Vem får hunden vid en separation?

Hund vid separation

Frågan om vad som händer med ett husdjur vid en separation eller skilsmässa blir allt vanligare. Allt fler hushåll skaffar hund eller något annat husdjur och vid en skilsmässa/separation kan det finnas väldigt mycket känslor med i bilden. En hund är ofta som en familjemedlem. Att bestämma vem som ska få ta med sig husdjuret eller hunden kan vara en mycket känslig fråga. Vem får då hunden vid en separation?

Lös egendom

Enligt lagen är en hund eller ett husdjur lös egendom. Dvs man behandlar den på samma sätt som en bil, en soffa eller vilken sak som helst vid en bodelning. Hundens ekonomiska värde ska ingå i bodelningen och den part som får hunden har då fått ett ekonomiskt värde på sin lott. Dvs på samma sätt som om ena parten fått just en soffa eller en bil och den andra parten ska få något av motsvarande värde. Det ekonomiska värdet skulle kunna vara inköpspriset för hunden.

Vem får hunden vid en skilsmässa

Om ni har varit gifta och ska skilja er betraktar man hunden som giftorättsgods. Hunden ska ingå i den bodelning som ni är skyldiga att göra i samband med en skilsmässa.

Enligt bodelningsreglerna så har dock den make som är ägare till viss egendom rätt att få den på sin lott i bodelningen och därmed få den tilldelat sig. Ofta är det den ena parten som har betalat för hunden och är registrad ägare. Det innebär att även fast hunden ingår i bodelningen kan den som är ägare till hunden begära att få hunden på sin lott i bodelningen. Värdet av hunden kommer då att räknas på dennes lott. För att undvika detta kan man upprätta ett äktenskapsförord. Har ni upprättat ett äktenskapsförord och angivit hunden som någons enskilda egendom så hålls hunden helt utanför bodelningen.

Vem får hunden vid en separation

Om någon av parterna äger hunden innan man blir sambos räknas hunden inte som samboegendom. Den ska då inte ingå i bodelningen. Då tillhör hunden den som köpte den.

Om man däremot köper hunden under samboperioden räknas den som samboegendom och ska således ingå i bodelningen. Även här kan det ofta vara så att bara den ena parten har betalat och är registrerad som ägare och därför anser sig ha bättre rätt att få hunden. Värdet av hunden kommer då att räknas på dennes lott. För att klargöra situationen kan man upprätta ett samboavtal eller ett samägandavtal där man anger hunden som gemensam eller tillhörande någon av parterna.

Om man inte kan komma överens

Om man äger hunden gemensamt är det upp till parterna att komma överens om vem som ska få hunden. Det kan inte bli en ”vårdnadstvist” om en hund eftersom vårdnadstvister endast gäller barn. Man kan självklart komma överens om delad vårdnad av hunden där hunden bor växelvis hos de båda parterna. Delad vårdnad kan vara ett bra alternativ för alla, inklusive hunden, men likt en vanlig vårdnadstvist är det viktigt att tänka på hundens bästa. Mår hunden bra av att bo på olika ställen?

Om man till slut inte kan komma överens om var hunden ska bo kan man i sista hand begära en bodelningsförrättare som får bestämma vem som har bäst rätt till hunden.

Har du fler frågor om bodelning/skilsmässa? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444.

Läs mer:

Fördelar med en samförståndslösning i en bodelning – Juristjouren.se

Konsten att undvika konflikter vid en bodelning – Juristjouren.se

Värderingstidpunkt vid bodelning – Juristjouren.se

Familjerätt – Juristjouren.se

Fler artiklar

När man inte längre är sams – viktiga saker att tänka på i och efter ett förhållande

När man inte längre är sams – viktiga saker att tänka på i och efter ett förhållande

När man är kär och framtiden med ens partner ser ljus ut så kan det vara svårt, för att inte säga otänkbart, att fundera över vad som kan hända den dag kärleken eventuellt tar slut. Man tänker ofta inte på de konsekvenser som kommer av att man gifter sig eller blir sambo. Man bör dock noga tänka på vad som kan hända när en relation tar slut och hur man på bästa sätt ser till att det finns så lite som möjligt att kunna bråka om.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR