Skilsmässa- så går det till

Att skilja sig i Sverige går snabbt och är relativt okomplicerat. Det första steget är att skicka in en ansökan om äktenskapsskillnad (skilsmässa) till tingsrätten som sedan upplöser äktenskapet genom dom.

Gemensam eller enskild ansökan om äktenskapsskillnad

En ansökan om äktenskapsskillnad kan man göra antingen gemensamt eller enskilt. En gemensam ansökan innebär att båda parter är överens. En gemensam ansökan går snabbast och enklast online via domstolsverkets e-tjänst. För att kunna använda e-tjänsten måste båda parter ha e-legitimation och, i fall det finns gemensamma minderåriga barn, är överens om vårdnaden och barnens boende.

Om ovanstående ej är uppfyllt gör man en ansökan via domstolsverkets ansökningsblankett för en gemensam eller enskild äktenskapsskillnad. Till en sådan ansökan ska man bifoga personbevis på båda parter. Personbevis beställer man från skatteverket och det görs enklast via skatteverkets e-tjänst eller på 0771-567 567.

Äktenskapsskillnad med betänketid

Tingsrätten kan inte döma till äktenskapsskillnad mellan er förrän en betänketid om minst sex månader förflutit om någon av er varaktigt bor tillsammans med egna barn under 16 år och har vårdnaden om barnen eller om ni begär betänketid.

Betänketid löper alltid på ett äktenskap om ansökan är enskild. När du lämnat in ansökan kommer ni att få ett meddelande från tingsrätten. I detta står det vilken dag betänketiden börjar och vilka dagar som är den första respektive den sista dagen som ni kan fullfölja ansökan. Även tingsrättens målnummer står angivet.

Att fullfölja ansökan betyder att ni på nytt måste skicka in en ansökan till tingsrätten där det framgår att ni fortfarande vill skiljas. I ansökan skall ni ange att ni vill fullfölja ansökan om äktenskapsskillnad och ange tingsrättens målnummer. Nya personbevis måste också biläggas ansökan. En fullföljdsansökan behöver inte undertecknas av er båda. Det räcker alltså att en av er skickar in en fullföljdsansökan. Efter att en fullföljdsansökan gjorts i rätt tid kommer domstolen meddela dom om äktenskapsskillnad varefter ni inte längre är gifta.

Om ingen av er fullföljer ansökan inom ett år från det att betänketiden börjat, avskrivs målet hos tingsrätten och ni är då fortfarande gifta med varandra.

Äktenskapsskillnad utan betänketid

Tingsrätten kan döma till äktenskapsskillnad mellan er utan föregående betänketid om:

  • Ingen av er har vårdnaden om och varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år.
  • Ni lever åtskilda sedan minst två år, oavsett om ni har barn under 16 år eller inte. Om ni levt åtskilda sedan minst två år måste ni kunna styrka detta. Detta kan bl.a. ske genom utdrag ur folkbokföringen.

Dagen då ansökan om äktenskapsskillnad görs kallas brytdagen, men ibland också den kritiska tidpunkten. En bodelning ska göras utifrån egendomsförhållandena som de såg ut på brytdagen, innebärandes att tillgångarna och skulderna som fanns på brytdagen ska tas upp i bodelningen till det värde de hade då.

Separationer av samboförhållanden sker däremot helt formlöst, dvs. ingen domstol eller myndighet behöver involveras. Att känna till reglerna kring bodelning och de skyldigheter respektive rättigheter man har enligt sambolagen är viktigt även i dessa situationer.

Familjerätt – Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.

Artiklar inom familjerätt

Bodelningsförrättare

Bodelningsförrättare

Om en av parterna inte vill medverka till en bodelning eller om man inte kommer överens om till exempel vad som ska bodelas, vem som ska ta över bostaden eller vad en viss tillgång har för värde måste man ansöka om en bodelningsförrättare för att tvinga fram en...

Vem får hunden vid en separation?

Vem får hunden vid en separation?

Frågan om vad som händer med ett husdjur vid en separation eller skilsmässa blir allt vanligare. Allt fler hushåll skaffar hund eller något annat husdjur och vid en skilsmässa/separation kan det finnas väldigt mycket känslor med i bilden. En hund är ofta som en...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR