Kan arbetsgivaren återkalla beviljad semester?

Enligt semesterlagen har anställda rätt att ta ut semester. Rättigheten begränsas med arbetsgivarens beslutanderätt gällande förläggningen av semesterledigheten. Arbetsgivarens rätt att ytterst besluta om när semestern ska schemaläggas går i linje med rätten att leda och fördela arbetet samt bestämma över organisationen på företaget. Denna rättighet i semestersammanhang skiljer sig åt från den allmänna regeln om arbetsgivarens arbetsledningsrätt. En viktig skillnad är att anställda har en lagstadgad rätt till semesterledighet och de har även rätt till visst inflytande vid bestämmandet av ledigheten.

Arbetsgivarens rätt att initialt besluta om förläggandet av semester sträcker sig inte så långt att arbetsgivaren har rätt att återkalla sitt löfte om semester utan vidare. Beviljande av semester för en angiven tid har bindande verkan och arbetsgivaren kan tvingas betala ut skadestånd till den anställde om semestern senare skulle återkallas.

Det är inte ovanligt att man som anställd efterfrågat semester för en tid som passar resten av familjen så semestern kan spenderas tillsammans. Resor och diverse andra utlägg kan ha hunnit bokats och betalats för. Att behöva planera om redan beviljad semester kan därmed innebära stor olägenhet för den anställde. Arbetstagaren kan därmed drabbas av en ekonomisk skada vilket betyder att arbetsgivaren kan tvingas ersätta den anställde för den ekonomiska skada återkallandet av beviljad semester inneburit. Detta gäller i vart fall då arbetsgivaren återkallat sitt beslut utan fog.

Anser arbetsgivaren att den först beviljade tiden för semester inte längre är passande, utan att någon egentlig omständighet förändrats på arbetsplatsen från det att semestern beviljats, kan beslutet att återkalla semesterledigheten sakna fog. Vidare är det viktigt att arbetsgivaren diskuterar saken med den anställde innan återkallandet av beslutet. Detta eftersom semesterlagen anger att arbetsgivaren ska ta hänsyn till arbetstagarens skäl att semester ansökts om för just den perioden.

Ett par saker att tänka på är att alltid ansöka om semester skriftligen om det inte redan är ett krav på arbetsplatsen. Det är på så sätt lättare att gå tillbaka till konversationen med sin chef om det uppstår oenigheter om vad som sagts. Se till att få ett definitivt besked så det inte uppstår en diskussion om semestern preliminärt utlovats eller definitivt beviljats.

Fler artiklar

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR