Uppsägning av hyresrätt vid samboseparation
Uppsägning av hyresrätt vid samboseparation

Att separationer kan vara infekterade är ingen nyhet. Flertalet klienter hör av sig till me dfrågor rörande uppsägning av hyresrätt vid samboseparation. Den tidigare sambon har sagt upp den gemensamma hyresrätten. Detta trots att båda parter bor i hyresrätten och att ingen bodelning gjorts. Många vet dock inte om sina rättigheter och denna text riktar sig just till dig vars sambo sagt upp er gemensamma bostad.

Enligt sambolagen får din sambo inte avhända sig en bostad som utgör samboegendom utan ditt skriftliga samtyckte. Om så ändå sker måste du som vill behålla hyresrätten agera skyndsamt. Det enklaste är att vända sig till din hyresvärd och förklara situationen. Tyvärr säger erfarenheten att hyresvärdar många gånger slår ifrån sig ansvaret och säger att de inte kan göra något. Detta beror till största del på okunskap hos hyresvärden. De har inte vetskap om vad det kan bli för konsekvenser om de inte är behjälpliga.

Agera skyndsamt

Om din hyresvärd inte ger respons ställer lagen upp en möjlighet för domstolen att ogiltigförklara uppsägningen och att egendomen ska återgå. Du som vill ogiltigförklara uppsägningen måste, inom tre månader från det att du fick kännedom om uppsägningen, lämna in en stämningsansökan till domstolen och yrka att uppsägningen är ogiltig. Om du inte väcker talan inom tre månader förlorar du möjligheten att ogiltigförklara uppsägningen.

Många gånger finns det goda möjligheter för en jurist att föra en dialog med din hyresvärd och förklara hur lagen ser ut. Att det faktiskt är hyresvärden (inte din sambo) som är motpart i målet om ogiltighet. Argumentet att hyresvärden även riskerar att stå för dina rättegångskostnader är ofta ett argument som har effekt. Om hyresvärden står fast vid sin ståndpunkt återstår bara en sak göra – lämna in en stämningsansökan.

Tips!

  • Agera skyndsamt – du har en tidsgräns att förhålla dig till.
  • Kontakta hyresvärden omgående.
  • Kontakta en jurist för genomgång av din situation – denne kan antingen finnas med som rådgivare eller föra processen om ogiltighet fullt ut.

Om du har fler frågor om uppsägning av hyresrätt vid samboseparation är du välkommen att ringa oss på Juristjouren för rådgivning på 0771-333 444

Bodelningsavtal – Juristjouren

Familjerätt – Juristjouren.se

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR