Bodelning av bohag vid samboseparation

Detta inlägg kommer endast att fokusera på bohaget (möblemang etc.) i en bodelning med anledning av samboseparation.

När ett samboförhållande tar slut på grund av separation ska parterna, om det begärs (senast inom ett år från separationen), göra en bodelning. I en bodelning för sambos är det endast samboegendom som ska delas, alltså bostad och bohag som är förvärvat för gemensamt användande. Bohag som en av parterna hade sedan innan förhållandet är alltså inte föremål för bodelning. Det spelar ingen roll om en sambo har köpt bohaget själv eller om de har delat på kostnaden. Är bohaget köpt inför eller under samboförhållandet för gemensamt användande är egendom att anses som samboegendom och är föremål för bodelning, såvida parterna inte har avtalat annat med ett samboavtal.

Hur ska samborna då dela upp bohaget som är införskaffat för gemensamt användande?
Det vanligaste är att parterna kommer överens och fördelar bohaget mellan sig, detta kallas för en sämjedelning. Detta kan innebära att ägaren behåller sitt bohag eller att parterna byter bohag med varandra. För det fall parterna anser att den ena paren har fått de mesta av bohaget, eller allt bohag, kan de komma överens om en summa som den andra parten ska få som kompensation.

Vad händer om parterna inte kan komma överens?
Allt bohag som vardera sambos innehar, ska listas upp och värderas på varsitt håll. Värdet för respektive sambos bohag läggs sedan ihop i en ”pott”. Värdet i potten ska sedan delas på två och det är detta värde som varje sambo ska erhålla i bodelningen. Den sambo som har erhållit mest bohag och ska dela med sig till den andre kan göra det på två sätt.
1, Utge pengar som motsvarar mellanskillnaden
2, Överlämna bohag för samma summa.

Det är värt att uppmärksamma att om något av bohaget är belastat med ett lån/kredit ska denna avräknas så att bohagets nettovärde beaktas i bodelningen. Ska en sambo överta bohag från den andre och bohaget är belastat med ett lån, ska den övertagande sambon även överta lånet.

Det bör också påpekas att för att en sambo ska få överta bohag från den andra måste det med hänsyn till omständigheterna i övrigt anses vara skäligt.

När det kommer till värdet för bohaget, kan parterna komma överens om att bohaget inte ska värderas och de delar upp föremålen mellan sig utan att den ena ska ge pengar till den andre som kompensation.
Om de inte kan komma överens om vad bohaget är värt kan parterna värdera sitt bohag själva och ta hjälp av köp/sälj-hemsidor för att se vad andrahandsvärdet uppgår till. Rör det sig om bohag av större värde, en antikvitet eller en dyrare designmöbel, kan det vara en god idé att ta in en värderingsman för att fastställa ett värde.

Det ska tilläggas att det alltid är en god idé att ta hjälp av en jurist och upprätta ett bodelningsavtal med anledning av separation, oavsett om man är överens eller inte.

Fler artiklar

När man inte längre är sams – viktiga saker att tänka på i och efter ett förhållande

När man inte längre är sams – viktiga saker att tänka på i och efter ett förhållande

När man är kär och framtiden med ens partner ser ljus ut så kan det vara svårt, för att inte säga otänkbart, att fundera över vad som kan hända den dag kärleken eventuellt tar slut. Man tänker ofta inte på de konsekvenser som kommer av att man gifter sig eller blir sambo. Man bör dock noga tänka på vad som kan hända när en relation tar slut och hur man på bästa sätt ser till att det finns så lite som möjligt att kunna bråka om.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR