Rättsskydd – stora skillnader i försäkringsbolagens villkor
Rättsskydd

Rättsskydd utgör ett ekonomiskt skydd om man hamnar i en tvist där man behöver hjälp av en jurist/advokat. Det kan gälla tvister så om var barn ska bo, hur stort underhåll till barn ska vara, arvet efter en anhörig, prisavdrag för fel i en bostad, en vara eller tjänst, skadestånd då du utstått eller påstås ha orsakat en skada m.m.

Rättsskydd finns normalt som en del i hemförsäkringen vilket alla bör ha. I många hyresavtal finns det krav om detta likväl som för boende i bostadsrätt. Det börjar nu även komma separata s.k. juristförsäkringar där villkoren kan vara förmånligare men dessa täcker inte alla tvister.

Man kan lätt tro att det inte spelar någon roll vilken försäkring man har då rättskydd normalt ingår i alla hemförsäkringar. Men villkoren skiljer sig åt och detta kan få stor betydelse. Särskilt viktigt kan det vara att tänka på försäkringsskyddet när man har barn. Dels för att tillförsäkra barnen skydd men också om man skulle separera och sedan inte kan komma överens om hur barnen ska bo. Vanliga men betydande skillnader är bl.a. storleken på självrisken, ersättningstaket, tvisterna som försäkringen täcker och karensregler.

Självrisker

Självrisken är den del av kostnaderna du ska betala själv om det blir en tvist. Denna är vanligtvis 20% (och i undantagsfall en fast lägre självrisk). Det låter kanske inte så mycket men ju större kostnaderna är desto större betydelse får det. På en summa av 150 000 kr så blir det en självrisk på 30 000 kr. En tvist, beroende på vad den gäller och hur komplicerad den är kan kosta såväl mer som mindre än så.

Ersättningstak

Försäkringsbolagen har alltid en gräns för hur mycket de ersätter. Detta varierar en del mellan bolagen. Tillsammans med självrisken så får det stor påverkan på den ekonomiska situationen och vilket ekonomiskt stöd man kan vänta sig. Försäkringsbolagen ersättningar varierar mellan ca 175 000 kr – 300 000 kr. Vid komplicerade tvister kanske inte ens rättsskyddet i hemförsäkringen räcker till. Juristförsäkringar kan ha ett tak på upp till 2 000 000 kr men villkoren är inte helt tydliga.

Vilka tvister som täcks av ditt rättsskydd

Normalt täcks de flesta typer av tvister av ditt rättsskydd om de gäller mer än ett halvt prisbasbelopp (vilket för år 2022 innebär ett belopp över 24 150kr) och kan drivas i allmän domstol (tingsrätten, hovrätten, högsta domstolen samt några specialdomstolar). Men man måste alltid granska villkoren då detta skiljer stort från bolag till bolag.

De flesta försäkringar täcker inte tvister mot någon man varit gift eller sambo med men gör undantag för tvister relaterade till gemensamma barn. Vissa försäkringar har tidigare inte täckt tvister om underhållsbidrag till barn. Sådana undantag kan fortfarande finnas. Juristförsäkringar vekar vara väldigt begränsade i vilken typ av tvister som täcks men omfattar vissa processer som inte täcks av hemförsäkringens rättsskydd.

Karensregler

Vilka tvister som täcks varierar liksom när rättsskyddet inträder. Normalt ska man ha haft en försäkring en viss tid innan man kan använda den (oftast två år, men det kan variera i olika försäkringsbolag) eller i vart fall ha haft försäkringen när de händelser inträffat som sedan leder fram till en tvist. Även vad gäller familjerättsliga tvister finns en särskild karensregel som säger att man måste ha varit separerad/skild i ett år innan tvisten inträffar. Vissa försäkringsbolag särbehandlar separationer grundade i skilsmässa och de som lämnar en samborelation. För gifta med minderåriga barn förlängs karenstiden med minst sex månader medan betänketiden löper innan man kan få en dom på skilsmässa. För sambor upplöses förhållandet då man flyttat isär, där folkbokföring kan vara en tydlig indikator på när så skett.

Annat viktigt

• Tänk på att skriva in de som bor i bostaden i försäkringen. Om man inte är gifta och inte har en förälder-barn relation till minderårigt barn så kan de boende falla utanför skyddet. Är man inte ens folkbokförd på adressen så täcker rättsskyddet inte personen ifråga även om denne faktiskt bor på adressen. Slarva helt enkelt inte med folkbokföringen när du flyttar.
• Om någon framställer skadeståndsanspråk ska man omedelbart meddela försäkringsbolaget detta. Annars kanske försäkringen inte täcker tvisten.
• Som inneboende måste man ha en egen hemförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag för att ordna rätt försäkringsskydd.
• Försäkringsvillkor bör man alltid se över och jämföra mellan bolagen varje år inför nytecknande!

Har du fler frågor om rättsskydd? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR