Övertagande av bostad från sambo vid separation
Övertagande av bostad

Sambolagen reglerar som huvudregel att endast samboegendom ska ingå i en bodelning när man separerar. Med samboegendom avser man en bostad införskaffad i anslutning till, eller under samboförhållandet. Även bohag som man införskaffat under sambotidens gång utgör samboegendom. I samband med separationen kan parterna inom ett år begära en bodelning, vilket innebär att man delar på samboegendomen. Bostaden tilldelar man därefter i regel den som har störst behov av den. Om det handlar om en ägandebostad är en förutsättning för övertagande att man har ekonomisk möjlighet att lösa ut den andre parten i samboförhållandet.

Huvudregeln

Men vad gäller i ett läge där den ena sambon hade bostaden (hyresrätt eller bostadsrätt) sedan innan och som den andre sambon vid ett senare tillfälle flyttat in i?

Som huvudregel gäller då att bostaden inte utgör samboegendom. Den står kvar på den ursprungliga ägaren eller kontraktsinnehavaren.

Undantag från huvudregeln

Det finns dock ett viktigt undantag att ta i beaktning. Enligt 22 §sambolagens finns det i vissa fall möjlighet för den andre sambon att ändå överta bostaden.

För att detta ska kunna ske krävs att det finns starka skäl som talar för att den sambo som begär övertaganderätt har ett större behov av bostaden. Det vanligaste skälet är att det finns barn med i bilden och att den begärande parten ska ha det huvudsakliga ansvaret. Andra skäl som kan spela in är ekonomisk förmåga samt hur de generella möjligheterna hos parterna ser ut att skaffa ett annat boende. Ett sådan möjlighet skulle exempelvis kunna handla om bostadskö, ekonomisk förmåga, kontaktnät osv.  I det fall det inte finns barn är det sällsynt att ett övertagande av bostad blir aktuellt om inte synnerliga skäl talar för det. I det fall det handlar om ett övertagande av en ägandebostad (bostadsrätt) är en förutsättning för övertagande att man har ekonomisk möjlighet att köpa lägenheten.

Har du fler frågor om övertagande av bostad? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444.

Läs mer:

Fördelar med en samförståndslösning i en bodelning – Juristjouren.se

Konsten att undvika konflikter vid en bodelning – Juristjouren.se

Värderingstidpunkt vid bodelning – Juristjouren.se

Familjerätt – Juristjouren.se

Fler artiklar

Gåva av bostadsrätt

Gåva av bostadsrätt

En överlåtelse av en bostadsrätt kan ske i flera olika former. Exempelvis genom köp eller genom gåva av bostadsrätt. En bostadsrätt särskiljer sig dock mot annan egendom då den i själva verket utgörs av en andelsrätt i en bostadsrättsförening med en tillhörande...

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Omvärldssituationen är oroande. Krig, energikriser, höjda räntor och sjunkande bostadspriser är omvälvande för många, även bostadsrättsföreningar. Detta syns tydligt i att många nyproduktionsprojekt har blivit dyrare. Under coronapandemin gick priserna upp pga. höjda...

Ombyggnadsavtal

Ombyggnadsavtal

Ett ombyggnadsavtal är ett avtal som en styrelse kräver att medlemmen skriver på för att denne ska få genomföra en renovering. Ombyggnadsavtalet kan innehålla många olika villkor. Vanligt är att styrelsen kräver att medlemmen tar på sig strikt ansvar för och/eller att...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR