Övertagande av bostad från sambo vid separation
Övertagande av bostad

Sambolagen reglerar som huvudregel att endast samboegendom ska ingå i en bodelning när man separerar. Med samboegendom avser man en bostad införskaffad i anslutning till, eller under samboförhållandet. Även bohag som man införskaffat under sambotidens gång utgör samboegendom. I samband med separationen kan parterna inom ett år begära en bodelning, vilket innebär att man delar på samboegendomen. Bostaden tilldelar man därefter i regel den som har störst behov av den. Om det handlar om en ägandebostad är en förutsättning för övertagande att man har ekonomisk möjlighet att lösa ut den andre parten i samboförhållandet.

Huvudregeln

Men vad gäller i ett läge där den ena sambon hade bostaden (hyresrätt eller bostadsrätt) sedan innan och som den andre sambon vid ett senare tillfälle flyttat in i?

Som huvudregel gäller då att bostaden inte utgör samboegendom. Den står kvar på den ursprungliga ägaren eller kontraktsinnehavaren.

Undantag från huvudregeln

Det finns dock ett viktigt undantag att ta i beaktning. Enligt 22 § sambolagens finns det i vissa fall möjlighet för den andre sambon att ändå överta bostaden.

För att detta ska kunna ske krävs att det finns starka skäl som talar för att den sambo som begär övertaganderätt har ett större behov av bostaden. Det vanligaste skälet är att det finns barn med i bilden och att den begärande parten ska ha det huvudsakliga ansvaret. Andra skäl som kan spela in är ekonomisk förmåga samt hur de generella möjligheterna hos parterna ser ut att skaffa ett annat boende. Ett sådan möjlighet skulle exempelvis kunna handla om bostadskö, ekonomisk förmåga, kontaktnät osv.  I det fall det inte finns barn är det sällsynt att ett övertagande av bostad blir aktuellt om inte synnerliga skäl talar för det. I det fall det handlar om ett övertagande av en ägandebostad (bostadsrätt) är en förutsättning för övertagande att man har ekonomisk möjlighet att köpa lägenheten.

Har du fler frågor om övertagande av bostad? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444.

Läs mer:

Bodelningsavtal – Juristjouren

Fördelar med en samförståndslösning i en bodelning – Juristjouren.se

Konsten att undvika konflikter vid en bodelning – Juristjouren.se

Värderingstidpunkt vid bodelning – Juristjouren.se

Familjerätt – Juristjouren.se

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR