En ny och tuffare hyreslag har trätt i kraft
Ny hyreslag

Den 1 oktober 2019 trädde en ny hyreslag i kraft med mycket tuffare bestämmelser gällande bland annat andrahandsuthyrning. Nedan beskriver vi vad de största förändringarna innebär.

Olovlig andrahandsuthyrning

Kravet på att hyresvärden ska skicka en varning till hyresgästen vid olovlig andrahandsuthyrning är borttagen. Därmed förlorar hyresgästen möjligheten att vidta rättelse. När hyresvärden upptäcker att det pågår en olovlig andrahandsuthyrning kan denne säga upp hyresavtalet omedelbart. Hyresgästen kan som tidigare bestrida och ta ärendet vidare men kan inte hänvisa till att denne har flyttat tillbaka till sin lägenhet och att ordningen därmed är återställd.

Vad är en skälig hyra?

Den nya hyreslagen innehåller mer specifika bestämmelser när det kommer till att avgöra vad som är en skälig hyresnivå. Hyran får inte överstiga den egna hyran med tillägg för andra faktiska kostnader som till exempel parkering, el och bredband. Om man hyr ut en möblerad lägenhet kan man lägga på maximalt 15 % på hyran. Allt annat som överstiger den nivån kan aldrig anses som skäligt.

Andrahandshyresgästen har nu rätt att kräva tillbaka det denne överbetalat hela två år tillbaka i tiden. Tidigare var det endast ett år. Även i det här fallet riskerar förstahandshyresgästen att bli uppsagd utan någon förvarning. Det krävs alltså inte att hyresvärden, som tidigare, ska varna och be förstahandshyresgästen att vidta rättelse.

Nya straffbestämmelser

Den som hyr ut i andra hand utan lov och dessutom tar ut en oskäligt hög hyra riskerar idag inte bara att bli av med lägenheten och behöva betala tillbaka hyran utan också böter eller fängelse i högst två år.

Svarthandel med hyreskontrakt

Den som köper ett hyreskontrakt på den svarta marknaden riskerade tidigare att bli av med kontraktet. Nu riskerar man dessutom böter eller fängelse. Det är på samma sätt brottsligt att sälja ett hyreskontrakt och ett sådant agerande kan också medföra påföljder som böter eller fängelse.

Inneboende

Det är fortfarande tillåtet att ha inneboende i lägenheten, dvs. hyra ut en del av lägenheten medan man själv bor kvar. Skillnaden mellan andrahandsuthyrning och inneboende har blivit mer specificerad. Av den inneboende får man endast ta ut hyra för den del av lägenheten som den inneboende nyttjar. Om den inneboende har tillgång till möbler och husgeråd får man även här göra ett påslag om maximalt 15 % och det är också tillåtet att göra tillägg för faktiska kostnader. Dock ska kostnaderna stå i proportion till nyttjandegraden.

Avslutningsvis

Funderar du på att hyra ut din lägenhet i andra hand så kom ihåg att be hyresvärden eller Hyresnämnden om tillstånd i förväg. Det finns inte längre en möjlighet att rätta sig i efterhand. Kom också ihåg att sätta en skälig hyra utifrån lagens riktlinjer.

Du som ska hyra i andra hand, kolla så att den du hyr av har tillstånd att hyra ut lägenheten till dig och stäm av om den hyra du får betala är skälig. Acceptera inte något annat.

Ändringarna syftar till att den olagliga handeln med hyreskontrakt och den otillåtna andrahandsuthyrningen ska minska och att andrahandshyrorna för hyreslägenheter ska sjunka. Utbudet av andrahandskontrakt förväntas därmed minska och utbudet av
förstahandskontrakt öka.

Ändringarna i hyressättningsreglerna ska dock inte tillämpas på hyresavtal som har ingåtts före ikraftträdandet. Gällande straffbestämmelserna får ingen i vanlig ordning dömas för en gärning som inte var straffbelagd när den begicks.

Om du har fler frågor om hyreslagen är du välkommen att ringa oss på Juristjouren för rådgivning på 0771-333 444

 

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR