Umgängesavtal – vad innebär det?
Umgängesavtal

Det pratas mycket om umgängesavtal men frågan är vad detta innebär egentligen?

Ett barn vars föräldrar inte lever ihop har rätt till umgänge med båda föräldrarna. Detta gäller såväl vid gemensam som vid ensam vårdnad. Vid en skilsmässa eller separation uppstår ofta frågan om hur man ska reglera barnens umgänge med respektive förälder. Många kommer då överens om umgänget muntligt och väljer att inte skriva något umgängesavtal. Även om ni är överens om vad som ska gälla kring umgänget så är det bra att skriva ett avtal för att undvika att konflikter uppstår i framtiden.

Genom att upprätta ett umgängesavtal kan föräldrarna komma överens om hur umgänget med barnet ska se ut. I avtalet kan bland annat följande punkter tas med:

  • Vilka dagar barnet ska ha umgänge med vardera förälder.
  • Hur umgänget på storhelger och sommarlov ska se ut.
  • Vilka tider hämtning och lämning ska ske i samband med umgängestillfällena.
  • Vem av föräldrarna som ska ombesörja hämtning och lämning.
  • Hur eventuella resekostnader i samband med umgänget ska fördelas mellan föräldrarna.

Hur ska man utforma avtalet?

Man kan utforma ett umgängesavtal på många olika sätt och det är helt beroende på föräldrarnas, och eventuellt barnets, önskemål. Ni väljer själva hur detaljerat ni vill att umgängesavtalet ska vara. Vissa nöjer sig exempelvis med att i avtalet endast ange dag för umgänge medan andra även avtalar om klockslag för hämtning och lämning av barnen m.m. Ju mer detaljerat avtalet är desto mindre blir risken för att framtida konflikter uppstår. Å andra sidan lämnar ett mindre detaljerat avtal mer utrymme för föräldrarna att vara flexibla. Hur detaljerat avtalet ska skrivas kan således bero på föräldrarnas förmåga att samarbeta och komma överens om frågor gällande barnen. Om relationen mellan föräldrarna är dålig kan ett detaljerat avtal vara att rekommendera för att minska risken för potentiella konflikter.

Vi rekommenderar alltid att man skriver så utförliga avtal som möjligt. Avtalet utgör endast basen för hur umgänget ska utövas. Det står därefter föräldrarna fritt att komma överens om att något annat ska gälla istället för avtalet. Till exempel länge eller kortare umgängestider, byte av dag m.m.

Familjerätten, som ingår i kommunens socialtjänst, kan hjälpa er med olika familjeärenden. Till exempel med att upprätta ett umgängesavtal. Kan ni inte nå en överenskommelse genom familjerätten rekommenderar vi att ni kontaktar ett juridiskt ombud för vidare hjälp.

Ett umgängesavtal börjar gälla när båda föräldrarna har skrivit under det. Avtalet kan också bli godkänt av socialnämnden, som prövar om avtalet är till barnets bästa. Avtalet har då samma rättsverkan som en dom från tingsrätten.

Har du fler frågor om umgängesavtal? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444

Familjerätt – Juristjouren.se

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR