Missnöjd med din hantverkare?

Blev inte renoveringen så som du hade tänkt? Du är inte ensam. Klagomål på hantverkstjänster har toppat statistiken över missnöjda konsumenttjänster ända sedan 2005. Högst upp på listan ligger dåligt utförande, tätt följt av att jobbet inte har utförts som överenskommet och därefter är konsumenten missnöjd över förseningar i arbetet. Undersökningar visar att ungefär hälften av konsumentbeställda hantverkartjänster resulterar i ett missnöje. Anmärkningsvärt är att många av de missnöjda konsumenterna anger att det rent av känner sig lurade eller vilseledda.

Det renoveras som aldrig förr och säkert har den uppsjö av bygg- och renoveringsprogram som visas bidragit (t ex Äntligen hemma, Bygglov, Arga snickaren, Extreme home makeover m.m.). Det bloggas och skrivs om fantasiska hem och renoveringslycka samtidigt som vi bläddrar i inrednings och inspirations- tidningar som Sköna Hem, Vi i Villa och Drömhem. Vi renoverar inte längre primärt av det skäl att saker och ting är utslitna och obrukbara, utan mer av skäl som att vi önskar förnyelse och stimulans. Dessa skäl i kombination med en ökad tillgänglighet av hanteverkartjänster och ROT-avdrag ser jag som faktorer som främjar en renoveringskultur och en vision om det perfekta hemmet. Vi renoverar hemtrevligt framför lyx, funktion framför form, och att vi inreder hemmet efter vår personlighet. Vi renoverar i större utsträckning än våra nordiska grannar och i takt med att vi river, målar och möblerar ljust och fräsch har det svenska hemmet blivet en statussymbol för lycka och framgång.

När renoveringen inte blev så som du tänkt…
Det första du bör göra är att påtala att fel finns, att du reklamerar. Det är väsentligt att du reklamerar så fort du ser eller misstänker fel. Mitt råd är du reklamerar på så sätt att du kan bevisa att du har reklamerat. Därtill ska en reklamation ske inom skälig tid, vilket i vart fall är 2 månader från det att du upptäckt felet. Enligt konsumenttjänstlagen har du möjlighet att reklamerar fel under tre års tid från det att tjänsten är utförd. Detta ska inte förknippas med garanti, som är något helt annat.

Vad räknas som fel?
Enligt Konsumenttjänstlagen är fel;

• När arbetet inte är fackmässigt utfört

• När arbetet inte är utfört enligt avtal

• När hantverkarten har utelämnat väsentlig och viktig information

• När arbetet är utfört i strid mot förbud och produktsäkerhetslagen

• När hantverkaren har struntat i att utföra nödvändiga tilläggstjänster

• När marknadsföringen av hantvekaren och dennes tjänster är vilseledande

Har du och din hantverkare ett välformulerat avtal kring det arbete och material du beställt underlättar det i många fall bedömningen kring vad som är fel.
Har ni inte ett avtal blir det ofta en subjektiv värdering kring vad som är fel. Exakt vad som räkna som fel, och vad som ryms inom de olika begreppen kan i vissa fall vara svårt för en konsument att avgöra. Då kan det finnas behov av att ta in en oberoende besiktningsman. En sådan bedömning och de besiktningsprotokoll du får är ett bra underlag för att styrka fel och behovet av åtgärder, likväl som det är ett underlag för hantverkaren att kunna avhjälpa de fel och risker som beskrivs.

Vad kan du göra vid fel?
1. Kräva att felet avhjälpts

2. Kräva prisavdrag

3. Häva avtalet

I första hand har du rätt att utan kostnad och utan att det medför oangelägenheter för dig få felen fixade, det vill säga avhjälpta. Observera att det även föreligger en rätt för hantverkaren att i första hand avhjälpa felen och att du måste vara behjälplig i detta. Det är viktigt att du och din hantverkare försöker föra en dialog kring en lösning. Överlag är det fördelaktigt för både konsumenten och hantverkaren om felen kan rättas och arbetet färdigställas i sådant skick att det går igenom en besiktning.

Endast när möjlighet till avhjälpande är förbrukad eller på annat sätt inte är möjligt eller rimligt, kan ett prisavdrag aktualiseras. Generellt brukar prisavdraget motsvara kostnaden för att åtgärda felet. Tänk på att det kan vara förenat med vissa svårigheter och merarbete för en annan hantverkare att gå in i ett redan utfört arbetet, halvfärdigt arbete eller att endast försöka rätta till fel. Alla hantverkare vill inte ta sådana uppdrag.

Att häva avtalet är en sista utväg och det krävs mycket till för att en hävning ska bli aktuellt.

Måste jag betala fakturan?
I de fall fel föreligger har du rätt att hålla inne betalning till det belopp som motsvarar felet. Faktureras du för arbete och/eller material, du inte anser du har skyldighet att betala, kan du bestrida dessa. Hur du bestrider en faktura kan du läsa om under övrigt ”Hur man bestrider en faktura”

Många konsumenter betalar mycket material och arbete i förskott, trots att det inte föreligger krav i varken konsumenttjänstlagen eller konsumentköplagen om förskottsbetalning. Du behöver alltså inte betala i förskott. I de fall ni ändå kommer överens om (avtalat) att betalning sker i förskott, är den överenskommelsen gällande.

Kan du och din hantverkare inte komma överens om vad som är fel, om det är fel och vad som ska göras åt felen? Har du tappat förtroendet för din hantverkare? Har det spännande renoveringsprojektet utvecklats till något ångestfullt? Mitt råd är att kontakta en besiktningsman för en inspektion och bedömning av arbetet och kontakta ett juridiskt ombud för att bedöma vilka lämpliga åtgärder som bör vidtas.

Är du i behov av hjälp?
Klicka här om du önskar boka en tid med en jurist hos oss

Fler artiklar

Reklamera fel i bostadsrätt eller fastighet – när, hur och varför?

Reklamera fel i bostadsrätt eller fastighet – när, hur och varför?

Vid köp av fastighet och bostadsrätt uppstår ibland situationer där köparen efter tillträde upplever att bostaden inte håller måttet. En central åtgärd för att överhuvudtaget kunna driva en process om säljarens felansvar är att åberopa felet till säljaren i rätt tid och på rätt sätt. En säljare som missar detta riskerar att lida rättsförlust, dvs. förlora möjligheten att göra gällande felet mot säljaren. Att lämna ett meddelande om ett fel eller brist kallas att reklamera.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR