Äktenskapsförord – att avtala bort giftorätten
Att avtala bort giftorätten

Vad innebär giftorätt?

Som jurister stöter vi dagligen på gifta par som lever i villfarelsen om att de äger allt gemensamt. Detta stämmer oftast inte. Även efter ett giftermål äger vardera maken sina egna tillgångar och är ansvarig för sina egna skulder. Villfarelsen handlar om en missuppfattning av det man kallar för giftorätt. Makarna har som huvudregel en giftorätt i varandras tillgångar. Detta innebär förenklat en rätt att begära hälften av det sammanlagda ekonomiska överskottet genom bodelning vid skilsmässa eller dödsfall. Giftorättsanspråket är på så sätt en rättighet som förverkligas först vid bodelningen.

Äktenskapsförord – att avtala bort giftorätten

Huvudregeln är att alla tillgångar och skulder är giftorättsgods, som blir föremål för bodelning och hälftendelning. Om man inte vill ha en hälftendelning kan man i ett äktenskapsförord reglera att vissa tillgångar ska vara enskild egendom. Tillgångar som är enskild egendom står utanför bodelningen. Värdet av densamma tillkommer således enbart den make som äger tillgången. Även fordringar och skuldförhållanden mellan makar kan man  reglera som enskild egendom.

Formkrav för äktenskapsförord

För att äktenskapsförordet ska vara giltigt krävs att båda makarna undertecknar äktenskapsförordet. Det krävs således att makarna är överens. Därför kan det vara en god idé att prata om äktenskapsförord innan man gifter sig. Vidare krävs det att äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket. Äktenskapsförordet gäller från och med den dag då det kommer in till Skatteverket eller från äktenskapets ingående om det kommer in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks.

När är det aktuellt med äktenskapsförord?

Det finns många anledningar till varför man vill upprätta ett äktenskapsförord. Här är några exempel på situationer när det kan vara aktuellt:

  • Det finns släktgårdar som gått i familjen i generationer.
  • Någon av makarna kommer att ärva större tillgångar.
  • Det finns företag.
  • När det är stora skillnader i egendomsförhållandena.

Avslutningsvis är det viktigt att se äktenskapsförordet, precis som så många andra familjerättsliga avtal, som ett levande avtal. Det kan behöva uppdateringar med jämna mellanrum. Framför allt då familjesituationen kan se annorlunda ut från tid till tid.

Som lekman är det svårt att göra en ordentlig konsekvensanalys av äktenskapsförordets rättsverkningar. Det får betydelse både vid äktenskapsskillnad och vid dödsfall. Därför rekommenderar vi att man alltid ska anlita en jurist för att ta hänsyn till närliggande frågor såsom hantering av fastigheter, skatter, arv och testamente.

Här kan ni få hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord

Har du frågor om att avtala bort giftorätten? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444.

 

Läs mer:

Bodelning mellan makar

Familjerätt – Juristjouren.se

Fler artiklar

Gåva av bostadsrätt

Gåva av bostadsrätt

En överlåtelse av en bostadsrätt kan ske i flera olika former. Exempelvis genom köp eller genom gåva av bostadsrätt. En bostadsrätt särskiljer sig dock mot annan egendom då den i själva verket utgörs av en andelsrätt i en bostadsrättsförening med en tillhörande...

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Omvärldssituationen är oroande. Krig, energikriser, höjda räntor och sjunkande bostadspriser är omvälvande för många, även bostadsrättsföreningar. Detta syns tydligt i att många nyproduktionsprojekt har blivit dyrare. Under coronapandemin gick priserna upp pga. höjda...

Ombyggnadsavtal

Ombyggnadsavtal

Ett ombyggnadsavtal är ett avtal som en styrelse kräver att medlemmen skriver på för att denne ska få genomföra en renovering. Ombyggnadsavtalet kan innehålla många olika villkor. Vanligt är att styrelsen kräver att medlemmen tar på sig strikt ansvar för och/eller att...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR