Den administrativa sidan av döden

En örn flyger i skyn

Alla som har haft någon närstående som gått bort vet om det. Att döden är en pappersexercis av sällan skådat slag. Jag har både privat och yrkesmässigt stött på människor som känner sig helt utmattade, förvirrade och redo för en månads sjukskriving efter att ha tagit hand om allt som måste göras efter att någon nära gått bort.

Ofta är den personen som allt faller på den efterlevande partnern eller den i syskonskaran som känt mest ansvar för att saker blir gjorda. Hen har tagit ledigt från jobbet och avsatt all ledig tid att gå igenom pärmar, packa ner saker i lådor och träffat bankkontakter. Den emotionella sidan, dvs den egentliga sorgebearbetningen, får oftast läggas åt sidan för blanketter, bankbesök och flyttstädning.

Frågan är då, är det meningen att det ska vara såhär? Lite av problemet ligger i dödens natur som både en känslomässig och ekonomisk angelägenhet. Två komponenter som inte blandar sig särskilt bra.

Det man kan göra är att följa en tydlig mall över hur man ska gå till väga. Det är svårt att i denna text ge en heltäckande förskrivning av allt som man kan behöva göra när någon går bort, då situationen, precis som personer som avlider, skiljer sig väldigt mycket åt. Genomgången nedan är tänkt att ge riktning åt den rådville.

Informera dödsbodelägare
Enligt Ärvdabalken, ska den person som har dödsboet sin vård, informera dödsbodelägare om dödsfallet. Då åtgärder som inte är brådskande måste fattas av dödsbodelägarna gemensamt kan det vara bra att på ett så tidigt stadium som möjligt bestämma vem som ska företräda dödsboet och upprätta fullmakter från de övriga dödsbodelägarna.

Begära eftersändning
Då de flesta av den avlidnes kontakter inte kommer veta att han eller hon har gått bort kommer post och liknande att försätta komma. Det kan därför vara bra att begära eftersändning eller adressändra till den person som tar hand om dödsboet. Banker och myndigheter kommer också vilja skicka handlingar till den avlidnes adress då dessa handlingar många gånger omfattas av sekretess (och därför inte lämnas ut till någon annan).

Uppsägning av abonnemang, försäkring och andra avtal
Detta är kanske något av det mest tidsödande att göra i hanteringen av ett dödsbo. Här gäller det att helt enkelt ta kontakt med varje företag, förening och leverantör och meddela att personen ifråga har gått bort och att avtal och abonnemang därmed sägs upp.

Bank
Den kan vara bra att så snabbt som möjligt att få en blick över hur mycket medel det finns i dödsboet och man bör därför ta kontakt med de banker som den avlidne kan ha haft kontakter med. Stäm av vilka tillgodohavanden den avlidna har men också vilka lån. Saldobesked från dödsdagen är också något som behövs för bouppteckningen. Det är även bra att stoppa automatiska överföringar och se till att få kontokort spärrade.

Boka tid för bouppteckning
Bouppteckningen är sammanställning av vilka tillgångar och skulder den avlidne hade på dödsdagen. Vilka uppgifter som behövs skiljer sig beroende om den döde var gift, änka eller sambo m.m. Skatteverket är den myndighet som registrerar bouppteckningar och är ofta behjälplig om en har några frågor. Beroende på storleken på dödsboet och familjeförhållandena kan det också vara en god idé att anlita någon för att få hjälp med att upprätta bouppteckningen.

Ovanstående lista är inte på något sätt heltäckande men kan förhoppningsvis ge något av en fingervisning om hur man går tillväga när uppgiften känns övermäktig. Ta en sak i taget och se till att använda de källor till hjälp som faktiskt finns, som banker, myndigheter m.m. för att få information.

Fler artiklar

Arvsrättsliga termer och ord

Arvsrättsliga termer och ord

Vid en persons bortgång är det mycket som ska ordnas, inte minst med det ekonomiska och juridiska. Rätt snabbt kan man känna sig vilsen kring de rätt likartade termer och ord som förekommer på det arvsrättsliga området. Förhoppningsvis kan nedanstående korta lexikon...

Vad är skillnaden mellan arvslott och laglott?

Vad är skillnaden mellan arvslott och laglott?

I arvsrättsliga sammanhang stöter man ofta på begreppen arvslott och laglott. Dessa kan av naturliga skäl lätt förväxlas och missförstånd avseende begreppens betydelse är vanligt förekommande. Nedan följer en kort redogörelse över vanliga frågeställningar kopplat till...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR