Framtidsfullmakt

2 stycken pensionärer tittar ut mot havet

En framtidsfullmakt ger dig möjlighet att välja en fysisk person som ska företräda dig i personliga och ekonomiska angelägenheter. 

Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt ger dig möjlighet att välja en fysisk person som ska företräda dig i personliga och ekonomiska angelägenheter om du i framtiden förlorar din beslutsförmåga. På så sätt fungerar framtidsfullmakten som ett alternativ till god man eller förvaltare och möjliggör för dig att stärka din självbestämmanderätt.

När har man förlorat sin beslutsförmåga?

Det kan till exempel handla om att du på grund av en sjukdom, olycka, försvagat hälsotillstånd eller liknande tappar din förmåga att ha hand om betalning av räkningar, skötsel av din fastighet eller någon annan för dig viktig angelägenhet. Om du senare skulle återhämta dig eller bli frisk får du tillbaka din beslutsförmåga och kan sköta dina angelägenheter själv men det kan vara skönt att veta vem som ska göra det i ditt ställe för det fall du skulle bli förhindrad för en viss tid eller till och med för livstid.

Viktiga frågor att ta ställning till

Inför upprättande av en framtidsfullmakt är det en del frågor som du behöver ta ställning till. Den viktigaste frågan är vem eller vilka som ska företräda dig. Det går till exempel att utse en person som ska ta hand om ekonomiska angelägenheter och en person som ska ta hand om mer personliga angelägenheter. Oavsett, det viktigaste är att det är en person du litar på. Det är också viktigt att ta ställning till vad fullmakten ska omfatta. Det kan vara allt från att betala löpande räkningar, sköta vårdkontakter, försälja fast egendom eller bostadsrätt osv.

Upprättande av framtidsfullmakt

Det uppställs dels vissa formkrav dels vissa krav på den som ska upprätta en framtidsfullmakt. Du måste ha fyllt 18 år och ha förmåga att ha hand om dina angelägenheter. Framtidsfullmakten ska vara skriftlig och ditt undertecknande ska, i likhet med vad som gäller för testamente, bevittnas av två personer. Vittnena behöver inte veta innehållet, men de ska ha kännedom om att det är en framtidsfullmakt de bevittnar.

Önskar du hjälp att upprätta en framtidsfullmakt?

Framtidsfullmakten upprättas på plats till ett fast pris om 3 900 kr. I priset ingår möte med jurist samt bevittning av fullmakten.ring oss på 0771-333 444 om du vill veta mer.

Med hjälp av en framtidsfullmakt kan du trygga upp din framtid, och därför är det viktigt att den är korrekt upprättad.

Familjerätt – Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.

Artiklar inom familjerätt

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Omvärldssituationen är oroande. Krig, energikriser, höjda räntor och sjunkande bostadspriser är omvälvande för många, även bostadsrättsföreningar. Detta syns tydligt i att många nyproduktionsprojekt har blivit dyrare. Under coronapandemin gick priserna upp pga. höjda...

Ombyggnadsavtal

Ombyggnadsavtal

Ett ombyggnadsavtal är ett avtal som en styrelse kräver att medlemmen skriver på för att denne ska få genomföra en renovering. Ombyggnadsavtalet kan innehålla många olika villkor. Vanligt är att styrelsen kräver att medlemmen tar på sig strikt ansvar för och/eller att...

Gåvobrev fastighet

Gåvobrev fastighet

De två vanligaste sätten att överlåta en fastighet är genom köp och gåva. En fastighet kan också överlåtas genom bl.a. byte, bodelning, arv. I situationer när fastigheter t.ex. ska överlåtas från föräldrar till barn eller mellan makar och sambos aktualiseras frågan om...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR