För vilka avtal behövs det bevittning?

Bevittning

Vi får ofta frågor som rör bevittning av handlingar och av den anledningen tänkte vi klargöra vilka som egentligen behöver bevittning. I Sverige är det väldigt få handlingar som kräver vittnen för att vara giltiga. Det finns fyra handlingar som enligt lag efterfrågar vittnen som formkrav:

  • Testamente, (ärvdabalken 10:1)
  • Faderskapsbekräftelse (föräldrabalken 1:4)
  • Framtidsfullmakt (lag om framtidsfullmakter 4§ 2 st.)
  • Överlåtelse av fastighet (jordabalken 20:7) 

I de sistnämnda fallet behöver gåvobrevet eller köpehandlingen bevittnas av två vittnen för att ändringen av lagfarten ska godkännas. Alla andra handlingar såsom äktenskapsförord, skuldebrev, fullmakt, köpebrev och gåvobrev av lös egendom (m.fl.) behöver inte enligt lag några vittnen. Självklart kan man välja att använda bevittning även för dessa typer av handlingar, men det är inget krav för handlingens giltighet. I det fall det skulle uppstå en tvist angående en handlings giltighet kan dock bevittning ge handlingen större trovärdighet. Många gånger ställer exempelvis banker egna krav på vilka typer av fullmakter och avtal de accepterar. Det kan bl.a. innefatta krav på bevittning. En viktig utgångspunkt inför tecknande av avtal är därför att alltid noggrant undersöka vilka formkrav och andra typer av krav det ställs på avtalet samt vad som är viktigt att reglera i ditt specifika fall.

Om du har fler frågor och funderingar är du välkommen att ringa oss på Juristjouren för rådgivning på 0771-333 444

Fler artiklar

Vem får hunden vid en separation?

Vem får hunden vid en separation?

Frågan om vad som händer med ett husdjur vid en separation eller skilsmässa blir allt vanligare. Allt fler hushåll skaffar hund eller något annat husdjur och vid en skilsmässa/separation kan det finnas väldigt mycket känslor med i bilden. En hund är ofta som en...

När man inte längre är sams – viktiga saker att tänka på i och efter ett förhållande

När man inte längre är sams – viktiga saker att tänka på i och efter ett förhållande

När man är kär och framtiden med ens partner ser ljus ut så kan det vara svårt, för att inte säga otänkbart, att fundera över vad som kan hända den dag kärleken eventuellt tar slut. Man tänker ofta inte på de konsekvenser som kommer av att man gifter sig eller blir sambo. Man bör dock noga tänka på vad som kan hända när en relation tar slut och hur man på bästa sätt ser till att det finns så lite som möjligt att kunna bråka om.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR