Umgänge

Pappa med sin dotter i famnen utomhus. Umgänge

Umgänge handlar i huvudsak om barnets tid med vardera förälder. Detta är alltså inte samma sak som vårdnaden om ett barn. Ett barn, om vilket föräldrarna har gemensam vårdnad, kan bo växelvis hos dem eller mer hos den ena och umgås med den andra föräldern på särskilt bestämda perioder.

Hur umgänget ska se ut beror helt på det enskilda barnets situation och kan se olika ut från familj till familj. Det påverkas även av hur föräldrarnas boendesituation ser ut och deras möjlighet att samarbeta.

Barn har vanligtvis rätt till umgänge med båda sina föräldrar, om det inte föreligger något särskilt skäl till varför det är olämpligt. Vanligt är att barnet bor varannan vecka eller några dagar hos den ena föräldern för att sedan bo hos den andra lika länge.

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Umgängesavtal – vad innebär det?
Umgänge med barn och semesterplanering
Vad händer när en dom om umgänge inte följs?
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn
Skillnaden mellan vårdnad, boende och umgänge

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR