Uppsägning av hyresrätt vid samboseparation

Att separationer kan vara infekterade är ingen nyhet. På senare tid har jag haft flertalet klienter vars tidigare sambo sagt upp den gemensamma hyresrätten, trots att båda parter bor i hyresrätten och trots att ingen bodelning gjorts. Många vet dock inte om sina rättigheter och denna text riktar sig just till dig vars sambo sagt upp er gemensamma bostad.

Enligt sambolagen (23 §) får din sambo inte avhända sig en bostad som utgör samboegendom, om du inte har lämnat ditt skriftliga samtyckte. Om så ändå sker måste du som vill behålla hyresrätten agera skyndsamt. Det enklaste är att vända sig till din hyresvärd och förklara situationen. Tyvärr är min erfarenhet att hyresvärdar många gånger slår ifrån sig ansvaret och säger att de inte kan göra något. Detta beror till största del på okunskap hos hyresvärden då de inte har vetskap om vad det kan bli för konsekvenser om de inte är behjälpliga.

Om din hyresvärd inte ger respons ställer lagen upp en möjlighet för domstolen att ogiltigförklara uppsägningen och att egendomen ska återgå (25 § sambolagen). Du som vill ogiltigförklara uppsägningen måste, inom tre månader från det att du fick kännedom om uppsägningen, lämna in en stämningsansökan till domstolen och yrka att uppsägningen är ogiltig. Om du inte väcker talan inom tre månader förlorar du möjligheten att ogiltigförklara uppsägningen.

Många gånger finns det goda möjligheter för mig som jurist att föra en dialog med din hyresvärd och förklara hur lagen ser ut, att det faktiskt är hyresvärden (inte din sambo) som är motpart i målet om ogiltighet. Argumentet att hyresvärden även riskerar att stå för dina rättegångskostnader är ofta ett argument som har effekt. Om hyresvärden står fast vid sin ståndpunkt återstår bara en sak göra – lämna in en stämningsansökan.

Tips!

* Agera skyndsamt – du har en tidsgräns att förhålla dig till.

* Kontakta hyresvärden omgående.

* Kontakta en jurist för genomgång av din situation – denne kan antingen finnas med som rådgivare eller föra processen om ogiltighet fullt ut.

/Therese Pehrsson, familjejurist
Klicka här om du önskar komma i kontakt med Therese

Fler artiklar

När man inte längre är sams – viktiga saker att tänka på i och efter ett förhållande

När man inte längre är sams – viktiga saker att tänka på i och efter ett förhållande

När man är kär och framtiden med ens partner ser ljus ut så kan det vara svårt, för att inte säga otänkbart, att fundera över vad som kan hända den dag kärleken eventuellt tar slut. Man tänker ofta inte på de konsekvenser som kommer av att man gifter sig eller blir sambo. Man bör dock noga tänka på vad som kan hända när en relation tar slut och hur man på bästa sätt ser till att det finns så lite som möjligt att kunna bråka om.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR