Äktenskapsförord

När äktenskap har ingåtts är huvudregeln att makarnas egendom klassificeras som giftorättsgods och delas vid en bodelning vid en eventuell skilsmässa. Genom att upprätta ett äktenskapsförord kan makarna frångå denna huvudregel.

Vad kan man reglera i ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord upprättar man vanligen när ett par kommer överens om att vissa, eller alla tillgångar ska utgöra vardera parts enskilda egendom. Detta innebär att dessa tillgångar inte ska ingå i en bodelning vid en eventuell skilsmässa. Ett äktenskapsförord kan även innehålla det omvända, det vill säga att något som är reglerat som en parts enskilda egendom sedan innan ska vara giftorättsgods.

Enskild egendom reglerad sedan innan grundas oftast i att en part ärvt något från sina föräldrar där föräldrarna upprättat ett testamente och reglerat arvet som mottagarens enskilda egendom. Ett annat potentiellt sätt är att en part fått en gåva och där det reglerats i ett gåvobrev att gåvan ska utgöra mottagarens enskilda egendom. I båda dess fall får det samma verkan i ett äktenskap som att ett äktenskapsförord upprättats mellan parterna.

Äktenskapsförordet kan alltså vara konstruerat på flera olika sätt. Det kan omfatta all egendom, viss angiven egendom, endast den ena makens egendom, endast egendom förvärvat före äktenskapets ingående eller det som makarna kan komma att förvärva genom arv, gåva eller testamente.

När kan man upprätta ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord kan upprättas både innan äktenskapet och under äktenskapets gång. Det vanligaste är att parterna kommer överens om att upprätta ett äktenskapsförord innan giftermålet eller i direkt anslutning till giftermålet. Det är dock fullt möjligt att närsomhelst under äktenskapet upprätta ett äktenskapsförord. Givetvis endast så länge parterna kommer överens om detta. För att undvika onödiga konflikter och missförstånd under äktenskapet så är rekommendationen att ta diskussionen om äktenskapsförord innan man bestämmer sig för att gifta sig.

Finns det några särskilda formkrav?

Ett formkrav för ett äktenskapsförord är att det ska vara undertecknat av båda parter samt registrerat i skatteverkets äktenskapsregister för att det ska vara giltigt. Det behöver alltså inte vara bevittnat för att vara giltigt.

Om ni vill ha hjälp att upprätta ett äktenskapsförord

Om ni vill ha hjälp med att formulera ett äktenskapsförord kan ni klicka här och fylla i formuläret. En jurist kommer sedan gå igenom era uppgifter och kontakta er för att skräddarsy äktenskapsförordet i enlighet med era önskemål.

Vid telefonsamtal med juristen får ni ett optimalt tillfälle att ställa era frågor och lyfta de funderingar ni har. Detta är en trygghet för er – att få rådgöra med en jurist och inte endast få en färdigskriven mall eller blankett hemskickad i brevlådan.

Familjerätt – Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.

Artiklar inom familjerätt

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Omvärldssituationen är oroande. Krig, energikriser, höjda räntor och sjunkande bostadspriser är omvälvande för många, även bostadsrättsföreningar. Detta syns tydligt i att många nyproduktionsprojekt har blivit dyrare. Under coronapandemin gick priserna upp pga. höjda...

Ombyggnadsavtal

Ombyggnadsavtal

Ett ombyggnadsavtal är ett avtal som en styrelse kräver att medlemmen skriver på för att denne ska få genomföra en renovering. Ombyggnadsavtalet kan innehålla många olika villkor. Vanligt är att styrelsen kräver att medlemmen tar på sig strikt ansvar för och/eller att...

Gåvobrev fastighet

Gåvobrev fastighet

De två vanligaste sätten att överlåta en fastighet är genom köp och gåva. En fastighet kan också överlåtas genom bl.a. byte, bodelning, arv. I situationer när fastigheter t.ex. ska överlåtas från föräldrar till barn eller mellan makar och sambos aktualiseras frågan om...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR