Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt ger dig möjlighet att välja en fysisk person som ska företräda dig i personliga och ekonomiska angelägenheter. 

Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt ger dig möjlighet att välja en fysisk person som ska företräda dig i personliga och ekonomiska angelägenheter om du i framtiden förlorar din beslutsförmåga. På så sätt fungerar framtidsfullmakten som ett alternativ till god man eller förvaltare och möjliggör för dig att stärka din självbestämmanderätt.

När har man förlorat sin beslutsförmåga?

Det kan till exempel handla om att du på grund av en sjukdom, olycka, försvagat hälsotillstånd eller liknande tappar din förmåga att ha hand om betalning av räkningar, skötsel av din fastighet eller någon annan för dig viktig angelägenhet. Om du senare skulle återhämta dig eller bli frisk får du tillbaka din beslutsförmåga och kan sköta dina angelägenheter själv men det kan vara skönt att veta vem som ska göra det i ditt ställe för det fall du skulle bli förhindrad för en viss tid eller till och med för livstid.

Viktiga frågor att ta ställning till

Inför upprättande av en framtidsfullmakt är det en del frågor som du behöver ta ställning till. Den viktigaste frågan är vem eller vilka som ska företräda dig. Det går till exempel att utse en person som ska ta hand om ekonomiska angelägenheter och en person som ska ta hand om mer personliga angelägenheter. Oavsett, det viktigaste är att det är en person du litar på. Det är också viktigt att ta ställning till vad fullmakten ska omfatta. Det kan vara allt från att betala löpande räkningar, sköta vårdkontakter, försälja fast egendom eller bostadsrätt osv.

Upprättande av framtidsfullmakt

Det uppställs dels vissa formkrav dels vissa krav på den som ska upprätta en framtidsfullmakt. Du måste ha fyllt 18 år och ha förmåga att ha hand om dina angelägenheter. Framtidsfullmakten ska vara skriftlig och ditt undertecknande ska, i likhet med vad som gäller för testamente, bevittnas av två personer. Vittnena behöver inte veta innehållet, men de ska ha kännedom om att det är en framtidsfullmakt de bevittnar.

Önskar du hjälp att upprätta en framtidsfullmakt?

Framtidsfullmakten upprättas på plats till ett fast pris om 3 900 kr. I priset ingår möte med jurist samt bevittning av fullmakten.ring oss på 0771-333 444 om du vill veta mer.

Med hjälp av en framtidsfullmakt kan du trygga upp din framtid, och därför är det viktigt att den är korrekt upprättad.

Familjerätt – Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.

Artiklar inom familjerätt

Bodelningsförrättare

Bodelningsförrättare

Om en av parterna inte vill medverka till en bodelning eller om man inte kommer överens om till exempel vad som ska bodelas, vem som ska ta över bostaden eller vad en viss tillgång har för värde måste man ansöka om en bodelningsförrättare för att tvinga fram en...

Vem får hunden vid en separation?

Vem får hunden vid en separation?

Frågan om vad som händer med ett husdjur vid en separation eller skilsmässa blir allt vanligare. Allt fler hushåll skaffar hund eller något annat husdjur och vid en skilsmässa/separation kan det finnas väldigt mycket känslor med i bilden. En hund är ofta som en...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR