidigare varit gemensamma.

Makarna har äganderätt till sin egendom och svarar för sina skulder i ett äktenskap. Vill två makar förändra äganderätten av sina tillgångar under äktenskapet kan detta alltså göras genom en bodelning under äktenskapet. Bodelningsavtalet måste då registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.

Exempel på bodelning:

Anders och Barbro har varit gifta i 5 år. Anders har nettotillgångar på 200 000 kr och bidrar till bodelningen med detta belopp. Barbro, som har lika stora tillgångar som skulder, bidrar däremot inte med något till bodelningen. Anders ska alltså ge 100 000 kr till Barbro.

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Konsten att undvika konflikter vid en bodelning 
Äktenskapsbalken (se kap. 7-13)

Familjerätt – Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.

Artiklar inom familjerätt

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Omvärldssituationen är oroande. Krig, energikriser, höjda räntor och sjunkande bostadspriser är omvälvande för många, även bostadsrättsföreningar. Detta syns tydligt i att många nyproduktionsprojekt har blivit dyrare. Under coronapandemin gick priserna upp pga. höjda...

Ombyggnadsavtal

Ombyggnadsavtal

Ett ombyggnadsavtal är ett avtal som en styrelse kräver att medlemmen skriver på för att denne ska få genomföra en renovering. Ombyggnadsavtalet kan innehålla många olika villkor. Vanligt är att styrelsen kräver att medlemmen tar på sig strikt ansvar för och/eller att...

Gåvobrev fastighet

Gåvobrev fastighet

De två vanligaste sätten att överlåta en fastighet är genom köp och gåva. En fastighet kan också överlåtas genom bl.a. byte, bodelning, arv. I situationer när fastigheter t.ex. ska överlåtas från föräldrar till barn eller mellan makar och sambos aktualiseras frågan om...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR