Rättsskydd – stora skillnader i försäkringsbolagens villkor

Rättsskydd utgör ett ekonomiskt skydd för det fall man dras in i en tvist där man behöver hjälp av en jurist/advokat. Det kan gälla tvister så om var barn ska bo, hur stort underhåll till barn ska vara, arvet efter en anhörig, prisavdrag för fel i en bostad, en vara eller tjänst, skadestånd då du utstått eller påstås ha orsakat en skada m.m. Rättsskydd finns normalt som en del i hemförsäkringen vilket alla bör ha (i många hyresavtal finns det krav om detta likväl som för boende i bostadsrätt). Det börjar nu även komma separata s.k. juristförsäkringar där villkoren kan vara förmånligare men dessa täcker inte alla tvister.
Man kan lätt tro att det inte spelar någon roll vilken försäkring man har då rättskydd normalt ingår i alla hemförsäkringar, men villkoren skiljer sig åt och detta kan få stor betydelse. Särskilt viktigt kan det vara att tänka på försäkringsskyddet när man har barn, dels för att tillförsäkra barnen skydd men också för det fall man skulle separera och sedan inte komma överens om hur barnen ska bo. Vanliga men betydande skillnader är bl.a. storleken på självrisken, ersättningstaket, tvisterna som täcks och karensregler.

Självrisker
Självrisken är den del av kostnaderna du ska betala själv om det blir en tvist. Detta kan variera mellan 20-25 % (och i undantagsfall en fast lägre självrisk). Det låter kanske inte så mycket men ju större kostnaderna är desto större betydelse får det. På en summa av 150 000 kr så blir det en skillnad på 30 000 kr kontra 37 500 kr. En tvist, beroende på vad den gäller och hur komplicerad den är kan kosta såväl mer som mindre än exemplet.

Ersättningstak

Försäkringsbolagen har alltid en gräns för hur mycket de ersätter. Detta varierar en del mellan bolagen. Tillsammans med självrisken så får det stor påverkan på den ekonomiska situationen och vilket ekonomiskt stöd man kan vänta sig. Försäkringsbolagen ersättningar varierar mellan ca 175 000 kr – 300 000 kr. Vid komplicerade tvister kanske inte ens rättsskyddet i hemförsäkringen räcker till. Juristförsäkringar kan ha ett tak på upp till 2 000 000 kr men villkoren är inte helt tydliga.

Vilka tvister som täcks

Normalt täcks de flesta typer av tvister som avser mer än ett halvt prisbasbelopp (vilket för år 2020 innebär ett belopp över 24 150kr) och kan drivas i allmän domstol (tingsrätten, hovrätten, högsta domstolen samt några specialdomstolar), men man måste alltid granska villkoren då detta skiljer stort från bolag till bolag. De flesta försäkringar täcker inte tvister mot någon man varit gift eller sambo med men gör undantag för tvister relaterade till gemensamma barn. Vissa försäkringar har tidigare inte täckt tvister om underhållsbidrag till barn. Sådana undantag kan fortfarande finnas. Juristförsäkringar vekar vara väldigt begränsade i vilken typ av tvister som täcks men omfattar vissa processer som inte täcks av hemförsäkringens rättsskydd.

Karensregler

Vilka tvister som täcks varierar liksom när försäkringsskyddet inträder. Normalt ska man ha haft en försäkring en viss tid innan man kan använda den (oftast två år, men det kan variera i olika försäkringsbolag) eller i vart fall ha haft försäkringen när de händelser inträffat som sedan leder fram till en tvist. Även vad gäller familjerättsliga tvister finns en särskild karensregel som säger att man måste ha varit separerad/skild i ett år innan tvisten inträffar. Vissa försäkringsbolag särbehandlar separationer grundade i skilsmässa och de som lämnar en samborelation. För gifta med minderåriga barn förlängs karenstiden med minst sex månader medan betänketiden löper innan man kan få en dom på skilsmässa. För sambor upplöses förhållandet då man flyttat isär, där folkbokföring kan vara en tydlig indikator på när så skett.

Annat viktigt

• Tänk på att skriva in de som bor i bostaden i försäkringen. Om man inte är gifta och inte har en förälder-barn relation till minderårigt barn så kan de boende falla utanför skyddet. Är man inte ens folkbokförd på adressen så täcks inte personen ifråga av rättsskyddet även om denne faktiskt bor på adressen. Slarva helt enkelt inte med folkbokföringen när du flyttar.
• Om någon framställer skadeståndsanspråk ska man omedelbart meddela försäkringsbolaget detta då tvisten annars kanske inte täcks av försäkringen.
• Som inneboende måste man ha en egen hemförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag för att ordna rätt försäkringsskydd.
• Försäkringsvillkor bör alltid ses över och jämföras mellan bolagen varje år inför nytecknande!

/Linda Kron, Jurist
Om du önskar komma i kontakt med Linda klickar du här

Fler artiklar

Vad ska man tänka på innan man lånar ut pengar?

Vad ska man tänka på innan man lånar ut pengar?

Det finns en hel del aspekter att ta i beaktande om man överväger att låna ut pengar till någon i ens närhet. När du som långivare (borgenär) lånar ut pengar till en låntagare (gäldenär) uppstår ett skuldförhållande, en fordran, er emellan. Nedan går jag igenom de viktigaste frågeställningarna att bocka av inför en sådan situation.

För vilka avtal behövs det bevittning?

Vi får ofta frågor som rör bevittning av handlingar och av den anledningen tänkte vi klargöra i vilka fall det egentligen behövs bevittning. I Sverige är det väldigt få handlingar som kräver vittnen för att vara giltiga. Det finns fyra handlingar som enligt lag...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR