Kostnadsfri inledande rådgivning
Ring oss: 0771-333 444
Måndag - fredag: 8:00 - 17:00
Eller fyll i formuläret så ringer vi upp dig.

Juridiska frågor och svar

Här har vi samlat flera av de vanligaste frågorna och svaren inom de juridiska områden som vi jobbar med. Om du inte hittar svaret på just din fråga eller har ytterligare frågor om ditt ärende är du välkommen att ringa vår rådgivning på 0771-333 444 för kostnadsfri rådgivning.

Vad är ett särkullbarn?

Särkullbarn är de barn till någon av makarna som har en annan förälder än maken/makan.

Vad betyder bohag?

Med bohag avses inventarier i hemmet eller lösöre såsom TV, möbler, verktyg m.m.

Jag och min make har upprättat ett äktenskapsförord som vi förvarar hemma i kassaskåpet. Räcker det?

Nej, för att äktenskapsförordet ska vara giltigt måste det registreras i skatteverkets äktenskapsregister

Vad kostar det att ansöka om skilsmässa?

En ansökan om äktenskapsskillnad kostar 900kr.

Vem står för kostnaderna i en bodelningsförrättning?

Parterna har ett solidariskt ansvar för bodelningsförrättarens arvode.

Jag och min ex-make kommer inte överens om bodelningen. Hur går jag vidare?

Ett första alternativ kan vara att du skaffar dig ett juridiskt ombud som tar över dialogen med den andre parten eller dennes ombud för att på så sätt nå ett avtal Möjlighet finns också att vända sig till tingsrätten och ansöka om en bodelningsförrättare som får i uppdrag att lösa bodelningen.

Måste båda parter skicka in en fullföljd på skilsmässa efter betänketiden?

Det räcker att en part vill skiljas för att fullföljden ska gå igenom och skilsmässan verkställas.

I vilka fall är det aktuellt med betänketid på skilsmässan?

I det fall det finns barn under 16 år i hemmet (undantag kan göras om makarna bott särskilda minst 2år och kan påvisa särlevnadsintyg) och i det fall parterna inte är överens om att skiljas så blir det en automatisk betänketid på 6 månader.

Är jag underhållsskyldig för min make/maka?

Enligt äktenskapsbalken har man ett solidariskt ansvar att hjälp varandra efter bästa förmåga. Det innebär exempelvis att man förväntas bidra ekonomiskt till den andre partens överlevnad om så krävs och ekonomiskt utrymme finns.

Vi ska skiljas men kommer inte överens om vem som ska bo kvar i bostaden. Hur löser vi det?

Om ni inte kommer överens om vem som ska bo kvar och vem som ska flytta kan ni vända er till tingsrätten med en kvarsittningsprövning. Den parten som brukar kunna påvisa starkast skäl(störst behov) för kvarsittning är i regel den part som brukar få kvarsittning. Ett sådant starkt skäl kan exempelvis vara om man är den som ska ha barnen boende hos sig.

Vad ingår i en bodelning?

I princip alla tillgångar(undantaget allmän pension och tjänstepension) och skulder ingår i en bodelningsuträkning. I vissa fall finns det även enskild egendom reglerad(i äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente) och det undantas också bodelningen. Exempel på värdet av tillgångar som ingår i bodelningen är bankkonton, aktier, bostadsrätt, fastighet, bil/båt/motorcykel, arv m.m. Exempel på skulder som ingår kan vara skatteskulder, privata lån, banklån CSN lån m.m.

Hur lång tid efter skilsmässan kan jag väcka talan om bodelning?

Det finns i princip ingen lagstadgad preskriptionstid för att begära en bodelning även om det potentiellt skulle kunna bedömas som man är för sent ute i det enskilda fallet beroende på kringliggande omständigheter.

Vad har jag rätt till i en bodelning?

Giftorätten innebär en rätt att begära en viss del av värdet av den andre partens överskott på tillgångar vid en bodelning i samband med en skilsmässa. Under det första 5åren(ev tidigare samboskap inräknat) får man rätt till 10% per påbörjat år tillsammans. Dvs om ni varit gifta (sambotid räknas också in) 0-1år kan man begära 10% i varandras ev. överskott i en bodelning, 1-2 20& osv ända fram till det femte året är påbörjat. Från det och därefter är giftorätten 50%.

Hur kan en hyresgäst göra gällande sitt besittningsskydd?

Hyresgäst som sagts upp behöver bara bestrida uppsägningen och informera hyresvärden om att hen anser sig ha besittningsrätt till lägenheten. Det är då upp till hyresvärden att ge in en ansökan till hyresnämnden.

Vad innebär hyresgästens besittningsskydd?

Hyresgäster har i regel besittningsskydd, dvs. en rätt att få sitt hyresavtal förlängt trots att hyresvärden sagt upp det. En hyresvärd behöver en besittningsskyddsbrytande grund för att kunna tvinga hyresgästen att flytta. En sådan grund kan vara att hyresgästen inte betalar hyran, att hyresgästen hyrt ut lägenheten i andra hand, att huset ska rivas eller byggas om. Alla besittningsskyddsbrytande grunder framgår av lag.

Kan en hyresgäst få tillbaka överhyra?

Hyresnämnden kan, på ansökan av hyresgästen, besluta att hyresvärden ska betala tillbaka det han eller hon har tagit emot utöver skäligt belopp tillsammans med ränta för en period om två år före dagen för ansökan.

Hur hög hyra får jag ta ut?

Hyran för en hyreslägenhet som hyrs ut i andra hand får inte överstiga den hyra som hyresvärden själv betalar, med tillägg för möbler, utrustning (ca 15 % av hyran) och andra nyttigheter (tillägg motsvarande kostnaden).

Gällande en bostadsrättslägenhet får hyran motsvara din avgift, kostnad för lån, el, bredband vatten, ev. möbler.

När får jag hyra ut min lägenhet i andra hand?

En hyresrätt får hyras ut i andra hand om och endast när hyresvärden har gett sitt godkännande. Detsamma gäller bostadsrättslägenheter, men då krävs styrelsens godkännande. Om hyresvärden/styrelsen inte ger tillstånd till andrahandsupplåtelsen kan en ansökan göras till hyresnämnden.

Hyresrätt

Hyresnämnden lämnar tillstånd till en ansökan om hyresgästen har beaktansvärda skäl för upplåtelsen på grund av särskilda familjeförhållanden, ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse eller därmed jämförbara förhållanden, hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke, och hyran, när det gäller en bostadslägenhet, inte överstiger skälig hyra.

Bostadsrätt 

Hyresnämnden lämnar tillstånd, om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke.

Vad är en andrahandsupplåtelse?

En hyresgäst som låter någon annan nyttja sin lägenhet i dess helhet och självständigt har gjort en andrahandsupplåtelse (en s.k. total sublokation). Om hyresgästen har en inneboende som endast nyttjar del av lägenheten är det inte en andrahandsupplåtelse (en s.k. partiell sublokation).

Vad är undersökningsplikt?

En fastighetsköpare förväntas undersöka fastigheten innan köpet. Alla brister som köparen vid genomförandet av en besiktning upptäckte, eller borde ha upptäckt om en noggrann besiktning hade gjorts, får köparen ansvara för.

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR