Bodelning av bohag vid samboseparation

Bodelning sambos

Detta inlägg kommer endast att fokusera på bohaget (möblemang etc.) i en bodelning med anledning av samboseparation.

Bodelning vid samboseparation

När ett samboförhållande tar slut på grund av separation ska parterna, om någon part begär (senast inom ett år från separationen), göra en bodelning. I en bodelning för sambos är det endast samboegendom som ska delas. Alltså bostad och bohag som är förvärvat för gemensamt användande. Bohag som en av parterna hade sedan innan förhållandet är alltså inte föremål för bodelning. Det spelar ingen roll om en sambo har köpt bohaget själv eller om de har delat på kostnaden. Är bohaget köpt inför eller under samboförhållandet för gemensamt användande är egendom samboegendom och är föremål för bodelning. Detta såvida parterna inte har avtalat om annat i ett samboavtal.

Hur ska sambor dela upp bohag som är införskaffat för gemensamt användande?

Det vanligaste är att parterna kommer överens och fördelar bohaget mellan sig. Detta kallas för en sämjedelning och kan innebära att ägaren behåller sitt bohag eller att parterna byter bohag med varandra. Om parterna anser att den ena parten har fått det mesta av bohaget, eller allt bohag, kan de komma överens om en summa som den andra parten ska få som kompensation.

Vad händer om parterna inte kan komma överens?

Allt bohag som vardera sambo innehar ska man lista upp och värdera på varsitt håll. Värdet för respektive sambos bohag lägger man sedan ihop i en ”pott”. Värdet i potten delar man på två och det är detta värde som varje sambo ska erhålla i bodelningen. Den sambo som har erhållit mest bohag och ska dela med sig till den andre kan göra det på två sätt.

  1. Utge pengar som motsvarar mellanskillnaden.
  2. Överlämna bohag för samma summa.

Det är värt att uppmärksamma att om något av bohaget är belastat med ett lån/kredit ska denna avräknas så att bohagets nettovärde beaktas i bodelningen. Ska en sambo överta bohag från den andre och bohaget är belastat med ett lån, ska den övertagande sambon även överta lånet.

Viktigt att tänka på är att för att en sambo ska få överta bohag från den andra måste det med hänsyn till omständigheterna i övrigt vara skäligt.

När det kommer till värdet för bohaget kan parterna komma överens om att inte värdera bohaget. Då delar de upp föremålen mellan sig utan att den ena ska ge pengar till den andre som kompensation.
Om de inte kan komma överens om vad bohaget är värt kan parterna värdera sitt bohag själva. Ett tips är att ta hjälp av köp/sälj-sidor för att se vad andrahandsvärdet uppgår till. Rör det sig om bohag av större värde, en antikvitet eller en dyrare designmöbel, kan det vara en god idé att ta in en värderingsman för att fastställa ett värde.

Det är alltid en god idé att ta hjälp av en jurist att upprätta ett bodelningsavtal med anledning av separation. Oavsett om man är överens eller inte.

Har du fler frågor om bodelning? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444.

Familjerätt – Juristjouren.se

Fler artiklar

Vem får hunden vid en separation?

Vem får hunden vid en separation?

Frågan om vad som händer med ett husdjur vid en separation eller skilsmässa blir allt vanligare. Allt fler hushåll skaffar hund eller något annat husdjur och vid en skilsmässa/separation kan det finnas väldigt mycket känslor med i bilden. En hund är ofta som en...

När man inte längre är sams – viktiga saker att tänka på i och efter ett förhållande

När man inte längre är sams – viktiga saker att tänka på i och efter ett förhållande

När man är kär och framtiden med ens partner ser ljus ut så kan det vara svårt, för att inte säga otänkbart, att fundera över vad som kan hända den dag kärleken eventuellt tar slut. Man tänker ofta inte på de konsekvenser som kommer av att man gifter sig eller blir sambo. Man bör dock noga tänka på vad som kan hända när en relation tar slut och hur man på bästa sätt ser till att det finns så lite som möjligt att kunna bråka om.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR