Vårdnad

Barn som kramar om sin mamma. Vårdnad.

Beslut som rör ett barn ska alltid fattas utifrån vad som är bäst för barnet. Detta gäller till exempel i beslut om vem som ska vara barnets vårdnadshavare och var barnet ska bo.

Vårdnaden om ett barn handlar om vem som har rätt att fatta vissa beslut i ett barns liv. Det handlar om frågor om pass, skolval, sjukvård och liknande. Som vårdnadshavare har du även rätt att ta del av information om barnet från exempelvis skola, förskola, sjukvård och andra aktörer.

Utgångspunkten är att ett barn mår bäst av att båda föräldrarna har en gemensam vårdnad. I de fall föräldrarna är gifta blir båda vårdnadshavare från barnets födsel. I de fall föräldrarna är sambos eller särbos måste föräldrarna bekräfta faderskapet hos socialtjänsten och skriva under en särskild handling där det framgår att de önskar gemensam vårdnad. Om detta inte görs kommer barnets mor få ensam vårdnad.

Ibland är det inte bra för ett barn att föräldrarna har ett gemensamt vårdnadsansvar. Detta kan bero på allvarliga samarbetssvårigheter och att den ena vårdnadshavaren kan anses olämplig. Om föräldrarnas samarbete är så pass bristfälligt att föräldrarna inte kan fatta beslut i vårdnadsfrågorna kan en domstol besluta om ensam vårdnad till en av föräldrarna. En vårdnadshavares olämplighet ska gå ut över barnet för att den ska kunna läggas till grund för en överflyttning av vårdnad.

“Det är barnets bästa som står i fokus i en vårdnadstvist”

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
Hur betydelsefull är barnens vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i våra barns liv
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Skillnaden mellan vårdnad, boende och umgänge
Föräldrabalken

Bokning av tid

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR