Äktenskapsförord – att avtala bort giftorätten

Vad innebär giftorätt?
Som ombud och rådgivare stöter jag dagligen på gifta par som lever i villfarelsen om att de äger allt gemensamt, vilket oftast inte stämmer. Även efter ett giftomål äger vardera maken sina egna tillgångar och är ansvarig för sina egna skulder. Villfarelsen handlar om en sammanblandning eller missuppfattning av det man kallar för giftorätt. Makarna har som huvudregel en giftorätt i varandras tillgångar, vilket förenklat innebär en rätt att begära hälften av det sammanlagda ekonomiska överskottet genom bodelning vid skilsmässa eller dödsfall. Giftorättsanspråket är på så sätt en rättighet som förverkligas först vid bodelningen.

Äktenskapsförord – att avtala bort giftorätten
Huvudregeln är att alla tillgångar och skulder utgör giftorättsgods, som blir föremål för bodelning och hälftendelning. Om man inte vill ha en hälftendelning kan man i ett äktenskapsförord reglera att vissa tillgångar ska vara enskild egendom. Tillgångar som klassificeras som enskild egendom hålls utanför bodelningen och värdet av densamma tillkommer således enbart den make som äger tillgången. Även fordringar och skuldförhållanden mellan makar kan regleras som enskild egendom.

Formkrav för äktenskapsförord
För att äktenskapsförordet ska vara giltigt krävs att båda makarna ska underteckna äktenskapsförordet. Det krävs således att makarna är överens, varvid det kan vara en god idé att prata om äktenskapsförord innan man gifter sig. Vidare krävs det att äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket. Äktenskapsförordet gäller från och med den dag då det ges in till Skatteverket eller från äktenskapets ingående om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks.

När är det aktuellt med äktenskapsförord?
Det finns många anledningar till varför man vill upprätta ett äktenskapsförord, här är exempel på situationer när det kan vara aktuellt:
– När det finns släktgårdar som gått i familjen i generationer.
– När någon av makarna förväntas ärva större tillgångar.
– När det finns företag.
– När det är stora skillnader i egendomsförhållandena.

Avslutningsvis är det viktigt att se äktenskapsförordet, precis som så många andra familjerättsliga avtal, som ett levande avtal som kan behöva uppdateras, framför allt då familjesituationen kan se annorlunda ut från tid till tid.

Som lekman är det svårt att göra en ordentlig konsekvensanalys av äktenskapsförordets rättsverkningar – det får betydelse både vid äktenskapsskillnad och vid dödsfall. Därför rekommenderar jag att man alltid ska anlita en jurist för att ta hänsyn till närliggande frågor såsom hantering av fastigheter, skatter, arv och testamente.

Kontakta gärna mig för en personlig rådgivning!

/Therese Pehrsson
Klicka här om du önskar komma i kontakt med Therese

Fler artiklar

När man inte längre är sams – viktiga saker att tänka på i och efter ett förhållande

När man inte längre är sams – viktiga saker att tänka på i och efter ett förhållande

När man är kär och framtiden med ens partner ser ljus ut så kan det vara svårt, för att inte säga otänkbart, att fundera över vad som kan hända den dag kärleken eventuellt tar slut. Man tänker ofta inte på de konsekvenser som kommer av att man gifter sig eller blir sambo. Man bör dock noga tänka på vad som kan hända när en relation tar slut och hur man på bästa sätt ser till att det finns så lite som möjligt att kunna bråka om.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR