Obligatoriskt informationssamtal inför en vårdnadstvist
Informationssamtal

Sedan 2022 är det som huvudregel obligatoriskt att ha ett informationssamtal hos familjerätten i kommunen innan man går vidare till domstol i en vårdnadstvist. Syftet med ett sådant samtal är att föräldrarna ska försöka komma överens om en lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Detta ska bidra till att föräldrar som överväger att inleda en tvist om barnet i domstol istället löser saker i samförstånd. I undantagsfall kan det dock finnas situationer där detta upplägg är olämpligt. En sådan situation är till exempel när en förälder har utsatt barnet eller någon annan i familjen för våld eller annat övergrepp.

Slutsatsen är att många tvister mellan föräldrar skulle kunna lösas innan tvist inleds vid domstol genom att föräldrarna får information, stöd och hjälpinsatser.

Vart bokar man ett informationssamtal?

Det är Socialnämnden (familjerättsenheten) i den kommun barnet är folkbokfört som är ansvarig att hålla i informationssamtalet. Kontaktuppgifter finns på den aktuella kommunens hemsida.

När ska ett informationssamtal genomföras?

Ett bokat informationssamtal ska ske så snart som möjligt och som huvudregel senast inom fyra veckor från begäran. Socialnämnden kan dock vid särskilda skäl erbjuda ett informationssamtal vid en senare tidpunkt.

Sker informationssamtalet gemensamt?

Huvudregeln är att informationssamtal ska ske med båda föräldrarna gemensamt. I de fall det inte bedöms vara lämpligt kan socialnämnden erbjuda föräldrarna att detta sker enskilt. En förälder kan också begära att samtalet ska ske enskilt varpå socialnämnden då ska erbjuda föräldrarna ett enskilt samtal. Socialnämnden ska vara lyhörd för vad föräldrarna har för synpunkter inför ett samtal och i möjligaste mån hitta en lösning föräldrarna finner rimlig.

Har du fler frågor om vårdnadstvister? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444.

Familjerätt – Juristjouren.se

 

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR