Vårdnad och skyddat boende
Vårdnad och skyddat boende

När föräldrar separerar är det viktigt att barnen även fortsatt har en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Har det varit bråkigt i föräldrarnas relation kan en separation vara något mycket positivt för barnen som nu slipper bevittna konflikter. Barn kan lätt hamna i kläm om föräldrar bråkar mycket. I vissa av dessa fall uppmärksammar utomstående detta och kontaktar socialtjänsten. Flera föräldrar har blivit rekommenderade att de måste flytta ifrån varandra för att skydda barnen. I vissa fall, då det förekommer hot och/eller misshandel, erbjuder man ibland en av parterna skyddat boende. Det är i dessa fall inte ovanligt att barnen flyttar med till det skyddade boendet. Detta trots att det inte förekommer något hot eller oro kring den andra förälderns förmåga att ta hand om barnen.

Hur trivs barnen på skyddat boende

Det finns fler utredningar kring hur barn har det och upplever situationen på ett skyddat boende. Många barn längtar hem och känner sig avskärmade. Har barnet börjat på förskola eller skola så avskärmas de helt från sin vardag och saknar, förutom den andra föräldern, pedagoger och kompisar. Det skyddande boendet delas ofta med fler familjer och det kan vara en mycket påfrestande miljö.

Varför låter socialtjänsten ändå barnen komma med? Ett självklart svar är för att många föräldrar troligen har svårt att lämna sina barn för att söka skydd. Men är det verkligen en god nog anledning? I vissa fall kan det säkert vara så, där måste barnen med för att må bra och få den bästa möjliga tillvaron. Men detta gäller inte alla barn. Många barn skulle troligen må mycket bättre i sin normala tillvaro där förskola och skola är en stor del samt att de bor kvar i sitt hem och i sin trygga miljö. Många barn har i grunden lika god anknytning till båda sina föräldrar.

Barnens bästa

Här uppstår en intressekonflikt. Behovet av att skydda en person som blir illa behandlad på ett sätt som riskerar dennes hälsa gentemot barnens behov av att kontinuitet. Det är en svår avvägning. Enligt vår erfarenhet leder det dock ofta till att barn bor i skyddat boende utan att det finns något hot emot dem. Oavsett om barnet bor på skyddat boende eller hemma blir det avskärmat en förälder. Det är otroligt upprivande och kan inte anses vara förenligt med barnets bästa. Ofta är det svårt att tillgodose barns behov av umgänge med den andra föräldern medan de bor på skyddat boende. Det kan riskera att adressen till ett skyddat boende där fler personer finns blir känd. Då riskeras fler personers liv. Men det finns också ett behov av att skydda den föräldern som blir illa behandlad. Denne som möjligtvis vägrar skydd om inte barnen kommer med.

I mål om barn är dessa typer av intressekonflikter ofta väldigt svåra. Många hävdar också att föräldrar ljuger om våld för att få en bostad eller vinna fördelar i processen. Oavsett så måste tingsrätten fortfarande utgå ifrån barnets bästa. Det är inte alltid så att det är bäst för barnet att flytta med en förälder som har behov av skydd. Avvägningen måste ligga i hur båda boendena blir för barnen och på vilket sätt det finns möjlighet till kontakt med båda föräldrarna efter separationen.

Har du fler frågor om vårdnad och skyddat boende? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444

Familjerätt – Juristjouren.se

Fler artiklar

Bodelningsförrättare

Bodelningsförrättare

Om en av parterna inte vill medverka till en bodelning eller om man inte kommer överens om till exempel vad som ska bodelas, vem som ska ta över bostaden eller vad en viss tillgång har för värde måste man ansöka om en bodelningsförrättare för att tvinga fram en...

Vem får hunden vid en separation?

Vem får hunden vid en separation?

Frågan om vad som händer med ett husdjur vid en separation eller skilsmässa blir allt vanligare. Allt fler hushåll skaffar hund eller något annat husdjur och vid en skilsmässa/separation kan det finnas väldigt mycket känslor med i bilden. En hund är ofta som en...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR