Avhysa hyresgäster

Att hyra ut sin bostad kan vara en vansklig affär. Detta oavsett om det är fråga om hela eller del av en bostadsrätt, hyresrätt eller villa. Har du otur kan det sluta med att du behöver avhysa din hyresgäst vilket kan kosta dig mycket tid, pengar och energi. Det allra bästa är att göra ett grundligt förarbete. 

Två saker du alltid ska göra är:

  • Genomföra en ordentlig due diligence.
  • Kräva en deposition.

Due diligence

Kolla upp allt du kan om din presumtiva hyresgäst. Börja med att begära in referenser från arbetsgivare och tidigare hyresvärdar. Kolla också upp personen hos den tingsrätt/hyresnämnd som ligger på orten där hen senast bodde. Du kan också kontrollera om hen har skulder hos Kronofogdemyndigheten.

Deposition

Se alltid till att din hyresgäst, som en del av undertecknandet av avtalet, deponerar ett belopp motsvarande minst tre månaders hyra. Se även till att detta har kommit in på ditt konto innan du lämnar över nycklarna till lägenheten. Detta kan du sedan använda för att täcka eventuella obetalda hyror eller skador som hyresgästen orsakat.

Hemförsäkring

Se alltid till att du har din lägenhet försäkrad. Även om det står i avtalet att hyresgästen ska ha en försäkring kan hen slarva med det. Tillit är bra, men kontroll är bättre.

Om olyckan skulle vara framme och hyresförhållandet havererar kan du hamna i en situation där hyresavtalet upphört (antingen genom uppsägning eller förverkande som inte är föremål för hyresnämnds/domstols prövning), men hyresgästen vägrar att flytta. Dvs. du får inte tillbaka lägenheten. Vad gör du i dessa situationer? Då blir det aktuellt med en avhysning.

Byt lås

En person som stannar kvar i en lägenhet utan rätt därtill ockuperar lägenheten. För att komma tillrätta med ockupationen kan du byta lås och på så sätt stänga ute ockupanten från lägenheten. Ett låsbyte kan dock innebära att en redan ansträngd relation blir ohanterlig och detta bör man endast göra i undantagsfall och efter noggranna övervägningar. Gärna tillsammans med en jurist, eftersom du kan bli polisanmäld för egenmäktigt förfarande eller hamna i domstol för kontraktsbrott. Väljer du denna lösning behöver du ta hand om de föremål och tillhörigheter ockupanten lämnat kvar i lägenheten och meddela denne om hur hen får tillbaka dem.

Avhysning

Om låsbyte inte är aktuellt behöver du avhysa ockupanten. Detta gör Kronofogdemyndigheten efter att du har ansökt om betalningsföreläggande/vanlig handräckning. Ockupanten kan bestrida din begäran om avhysning (även om det saknas rättslig grund för det). Detta innebär att du behöver ta ditt krav på vräkning till tingsrätten. Den praktiska innebörden av detta är att ockupanten kan sitta kvar i din bostadsrätt/hyresrätt/villa till dess att tingsrätten har avgjort målet, domen vunnit laga kraft och du, om ockupanten trots tingsrättens dom vägrar flytta, begärt och fått verkställt domen via Kronofogden. Hur lång denna period av väntan kan vara beror på olika omständigheter av vilka de flesta ligger helt utanför din kontroll. Har du otur kan du dra på dig stora kostnader för att få bort en ockupant, behöva vänta ett år för att få tillbaka din lägenhet och sedan inte få ersättning för dina kostnader (eftersom ockupanten saknar tillgångar).

Därför är våra tre tips här ovanför högst värdefulla! Det är bättre att ha en bra hyresgäst än ett bra avtal!

Mer info om vräkning från Kronofogdemyndighetens hemsida: www.kronofogden.se/Vrakning

Läs mer om hur du kan minska riskerna vid andrahandsuthyrning här.

Om du har fler frågor om avhysning är du välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444

Fler artiklar

Gåva av bostadsrätt

Gåva av bostadsrätt

En överlåtelse av en bostadsrätt kan ske i flera olika former. Exempelvis genom köp eller genom gåva av bostadsrätt. En bostadsrätt särskiljer sig dock mot annan egendom då den i själva verket utgörs av en andelsrätt i en bostadsrättsförening med en tillhörande...

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Omvärldssituationen är oroande. Krig, energikriser, höjda räntor och sjunkande bostadspriser är omvälvande för många, även bostadsrättsföreningar. Detta syns tydligt i att många nyproduktionsprojekt har blivit dyrare. Under coronapandemin gick priserna upp pga. höjda...

Ombyggnadsavtal

Ombyggnadsavtal

Ett ombyggnadsavtal är ett avtal som en styrelse kräver att medlemmen skriver på för att denne ska få genomföra en renovering. Ombyggnadsavtalet kan innehålla många olika villkor. Vanligt är att styrelsen kräver att medlemmen tar på sig strikt ansvar för och/eller att...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR