Anlita hantverkare – några punkter att kolla upp

I dagens samhälle blir det allt vanligare med konsumenter som gör kostsamma missar när det gäller upphandlingen av entreprenader. På TV har vi också kunnat se gripande exempel på utnyttjade och lurade konsumenter (exempelvis i Fuskbyggarna).

Det finns många hantverksfirmor som är ute efter att tjäna snabba pengar genom att erbjuda fackmässigt utförda badrumsrenoveringar, få betalt och sedan leverera en undermålig produkt. När beställaren sedan vill utkräva ansvar för badrummets skick håller hantverkaren sig undan och flyttar ibland över verksamheten till ett nytt bolag och gör alla garantier som lämnats totalt värdelösa.

Det varje beställare ska ha klart för sig är att betalning ska ske efter att tjänsten är utförd i enlighet med avtal. Om det är fråga om en större entreprenad, t.ex. uppförande av småhus, sker betalning ofta i etapper. Men då ska varje utförd del besiktas och godkännas innan betalning sker. Så länge du sitter på pengarna har du kvar makten. Glöm inte det.

Vad kan göras för att undvika oseriösa aktörer? Här nedanför kommer några tips du bör tänka på när du ska anlita hantverkare. Har du något eget knep som du vill dela med dig av, gör gärna det i kommentarsfältet.

1. Kolla upp hantverkaren på allabolag.se. Kolla också upp bolagsmännen.

2. Kontakta tingsrätterna/hovrätten inom det geografiska område där företaget är verksamt och fråga följande: Hej! Har ni några ärenden/mål med bolag x med org.nr xxyyzz-nnnn? Om ja, skulle jag kunna få en ärendelista e-postad till mig. Stort tack!

3. Om du får en ärendelista från den domstol du kontaktat, gå igenom den och begär ut handlingar ur de mål bolaget kan vara involverat i. Det är ett gott tecken om bolaget inte återfinns i domstolarnas register.

4. Kolla även upp bolagsmännen hos tingsrätten. Om en bolagsman har konkurser bakom sig kan ett varningens finger höjas.

5. Be om en skriftlig offert, tydligt specificerad.

6. Be om referenser – ring referenserna! Fråga särskilt hur hantverkaren har hanterat missnöje. Besök, om möjligt, någon som har fått arbete utfört av hantverkaren.

7. Kontakta flera hantverkare och gör om samma procedur.

8. Fatta ditt beslut.

Det finns inga garantier för att du, genom att följa ovanstående förslag, lyckas undvika alla risker vid beställandet av en hantverkstjänst. Riskerna minimeras dock och du kan lägga din beställning med lite mer tillförsikt. Lycka till!

Är du i behov av hjälp?
Klicka här om du önskar boka tid med en jurist på Stance

Fler artiklar

Reklamera fel i bostadsrätt eller fastighet – när, hur och varför?

Reklamera fel i bostadsrätt eller fastighet – när, hur och varför?

Vid köp av fastighet och bostadsrätt uppstår ibland situationer där köparen efter tillträde upplever att bostaden inte håller måttet. En central åtgärd för att överhuvudtaget kunna driva en process om säljarens felansvar är att åberopa felet till säljaren i rätt tid och på rätt sätt. En säljare som missar detta riskerar att lida rättsförlust, dvs. förlora möjligheten att göra gällande felet mot säljaren. Att lämna ett meddelande om ett fel eller brist kallas att reklamera.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR