Värderingstidpunkt vid bodelning

Värderingstidpunkt vid bodelning

Efter en skilsmässa eller en separation brukar parterna upprätta ett bodelningsavtal där de förklarar hur de ska fördela egendomen. I samband med att ett samboförhållande upphör står det i lagen att parterna har ett år på sig att påkalla bodelning. Någon motsvarande preskriptionstid för bodelning i samband med skilsmässa finns inte i lag. En bodelning i detta fall kan genomföras direkt då man ansökt om äktenskapsskillnad eller efter exempelvis 10 år. En generell rekommendation är att göra den i nära anknytning till skilsmässan. Det är både lättare och ger ofta en rättvisare bild. Frågan kan dock uppkomma vad som händer med värderingen av tillgångarna om bodelningen drar ut på tiden. Vilken värderingstidpunkt ska man använda vid en bodelning?

När ska man värdera tillgångarna?

Huvudregeln är att parterna ska redovisa sina tillgångar och skulder per brytdagen. Det är den dag ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten. Värdet på en tillgång, till exempel hus eller aktier, kan gå upp och ner från brytdagen. Frågan många ställer sig är om man ska ta hänsyn till denna fluktuation eller om det är värdet vid brytdatumet som gäller?

Lagstiftaren har gjort det enkelt för sig och lämnar inga svar i frågan. Enligt vissa ska värderingen avse egendomens värde vid brytdagen, enligt andra vid bodelningen. Av förarbetena och med tiden utvecklad praxis har emellertid frågan klarnat något. I praktiken föreligger en viss övervikt för en värdering då själva bodelningsavtalet upprättas. (Läs gärna mer här Prop. 1986/87:1 s. 159). Det resonemanget borde vara det mest förenliga med ”principerna för bodelning enligt ÄktB”. Dvs att parterna tar hänsyn till de aktuella värdena vid bodelningen.

Domstolarna har numera den uppfattningen att värderingstidpunkten är – om inte makarna kan komma överens – den tidpunkt då boet blivit utrett eller vid bodelningstillfället. På senare tid har såväl doktrin som rättsväsendet blivit samstämmiga om att man ska ta upp tillgångarna till det värde de betingar vid bodelningstillfället eller när boet är utrett. Detta om inte parterna kommer överens om annat.

Har du fler frågor om värderingstidpunkt vid bodelning? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444

Familjerätt – Juristjouren.se

Fler artiklar

Vem får hunden vid en separation?

Vem får hunden vid en separation?

Frågan om vad som händer med ett husdjur vid en separation eller skilsmässa blir allt vanligare. Allt fler hushåll skaffar hund eller något annat husdjur och vid en skilsmässa/separation kan det finnas väldigt mycket känslor med i bilden. En hund är ofta som en...

När man inte längre är sams – viktiga saker att tänka på i och efter ett förhållande

När man inte längre är sams – viktiga saker att tänka på i och efter ett förhållande

När man är kär och framtiden med ens partner ser ljus ut så kan det vara svårt, för att inte säga otänkbart, att fundera över vad som kan hända den dag kärleken eventuellt tar slut. Man tänker ofta inte på de konsekvenser som kommer av att man gifter sig eller blir sambo. Man bör dock noga tänka på vad som kan hända när en relation tar slut och hur man på bästa sätt ser till att det finns så lite som möjligt att kunna bråka om.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR