Missnöjd med din hantverkare?
missnöjd med din hantverkare

Blev inte renoveringen så som du hade tänkt? Är du missnöjd med din hantverkare? Du är inte ensam. Klagomål på hantverkstjänster har legat i toppen av statistiken över missnöjda konsumenttjänster länge. Högst upp på listan ligger dåligt utförande, tätt följt av att jobbet inte har utförts som överenskommet. Därefter kommer att konsumenten är missnöjd över förseningar i arbetet. Undersökningar visar att ungefär hälften av konsumentbeställda hantverkartjänster resulterar i ett missnöje. Anmärkningsvärt är att många av de missnöjda konsumenterna anger att det rent av känner sig lurade eller vilseledda.

När renoveringen inte blev så som du tänkt

Det första du bör göra är att påtala att fel finns, att du reklamerar. Det är väsentligt att du reklamerar så fort du ser eller misstänker fel. Rådet är att du reklamerar på så sätt att du kan bevisa att du har reklamerat. Därtill ska en reklamation ske inom skälig tid, vilket i vart fall är inom 2 månader från det att du upptäckt felet. Enligt konsumenttjänstlagen har du möjlighet att reklamerar fel under tre års tid från det att tjänsten är utförd. Detta ska inte förknippas med garanti, som är något helt annat.

Vad räknas som fel?

Enligt Konsumenttjänstlagen är fel när;

  • Arbetet inte är fackmässigt utfört.
  • Arbetet inte är utfört enligt avtal.
  • Hantverkaren har utelämnat väsentlig och viktig information.
  • Arbetet är utfört i strid mot förbud och produktsäkerhetslagen.
  • Hantverkaren har struntat i att utföra nödvändiga tilläggstjänster.
  • Marknadsföringen av hantverkaren och dennes tjänster är vilseledande.

Har du och din hantverkare ett välformulerat avtal kring det arbete och material du beställt underlättar det i många fall bedömningen kring vad som är fel.
Har ni inte ett avtal blir det ofta en subjektiv värdering kring vad som är fel. Exakt vad som räknas som fel, och vad som ryms inom de olika begreppen kan i vissa fall vara svårt för en konsument att avgöra. Då kan det finnas behov av att ta in en oberoende besiktningsman. En sådan bedömning och de besiktningsprotokoll du får är ett bra underlag för att styrka fel och behovet av åtgärder. Det är även ett bra underlag för hantverkaren att kunna avhjälpa de aktuella felen och bristerna.

Vad kan du göra om du är missnöjd med din hantverkare?

  1. Kräv att felet avhjälps.
  2. Kräv prisavdrag.
  3. Häv avtalet.

I första hand har du rätt att utan kostnad och utan att det medför oangelägenheter för dig få felen fixade. Observera att det även föreligger en rätt för hantverkaren att i första hand avhjälpa felen och att du måste vara behjälplig i detta. Det är viktigt att du och din hantverkare försöker föra en dialog kring en lösning. Överlag är det fördelaktigt för både konsumenten och hantverkaren om felen kan rättas till och arbetet blir färdigställt i sådant skick att det går igenom en besiktning.

Endast när möjlighet till avhjälpande är förbrukad eller på annat sätt inte är möjlig eller rimlig, kan ett prisavdrag bli aktuellt. Generellt brukar prisavdraget motsvara kostnaden för att åtgärda felet. Tänk på att det kan vara förenat med vissa svårigheter och merarbete för en annan hantverkare att gå in i ett redan utfört arbetet, halvfärdigt arbete eller att endast försöka rätta till fel. Alla hantverkare vill inte ta sådana uppdrag.

Att häva avtalet är en sista utväg.

Måste jag betala fakturan?

I de fall fel föreligger har du rätt att hålla inne betalning till det belopp som motsvarar felet. Faktureras du för arbete och/eller material, du inte anser du har skyldighet att betala, kan du bestrida dessa. Hur du bestrider en faktura kan du läsa om här: ”Hur man bestrider en faktura”

Många konsumenter betalar mycket material och arbete i förskott, trots att det inte föreligger krav i varken konsumenttjänstlagen eller konsumentköplagen om förskottsbetalning. Du behöver alltså inte betala i förskott. I de fall ni ändå kommer överens om (avtalat) att betalning sker i förskott, är det den överenskommelsen som gäller.

Är du missnöjd med din hantverkare är du välkommen att ringa oss på Juristjouren för rådgivning på 0771-333 444

Fler artiklar

Gåva av bostadsrätt

Gåva av bostadsrätt

En överlåtelse av en bostadsrätt kan ske i flera olika former. Exempelvis genom köp eller genom gåva av bostadsrätt. En bostadsrätt särskiljer sig dock mot annan egendom då den i själva verket utgörs av en andelsrätt i en bostadsrättsförening med en tillhörande...

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Omvärldssituationen är oroande. Krig, energikriser, höjda räntor och sjunkande bostadspriser är omvälvande för många, även bostadsrättsföreningar. Detta syns tydligt i att många nyproduktionsprojekt har blivit dyrare. Under coronapandemin gick priserna upp pga. höjda...

Ombyggnadsavtal

Ombyggnadsavtal

Ett ombyggnadsavtal är ett avtal som en styrelse kräver att medlemmen skriver på för att denne ska få genomföra en renovering. Ombyggnadsavtalet kan innehålla många olika villkor. Vanligt är att styrelsen kräver att medlemmen tar på sig strikt ansvar för och/eller att...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR