Vad händer med arvet om du flyttar utomlands?

En flyplansvinge i luften

– kort genomgång av den nya arvsförordningen

Som familjerättsjurist möter jag nästintill dagligen människor som har internationell anknytning på olika sätt. Det kan vara svenska medborgare som t.ex. har hemvist i Spanien sedan flera år tillbaka. Det kan röra sig om någon som är gift med en engelsk medborgare och har bankmedel i flera länder. Frågan är nästan alltid – vad gäller när du dör?

Vad är arvsförordningen och vad innebär den?
Arvsförordningen är en gemensam lagstiftning inom den internationella privaträtten i EU som tillämpas på dödsfall som skedde på eller efter den 17 augusti 2015. Arvsförordningen har inneburit stora förändringar för Sveriges del. Innan arvsförordningen gällde svensk lag för svenska medborgare, oavsett var dessa var bosatta vid dödsfallet. Idag är huvudregeln att det är lagen i det land där den avlidne hade sin hemvist vid tidpunkten för dödsfallet som ska tillämpas. Frågan om hur den avlidnes hemvist ska definieras är idag fortfarande oklar och det finns ännu ingen vägledande praxis som visar på vilka kriterier som ska ligga till grund för fastställandet av hemvist.

Vem berörs av arvsförordningen?
Den som har anknytning till fler länder, och där något av länderna är EU-medlem. Detta kan exempelvis vara fallet om någon har tillgångar utomlands, eller är medborgare i ett land men bor i ett annat.

Notera att Storbritannien, Irland och Danmark står utanför arvsförordningen. Dessa länder och utomeuropeiska länder kommer ha kvar sina nationella lagvalsregler.

Vad behöver du som privatperson veta?
Arvsförordningen är komplex men för privatpersoner är det viktigaste att veta hur arvsförordningen reglerar vilket lands lag som ska tillämpas på arvet när någon dör. Som huvudregel ska lagen i hemvistlandet vid tidspunkten för dödsfallet tillämpas. Det finns dock en möjlighet för privatpersoner att välja sitt medborgarskapslands lag. Detta måste då ske genom ett aktivt lagval i testamente.

Detta är viktigt att veta eftersom länder har olika typer av arvsordningar. I mitt inledande exempel skulle svensk lag ha tillämpats på arvet före 17 augusti 2015, men idag är det istället spansk lag som tillämpas, om du inte gör ett aktivt lagval i ditt testamente.

Om du anses ha hemvist i t.ex. Storbritannien kommer Storbritanniens arvsregler att tillämpas, vilket innebär att du har full testationsfrihet och att bröstarvingar inte har någon rätt till laglott. Om du anses ha hemvist i Spanien kan dödsboet drabbas av arvsskatt. Det är svårt att känna till andra länders arvsordningar och därför rekommenderar jag alltid att den som bor hela eller delar av året utomlands ska skriva ett testamente där det tydligt framkommer vilket lands lag du vill ska tillämpas.

Till dig som har anknytning till fler länder

– Om du är osäker på var du har ditt hemvist – upprätta ett testamente.

– Om du har hemvist i ett land men vill att medborgarskapslandets arvsregler ska tillämpas – upprätta ett testamente.

– Om du har ett testamente – kontrollera att det är uppdaterat och överensstämmer med din vilja.

– Kontakta en jurist för genomgång av din situation för att undvika att drabbas av oförutsedda konsekvenser.


/ Therese Pehrsson, arvsjurist
Klicka här om du önskar komma i kontakt med Therese

Fler artiklar

Arvsrättsliga termer och ord

Arvsrättsliga termer och ord

Vid en persons bortgång är det mycket som ska ordnas, inte minst med det ekonomiska och juridiska. Rätt snabbt kan man känna sig vilsen kring de rätt likartade termer och ord som förekommer på det arvsrättsliga området. Förhoppningsvis kan nedanstående korta lexikon...

Vad är skillnaden mellan arvslott och laglott?

Vad är skillnaden mellan arvslott och laglott?

I arvsrättsliga sammanhang stöter man ofta på begreppen arvslott och laglott. Dessa kan av naturliga skäl lätt förväxlas och missförstånd avseende begreppens betydelse är vanligt förekommande. Nedan följer en kort redogörelse över vanliga frågeställningar kopplat till...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR