Kostnadsfri inledande rådgivning
Ring oss: 0771-333 444
Måndag - fredag: 8:00 - 17:00
Eller fyll i formuläret så ringer vi upp dig.

Frågor

Här har vi samlat flera av de vanligaste frågorna och svaren inom de juridiska områden som vi jobbar med. Om du inte hittar svaret på just din fråga eller har ytterligare frågor om ditt ärende är du välkommen att ringa vår rådgivning på 0771-333 444

Vad är ett småmål?

Ett småmål är ett tvistemål där tvistesumman understiger ett halvt prisbasbelopp (22 250kr). I småmål finns det ingen möjlighet att ansöka om rättskydd eller rättshjälp vilket innebär att du får stå för dina kostnader själv om du vill anlita en jurist. Det betyder också att du inte behöver stå för motpartens kostnader om du skulle förlora.

Jag ska köpa en bil av en annan privatperson, kan jag häva köpet om jag upptäcker ett fel?

I köp mellan privatpersoner köper du varan i befintligt skick, detta betyder att du bör undersöka varan ordentligt i samband med köpet. Om du upptäcker ett fel efter att du köpt bilen så har du möjlighet att kräva ersättning. Du behöver då bevisa att bilen är i väsentligt sämre skick än du hade fog att förvänta dig. För att få häva behöver säljaren också ha haft viss insikt i att det var av väsentlig betydelse för dig att det aktuella felet inte förelåg. Kontakta en jurist för att göra en bedömning av dina möjligheter till ersättning.

Jag har fått en faktura som jag anser vara felaktig, hur går jag tillväga för att bestrida fakturan?

Först bestrider du fakturan/kravet skriftligen till motparten, via brev eller mail. Se till att spara en kopia av bestridandet så du kan styrka att du har bestridit samt när det gjordes. Ange klart och tydligt i skrivelsen varför du bestrider, dvs. dina grunder för bestridandet.
Läs mer: Hur man bestrider en faktura/ekonomiskt krav

En person är skyldig mig pengar, hur går jag tillväga för att få tillbaks dem?

Börja med att upprätta ett kravbrev med anmodan om återbetalning av skulden. Om detta inte skulle fungera är nästa steg att ansöka om ett betalningsföreläggande via Kronofogden. Om betalningsföreläggandet bestrids så finns möjligheten att låta ärendet prövas av tingsrätten.
Läs mer om betalningsföreläggande

Hur ansöker jag om rättskydd?

Rättskydd ansöker du om via ditt juridiska ombud till ditt försäkringsbolag (där du har tecknat en hemförsäkring). Rättskyddet brukar täcka ca 80 % av kostnaderna som uppstår i processen. Exempel på ärenden som innefattas av rättskydd är tvister som överstiger ett halvt basbelopp (ca 22 500kr) och vårdnads- och umgängestvister(förutsätter att ni har varit separerade i minst 2 år). Exempel på ärenden som inte innefattas av rättskydd är bodelningar, småmålsärenden (tvister under 22 500kr), arbetsrättsliga tvister och förvaltningsrättsliga ärenden såsom överklagande av beslut från Försäkringskassan. Kontakta ditt försäkringsbolag och fråga hur rättskyddet i din hemförsäkring fungerar.

Hur ansöker jag om rättshjälp?

Rättshjälp ansöker du om via ditt juridiska ombud hos Rättshjälpsmyndigheten. Förutsättningen för att ansöka om rättshjälp är att du tjänar under 260.000kr om året (du får lägga till 15.000kr per barn, det vill säga har du ett barn är maxbeloppet 275.000kr och så vidare). Exempel på ärenden som innefattas av rättshjälp är vårdnads/umgängestvister (i första hand rättskydd), arbetsrättsliga tvister, tvister som överstiger ett halvt prisbasbelopp (i första hand rättskydd). Notera att man i ärenden där du kan få rättskydd alltid ansöker om det i första hand. Läs mer på rattshjalp.se

Nya artiklar

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR