Anlita hantverkare – några punkter att kolla upp
Anlita hantverkare

I dagens samhälle blir det allt vanligare med konsumenter som gör kostsamma missar när det gäller att anlita hantverkare. På TV har vi också kunnat se gripande exempel på utnyttjade och lurade konsumenter.

Det finns många hantverksfirmor som är ute efter att tjäna snabba pengar genom att erbjuda fackmässigt utförda badrumsrenoveringar, få betalt och sedan leverera en undermålig produkt. När beställaren sedan utkräver ansvar för badrummets skick håller hantverkaren sig undan och flyttar ibland över verksamheten till ett nytt bolag och gör alla garantier som lämnats totalt värdelösa.

Det varje beställare ska ha klart för sig är att betalning ska ske efter att tjänsten är utförd i enlighet med avtal. Om det är fråga om en större entreprenad, t.ex. uppförande av småhus, sker betalning ofta i etapper. Men då ska varje utförd del vara besiktad och godkänd innan betalning sker. Så länge du sitter på pengarna har du kvar makten. Glöm inte det.

Vad kan man göra för att undvika oseriösa aktörer? Här nedanför kommer några tips du bör tänka på när du ska anlita hantverkare. 

Tips när du anlita hantverkare

  1. Kolla upp hantverkaren på allabolag.se. Kolla också upp bolagsmännen.
  2. Kontakta tingsrätterna/hovrätten inom det geografiska område där företaget är verksamt och fråga följande: Hej! Har ni några ärenden/mål med bolag x med org.nr xxyyzz-nnnn? Om ja, skulle jag kunna få en ärendelista e-postad till mig. Stort tack!
  3. Om du får en ärendelista från den domstol du kontaktat, gå igenom den och begär ut handlingar ur de mål bolaget kan vara involverat i. Det är ett gott tecken om bolaget inte återfinns i domstolarnas register.
  4. Kolla även upp bolagsmännen hos tingsrätten. Om en bolagsman har konkurser bakom sig kan ett varningens finger höjas.
  5. Be om en skriftlig offert, tydligt specificerad.
  6. Be om referenser – ring referenserna! Fråga särskilt hur hantverkaren har hanterat missnöje. Besök, om möjligt, någon som har fått arbete utfört av hantverkaren.
  7. Kontakta flera hantverkare och gör om samma procedur.
  8. Fatta ditt beslut.

Det finns inga garantier för att du, genom att följa ovanstående förslag, lyckas undvika alla risker när du anlitar en hantverkare. Riskerna minimeras dock och du kan lägga din beställning med lite mer tillförsikt. Lycka till!

Har du redan anlitat en hantverkare och är missnöjd kan du läsa mer här.

Om du har fler frågor angående problem med hantverkare är du välkommen att ringa oss på Juristjouren för rådgivning på 0771-333 444

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.