Vem får hunden vid en separation?
Hund vid separation

Frågan om vad som händer med ett husdjur vid en separation eller skilsmässa blir allt vanligare. Allt fler hushåll skaffar hund eller något annat husdjur och vid en skilsmässa/separation kan det finnas väldigt mycket känslor med i bilden. En hund är ofta som en familjemedlem. Att bestämma vem som ska få ta med sig husdjuret eller hunden kan vara en mycket känslig fråga. Vem får då hunden vid en separation?

Lös egendom

Enligt lagen är en hund eller ett husdjur lös egendom. Dvs man behandlar den på samma sätt som en bil, en soffa eller vilken sak som helst vid en bodelning. En hund eller annat husdjur kan ingå i en bodelning men reglerna skiljer sig åt beroende på om man man är gifta eller sambor.

Vem får hunden vid en skilsmässa

Om ni har varit gifta och ska skilja er betraktar man hunden som giftorättsgods. Hunden ska ingå i den bodelning som kan ske i samband med en skilsmässa. För att undvika detta kan man upprätta ett äktenskapsförord. Har ni upprättat ett äktenskapsförord och reglerat hunden som ägarens enskilda egendom så hålls hunden helt utanför bodelningen.

Enligt bodelningsreglerna så har dock den make som är ägare till viss egendom rätt att få den på sin lott i bodelningen och därmed få den tilldelat sig. Ofta är det den ena parten som har betalat för hunden och är registrad ägare. Det innebär att även fast hunden ingår i bodelningen kan den som är ägare till hunden begära att få hunden på sin lott i bodelningen. Värdet av hunden kommer då att räknas på dennes lott.

Vem får hunden vid en separation

Vid en bodelning på grund av separation mellan sambor ingår endast bostad och bohag(möbler, köksmaskiner och dyl.). Alltså ingår inte ett husdjur i en bodelning mellan sambor. Hundens faktiska ägare behåller hunden i detta fall.

Om det finns flera ägare

Man kan äga saker tillsammans, det gäller även djur. Om hunden inte ingår i bodelning kan den ändå omfattas om lagstiftning om samägande. Det betyder att man inte kan komma överens om hunden och och försäljning/utköp så kan den hanteras enligt lagstiftning om samägande. En god idé kan också vara att skriva ett samägandeavtal gällande hunden för att klargöra ägarförhållandet och reglera hur oenighet ska hanteras.

Om man inte kan komma överens

Om man äger hunden gemensamt är det upp till parterna att komma överens om vem som ska få hunden. Det kan inte bli en ”vårdnadstvist” om en hund eftersom vårdnadstvister endast gäller barn. Man kan självklart komma överens om delad vårdnad av hunden där hunden bor växelvis hos de båda parterna. Delad vårdnad kan vara ett bra alternativ för alla, inklusive hunden, men likt en vanlig vårdnadstvist är det viktigt att tänka på hundens bästa. Mår hunden bra av att bo på olika ställen?

Om man till slut inte kan komma överens om var hunden ska bo kan man i sista hand begära en bodelningsförrättare som får bestämma vem som har bäst rätt till hunden.

Har du fler frågor om bodelning/skilsmässa? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444.

Läs mer:

Fördelar med en samförståndslösning i en bodelning – Juristjouren.se

Konsten att undvika konflikter vid en bodelning – Juristjouren.se

Värderingstidpunkt vid bodelning – Juristjouren.se

Familjerätt – Juristjouren.se

Fler artiklar

Gåva av bostadsrätt

Gåva av bostadsrätt

En överlåtelse av en bostadsrätt kan ske i flera olika former. Exempelvis genom köp eller genom gåva av bostadsrätt. En bostadsrätt särskiljer sig dock mot annan egendom då den i själva verket utgörs av en andelsrätt i en bostadsrättsförening med en tillhörande...

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Omvärldssituationen är oroande. Krig, energikriser, höjda räntor och sjunkande bostadspriser är omvälvande för många, även bostadsrättsföreningar. Detta syns tydligt i att många nyproduktionsprojekt har blivit dyrare. Under coronapandemin gick priserna upp pga. höjda...

Ombyggnadsavtal

Ombyggnadsavtal

Ett ombyggnadsavtal är ett avtal som en styrelse kräver att medlemmen skriver på för att denne ska få genomföra en renovering. Ombyggnadsavtalet kan innehålla många olika villkor. Vanligt är att styrelsen kräver att medlemmen tar på sig strikt ansvar för och/eller att...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR