Hur bör man agera om man känner sig utsatt för mobbning på arbetsplatsen?
mobbning på arbetsplatsen

Att bli utsatt för mobbning eller kränkande handlingar på arbetsplatsen kan i många fall vara väldigt svårt och traumatiserande. Händelserna kan sätta djupa spår hos den som blir utsatt vilket många gånger resulterar i att personen behöver kvalificerad hjälp. Det är vanligt att situationer där anställda inte får rätt stöd i rätt tid av sin arbetsgivare resulterar i sjukskrivningar. Detta innebär en stor kostnad för den anställde som tappar självförtroende på arbetsmarknaden och sedan har med sig en sjukskrivning i bagaget. Det innebär även en stor kostnad för arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste tillsätta resurser för den som sjukskrivits och vara aktiv i en rehabiliteringsutredning.

Skyddsombud

Alla arbetsplatser har inte fungerande rutiner för dessa typer av situationer. Finns det inget skyddsombud, fackförbund eller en arbetsgivare som är lyhörd och handlingskraftig står valet står oftast mellan att söka sig till en ny arbetsplats eller att försöka driva sitt ärende genom eget juridiskt ombud. Detta innebär en risk ekonomiskt såväl som mentalt. Arbetsmiljöverket har möjlighet att inspektera arbetsplatser för att se till att de har fungerande rutiner för att motverka ohälsa såsom mobbing. Arbetsmiljöverket företräder emellertid inte en enskild part och hanterar inte heller frågor om kompensation till den som känner sig utsatt.

Hur bör man då som anställd agera om man känner sig utsatt för mobbning på arbetsplatsen?

Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ansvaret för att hantera och förebygga mobbning på arbetsplatsen. Arbetsgivaren kan dock inte själv motverka all oönskad behandling utan det krävs delaktighet från arbetstagaren. Analysera problemet och var konstruktiv. Ta upp frågan med personen som skapar problemet men fungerar inte det så prata med din närmsta chef och förklara vad du upplever som ett problem. Att visa en välvilja inför arbetsplatsen och diskutera möjliga lösningar är positivt och minimerar risken att ärendet stannar upp. Märker du att det inte sker någon förändring utifrån de lösningsförslag som tidigare diskuterats så boka in ett uppföljningsmöte eller lyft frågan på ledningsnivå.

Om ingen för protokoll under mötet så för egna anteckningar och maila ut till de som närvarade under mötet. Uppstår det en tvist mellan dig och bolaget är det bra att du kan visa på att ledningen känt till problematiken men inte agerat.

Slutligen, vänta inte för länge med att ta upp problematiken med din chef. Dra ditt strå till stacken och lyft problemen du själv träffats av, eller som dina kollegor verkar bli utsatta för. Detta för att skapa ett öppnare arbetsklimat med fungerande kommunikation. Välmående anställda skapar bättre resultat. Det tjänar den anställde såväl som arbetsgivaren på.

Är du utsatt för mobbning på arbetsplatsen? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444

Arbetsrätt – Juristjouren.se

Fler artiklar

Gåva av bostadsrätt

Gåva av bostadsrätt

En överlåtelse av en bostadsrätt kan ske i flera olika former. Exempelvis genom köp eller genom gåva av bostadsrätt. En bostadsrätt särskiljer sig dock mot annan egendom då den i själva verket utgörs av en andelsrätt i en bostadsrättsförening med en tillhörande...

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Omvärldssituationen är oroande. Krig, energikriser, höjda räntor och sjunkande bostadspriser är omvälvande för många, även bostadsrättsföreningar. Detta syns tydligt i att många nyproduktionsprojekt har blivit dyrare. Under coronapandemin gick priserna upp pga. höjda...

Ombyggnadsavtal

Ombyggnadsavtal

Ett ombyggnadsavtal är ett avtal som en styrelse kräver att medlemmen skriver på för att denne ska få genomföra en renovering. Ombyggnadsavtalet kan innehålla många olika villkor. Vanligt är att styrelsen kräver att medlemmen tar på sig strikt ansvar för och/eller att...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR