Divorce/separation process including custody process in Sweden
Divorce

It is not always easy to understand and get the help you’re entitled to when you are not fluent in Swedish. This is a short information about the process of getting a divorce or separate from your sambo in Sweden. Questions about children usually come up in these situations and in the end we will describe how that process works. Hopefully it will help you.

It is important to know that in all contacts with the Swedish government or similar agencies you have the right to a translator. It is important that there are no misunderstandings. Therefore you should always ask for a translation if you’re unsure about anything that is said. The court can translate documents for you and so can other governmental entities when necessary for you to get the correct information.

How to get divorced in Sweden

To get a divorce in Sweden is a fast and easy process. If you both agree and don’t have children you apply to the court together, pay a fee of 900 SEK and the court will approve your divorce. If you don’t agree on the divorce you can always apply alone. Then you will have a period of six months for consideration and after that time you can file for the divorce to be final. The same period of consideration applies if you have children under the age of 16.

When the divorce or separation is final it is always important to divide the property and cut all financial ties between you and your ex. It is important to finalise this as soon as possible. This makes it easier to get all information accurate. This sort of dividing of property should also be done if you lived with someone as a sambo.

Joint custody after a divorce/separation

Regarding children after a divorce or separation the norm is that parents have joint custody. Also that the children see both parents as much as possible. If you can’t agree on living arrangements or visitation schedules you can get help trough the municipal entity called “familjerätten”. They can try to help you reach agreements regarding your children.

If that doesn’t work a lawyer can be the next step. The government or your home insurance usually helps with any legal costs regarding consults or court processes that concerns custody or living arrangements. You can always ask the lawyer you contact to explain this bit further.

Regarding any contacts about your children, you always have the right to translations. Oral and written when you talk to any governmental entity, for example social services or the court. If you need an interpreter present at meetings with your lawyer just ask and the lawyer will make sure to book that for you.

Court proceedings

Your lawyer will help you to reach an agreement with your ex. If that is not possible the next step is to send in an application for custody, decision on living place or visitations to the court. Your lawyer will help you run the case in court and keep you updated on everything that is happening. You will go to court together and your lawyer will make sure that an interpreter is present. 

Court proceedings about children will take some time. But it is important that the court have a good base of information before making a final decision. That information often include an investigation done by “familjerätten”. Familjerätten will meet both parties and the children to try and give the court a better picture of the situation. This is to help the court make a decision in the best interest of the children.

If you have any further questions about getting a divorce you are always welcome to phone us at Juristjouren for free legal advice. Our number is 0771-333 444

Familjerätt – Juristjouren.se

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.