Målsägandebiträde
Målsägandebiträde

Ett målsägandebiträde ska tillvarata en anmälares (brottsoffrets) intressen. När ett brott mot en person är begått har förövaren inte bara förbrutit sig mot personen. Det är även ett brott mot staten och det sociala kontraktet. Åklagarens primära fokus är brottet mot staten. Att man brutit mot lag och ordning. Målsägandebiträdet finns då för att säkerställa och garantera att den som blivit utsatt för brottet får tillräcklig hjälp att tillvarata sina intressen. Detta innebär bland annat hjälp och stöd under förhör med polisen, kontroll av förundersökningen medan denna pågår, beräkning av eventuellt skadestånd, biträde i en eventuell rättegång mm.

När får man ett målsägandebiträde?

Normalt ska man i samband med anmälan av ett brott mot sin person, som inte är av enkel art, bli tillfrågad om man önskar ett målsägandebiträde. Är brottet av enkel art kan du ändå ha rätt till ett målsägandebiträde om brottet begåtts av någon som du står nära. Ofta blir man då tillfrågad om man har något önskemål på viss person.

Har man tidigare haft kontakt med en jurist som man känner förtroende för kan man här önska den personen. Om du inte har önskemål utser tingsrätten någon från en lista av ombud. Ingen föregående kontakt sker och det kan kännas lite konstigt att bli uppringd av en helt okänd person. En person som dessutom redan fått kännedom om det trauma man varit med om. Det kan därför vara bra att själv ringa runt lite och få en känsla för de personer som kan tänkas företräda dig så att du själv kan namnge det ombud du skulle önska.

Att själv söka kontakt innan eller i samband med anmälan av ett brott har även andra fördelar. Ett ombud kan hjälpa dig att få med de detaljer som behövs för en effektiv behandling av din anmälan. Ombudet kan även hjälpa dig att förstå vilka delar som är viktiga att berätta om. Det kan vara svårt utifrån sin egna upplevda situation att avgöra vad som utgör själva brottet. Ibland kan man också känna behov av stöd för att ens genomföra anmälan. För många är det väldigt jobbigt att berätta för någon annan om vad som hänt. Detta stöd kan ett blivande målsägandebiträde ge.

Familjemål

I ombudsrollen i familjemål stöter man på både män och kvinnor som råkat ut för brott. Vissa har anmält medan andra valt att inte göra det. I dessa fall känns det ofta svårare då man blir extra ifrågasatt i samband med att man driver mål om gemensamma barn. Dels då det är svårt att bevisa vad som skett mellan husets fyra väggar när ingen annan är där. Dels då det kan finnas motiv att inte vara sanningsenlig för att få bättre chanser att vinna bifall för sina yrkanden om barnen. Det är aldrig lätt att bli ifrågasatt när man utsatts för kränkningar. Det kan underlätta på fler sätt att du anlitar samma ombud i de olika processerna.

Det är viktigt att det känns bra och att det finns ett förtroende för målsägandebiträdet. Ni bör kunna prata öppet med varandra och att du känner dig lyssnad på. Det är allra viktigast att du som utsatt känner dig så trygg som det är möjligt i den situation du nu befinner dig i.

Har du fler frågor om målsägandebiträde? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444

Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess – Juristjouren

Vårdnad och skyddat boende – Juristjouren

Familjerätt – Juristjouren

Fler artiklar

Gåva av bostadsrätt

Gåva av bostadsrätt

En överlåtelse av en bostadsrätt kan ske i flera olika former. Exempelvis genom köp eller genom gåva av bostadsrätt. En bostadsrätt särskiljer sig dock mot annan egendom då den i själva verket utgörs av en andelsrätt i en bostadsrättsförening med en tillhörande...

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Omvärldssituationen är oroande. Krig, energikriser, höjda räntor och sjunkande bostadspriser är omvälvande för många, även bostadsrättsföreningar. Detta syns tydligt i att många nyproduktionsprojekt har blivit dyrare. Under coronapandemin gick priserna upp pga. höjda...

Ombyggnadsavtal

Ombyggnadsavtal

Ett ombyggnadsavtal är ett avtal som en styrelse kräver att medlemmen skriver på för att denne ska få genomföra en renovering. Ombyggnadsavtalet kan innehålla många olika villkor. Vanligt är att styrelsen kräver att medlemmen tar på sig strikt ansvar för och/eller att...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR