För vilka avtal behövs det bevittning?
Bevittning

Vi får ofta frågor som rör bevittning av handlingar och av den anledningen tänkte vi klargöra vilka som egentligen behöver bevittning. I Sverige är det väldigt få handlingar som kräver vittnen för att vara giltiga. Det finns fyra handlingar som enligt lag efterfrågar vittnen som formkrav:

  • Testamente, (ärvdabalken 10:1)
  • Faderskapsbekräftelse (föräldrabalken 1:4)
  • Framtidsfullmakt (lag om framtidsfullmakter 4§ 2 st.)
  • Överlåtelse av fastighet (jordabalken 20:7) 

I de sistnämnda fallet behöver gåvobrevet eller köpehandlingen bevittnas av två vittnen för att ändringen av lagfarten ska godkännas. Alla andra handlingar såsom äktenskapsförord, skuldebrev, fullmakt, köpebrev och gåvobrev av lös egendom (m.fl.) behöver inte enligt lag några vittnen. Självklart kan man välja att använda bevittning även för dessa typer av handlingar, men det är inget krav för handlingens giltighet. I det fall det skulle uppstå en tvist angående en handlings giltighet kan dock bevittning ge handlingen större trovärdighet. Många gånger ställer exempelvis banker egna krav på vilka typer av fullmakter och avtal de accepterar. Det kan bl.a. innefatta krav på bevittning. En viktig utgångspunkt inför tecknande av avtal är därför att alltid noggrant undersöka vilka formkrav och andra typer av krav det ställs på avtalet samt vad som är viktigt att reglera i ditt specifika fall.

Om du har fler frågor och funderingar är du välkommen att ringa oss på Juristjouren för rådgivning på 0771-333 444

Testamente – Juristjouren

Beställ testamente – Juristjouren

Framtidsfullmakt – Juristjouren

Köpekontrakt m.m. – Juristjouren

Fler artiklar

Gåva av bostadsrätt

Gåva av bostadsrätt

En överlåtelse av en bostadsrätt kan ske i flera olika former. Exempelvis genom köp eller genom gåva av bostadsrätt. En bostadsrätt särskiljer sig dock mot annan egendom då den i själva verket utgörs av en andelsrätt i en bostadsrättsförening med en tillhörande...

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Omvärldssituationen är oroande. Krig, energikriser, höjda räntor och sjunkande bostadspriser är omvälvande för många, även bostadsrättsföreningar. Detta syns tydligt i att många nyproduktionsprojekt har blivit dyrare. Under coronapandemin gick priserna upp pga. höjda...

Ombyggnadsavtal

Ombyggnadsavtal

Ett ombyggnadsavtal är ett avtal som en styrelse kräver att medlemmen skriver på för att denne ska få genomföra en renovering. Ombyggnadsavtalet kan innehålla många olika villkor. Vanligt är att styrelsen kräver att medlemmen tar på sig strikt ansvar för och/eller att...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR