Föräldrar som inte kan komma överens

Lagboken. Föräldrar som inte kan komma överens.

Samarbetssamtal

Föräldrar som har svårt att komma överens om barnets tillvaro har möjlighet att få hjälp hos familjerätten (som är en del av socialtjänsten) i kommunen. Familjerätten kan anordna så kallade samarbetssamtal där ni får hjälp att nå en överenskommelse när det gäller vårdnad, boende och umgänge. De kan också hjälpa till att skriva ett avtal i enlighet med er överenskommelse. Om avtalet godkänns av socialnämnden blir det juridiskt bindande, liksom en dom från tingsrätten. Samarbetssamtalen är kostnadsfria.

Utomrättslig förhandling med hjälp av juridiska ombud

Om samarbetssamtal inte är aktuellt eller om de inte leder till någon överenskommelse bör kontakt tas med ett juridiskt ombud för rådgivning. Tillsammans med ombudet kan situationen och möjligheterna att nå en lösning ses över.
Ombudet kan därefter kontakta motparten och föreslå ett förslag på en lösning. Föräldrarna kan sedan, med hjälp av juridiska ombud, föra en diskussion i syfte att nå en fungerande lösning. Ombuden kan också hjälpa till med att upprätta ett avtal i enlighet med den överenskommelse som nås.

Vårdnadsprocessen

Om en utomrättslig lösning inte kan nås, med eller utan ombud, kan man ansöka om stämning i tingsrätten.

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Läs mer om hur en vårdnadstvist går till.
När ett barn inte vill träffa ena föräldern
Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
Egenmäktig flytt med barn

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR