Bodelningsavtal

Bodelningsavtal

Ett bodelningsavtal är ett avtal som i huvudsak reglerar hur man ska dela upp egendomen(giftorätten) mellan äkta makar, eller  samboegendomen mellan separerade sambopar. Ett bodelningsavtal för äkta makar kan man både upprätta under pågående äktenskap och i samband med skilsmässa. Det vanligaste är att det upprättas i samband med skilsmässa och för sambos i samband med separation.

När bör man skriva ett bodelningsavtal?

Det är i regel en god idé att upprätta ett bodelningsavtal i så nära anslutning till skilsmässan/separationen som möjligt. Bodelningsavtalet kan beskrivas som ett bokslut och det blir enklare att gå vidare i livet på varsitt håll när man löst de ekonomiska mellanhavanden som finns.

En annan viktig aspekt att ha i åtanke är att rätten att kräva bodelning finns kvar lång tid efter skilsmässan. Makarna kan alltså komma flertalet år efter skilsmässan och begära att upprätta ett bodelningsavtal.

Rent juridiskt finns inte någon exakt tidsgräns för att begära bodelning men tio år efter skilsmässan har ansetts godtagbart samtidigt som 24 år ansetts vara för lång tid. En bodelning efter samboskap måste däremot begäras senast inom ett år från separationen annars går talan förlorad.

Vil­ken egen­dom ska ingå i ett bo­del­nings­av­tal?

För ett gift par ingår allt som är så kallat giftorättsgods i en bodelning undantaget ev. enskild egendom. Enskild egendom kan finnas reglerat i ett mellan makarna upprättat äktenskapsförord, eller i ett gåvobrev eller testamente där någon av parterna erhållit en gåva eller ett arv. Bodelningsavtalet reglerar sedan hur tillgångarna ska fördelas mellan parterna. I ett bodelningsavtal mellan sambos ingår en ev. ägandebostad införskaffad för gemensamt bruk samt bohag införskaffat under sambotidens gång.

Finns det formkrav för bodelningsavtal?

Det finns två huvudsakliga formkrav för ett giltigt bodelningsavtal och det är att det ska vara skriftligt och undertecknat av båda parter. Viktigt att poängtera är att ett bodelningsavtal trots uppfyllda formkrav i vissa fall ändå helt eller delvis kan bli ogiltigt pga. av oskälighet eller otydlighet. Man behöver exempelvis vara väldigt klar och tydlig med hur man räknat ut ett utköpsvärde ur den gemensamma fastigheten annars är det risk att lantmäteriet inte godkänner avtalet när lagfarten ska skrivas över.

När blir ett bodelningsavtal giltigt?

Ett bodelningsavtal i samband med skilsmässa blir giltigt när parterna skrivit under. Om bodelningsavtalet upprättas och undertecknas under betänketiden vinner det laga kraft i samband med att skilsmässan fullföljs och verkställs i tingsrätten.

Önskar ni anlita en jurist för upprättande av bodelningsavtal?

I många fall är det en god idé att ta hjälp av en jurist att upprätta bodelningsavtalet. Särskilt i et fall det finns väsentligt värde i boets behållning såsom fastigheter, bostadsrätter, större kapital och aktieinnehav m.m. I det fall ni är överens om hur bodelningen ska se ut, vad saker är värda och vem som ska ha vad så har vi ett fast pris om 6500kr för upprättande av ett bodelningsavtal.

Bodelning mellan makar – Juristjouren

Bodelning mellan sambos – Juristjouren

Familjerätt – Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.

Artiklar inom familjerätt

Bodelningsförrättare

Bodelningsförrättare

Om en av parterna inte vill medverka till en bodelning eller om man inte kommer överens om till exempel vad som ska bodelas, vem som ska ta över bostaden eller vad en viss tillgång har för värde måste man ansöka om en bodelningsförrättare för att tvinga fram en...

Vem får hunden vid en separation?

Vem får hunden vid en separation?

Frågan om vad som händer med ett husdjur vid en separation eller skilsmässa blir allt vanligare. Allt fler hushåll skaffar hund eller något annat husdjur och vid en skilsmässa/separation kan det finnas väldigt mycket känslor med i bilden. En hund är ofta som en...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR