Vem får hunden vid en separation?
Hund vid separation

Frågan om vad som händer med ett husdjur vid en separation eller skilsmässa blir allt vanligare. Allt fler hushåll skaffar hund eller något annat husdjur och vid en skilsmässa/separation kan det finnas väldigt mycket känslor med i bilden. En hund är ofta som en familjemedlem. Att bestämma vem som ska få ta med sig husdjuret eller hunden kan vara en mycket känslig fråga. Vem får då hunden vid en separation?

Lös egendom

Enligt lagen är en hund eller ett husdjur lös egendom. Dvs man behandlar den på samma sätt som en bil, en soffa eller vilken sak som helst vid en bodelning. En hund eller annat husdjur kan ingå i en bodelning men reglerna skiljer sig åt beroende på om man man är gifta eller sambor.

Vem får hunden vid en skilsmässa

Om ni har varit gifta och ska skilja er betraktar man hunden som giftorättsgods. Hunden ska ingå i den bodelning som kan ske i samband med en skilsmässa. För att undvika detta kan man upprätta ett äktenskapsförord. Har ni upprättat ett äktenskapsförord och reglerat hunden som ägarens enskilda egendom så hålls hunden helt utanför bodelningen.

Enligt bodelningsreglerna så har dock den make som är ägare till viss egendom rätt att få den på sin lott i bodelningen och därmed få den tilldelat sig. Ofta är det den ena parten som har betalat för hunden och är registrad ägare. Det innebär att även fast hunden ingår i bodelningen kan den som är ägare till hunden begära att få hunden på sin lott i bodelningen. Värdet av hunden kommer då att räknas på dennes lott.

Vem får hunden vid en separation

Vid en bodelning på grund av separation mellan sambor ingår endast bostad och bohag(möbler, köksmaskiner och dyl.). Alltså ingår inte ett husdjur i en bodelning mellan sambor. Hundens faktiska ägare behåller hunden i detta fall.

Om det finns flera ägare

Man kan äga saker tillsammans, det gäller även djur. Om hunden inte ingår i bodelning kan den ändå omfattas om lagstiftning om samägande. Det betyder att man inte kan komma överens om hunden och och försäljning/utköp så kan den hanteras enligt lagstiftning om samägande. En god idé kan också vara att skriva ett samägandeavtal gällande hunden för att klargöra ägarförhållandet och reglera hur oenighet ska hanteras.

Om man inte kan komma överens

Om man äger hunden gemensamt är det upp till parterna att komma överens om vem som ska få hunden. Det kan inte bli en ”vårdnadstvist” om en hund eftersom vårdnadstvister endast gäller barn. Man kan självklart komma överens om delad vårdnad av hunden där hunden bor växelvis hos de båda parterna. Delad vårdnad kan vara ett bra alternativ för alla, inklusive hunden, men likt en vanlig vårdnadstvist är det viktigt att tänka på hundens bästa. Mår hunden bra av att bo på olika ställen?

Om man till slut inte kan komma överens om var hunden ska bo kan man i sista hand begära en bodelningsförrättare som får bestämma vem som har bäst rätt till hunden.

Har du fler frågor om bodelning/skilsmässa? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444.

Läs mer:

Fördelar med en samförståndslösning i en bodelning – Juristjouren.se

Konsten att undvika konflikter vid en bodelning – Juristjouren.se

Värderingstidpunkt vid bodelning – Juristjouren.se

Familjerätt – Juristjouren.se

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR