Ansökan om ensam vårdnad

Utgångspunkten är att gemensam vårdnad är det bästa för barnet. Ibland är det dock inte förenligt med barnets bästa att föräldrarna har ett gemensamt vårdnadsansvar.

Den gemensamma vårdnaden kan upplösas på två grunder. Den första grunden är samarbetssvårigheter. Om det föreligger stora samarbetssvårigheter mellan föräldrarna och samarbetet är så pass bristfälligt att föräldrarna inte är kapabla att fatta gemensamma beslut i vårdnadsfrågorna kan vårdnaden överlåtas åt en förälder, så kallad ensam vårdnad. Den andra grunden är att någon av föräldrarna är olämplig som vårdnadshavare samt att detta påverkar barnet negativt. Det kan handla om exempelvis alkohol- och drogmissbruk, misshandel av barnet eller bristande omsorgsförmåga.

Vårdnaden kan ändras på två sätt; antingen genom att föräldrarna kommer överens eller genom en dom från tingsrätten. Den förälder som önskar en ändring av vårdnaden måste ansöka om stämning vid tingsrätten

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
Pappor: våga ta plats i era barns liv!

Nya artiklar inom familjerätt

Le divorce en Suède

Le divorce en Suède

Le divorce en Suède est rapide et relativement simple. Il n’est pas nécessaire d'aller au tribunal.Tout d’abord, il faut examiner si vous avez le droit au divorce en Suède. Voici quelques conditions qui vous permetent d’introduire la demande au divorce en Suède: •...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR