Umgänge

Pappa med sin dotter i famnen utomhus. Umgänge

Umgänge handlar i huvudsak om barnets tid med vardera förälder. Detta är alltså inte samma sak som vårdnaden om ett barn. Ett barn, om vilket föräldrarna har gemensam vårdnad, kan bo växelvis hos dem eller mer hos den ena och umgås med den andra föräldern på särskilt bestämda perioder.

Hur umgänget ska se ut beror helt på det enskilda barnets situation och kan se olika ut från familj till familj. Det påverkas även av hur föräldrarnas boendesituation ser ut och deras möjlighet att samarbeta.

Om föräldrarna har svårt att komma överens om hur barnets tillvaro ska se ut kan det vara en bra start är att träffas för ett samarbetssamtal hos socialtjänsten för att se om det går att nå en överenskommelse med hjälp av samtalsstöd. Respektive förälder kan även vända sig till tingsrätten och ansöka om stämning i det fall föräldrarna inte hittar en gemensam lösning. Innan dess är det bra att gå igenom ärendet med en jurist för att få hjälp att se över möjligheterna att nå en lösning innan det går till domstol och, om inte det går, få hjälp att ta tillvara på barnets intresse i en rättsprocess.

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Umgängesavtal – vad innebär det?
Umgänge med barn och semesterplanering
Vad händer när en dom om umgänge inte följs?
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn
Skillnaden mellan vårdnad, boende och umgänge

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR