Konsten att undvika konflikter vid en bodelning

Varje år beräknas mer än 20 000 skilsmässor äga rum. Ingen förväntar sig att just deras äktenskap ska gå den vägen men statistiken visar att det är en vanlig företeelse. Utöver skilsmässorna tillkommer otaliga samboseparationer. Skulle alla dessa familjerättsliga delningar leda till djupa juridiska tvister skulle juristkåren vara betydligt mer arbetstyngd än vad den är idag. Faktum är att de flesta människor klarar av att klippa sina band, såväl känslomässiga som ekonomiska, utan alltför stora konflikter.

Vi har tidigare skrivit om hur man inleder skilsmässoförandet, nämligen genom ansökan om äktenskapsskillnad i domstol. Vanligtvis brukar detta steg inte orsaka några större konflikter i juridisk mening och en person som vill ha äktenskapsskillnad har i princip en ensidig rätt att få det, även om denna kan föregås av betänketid. Separationen mellan sambos kräver inte samma pappersexercis.

Problemen börjar för de flesta hopa sig i allt större klungor när kommer till den ekonomiska upplösningen. Vad är ditt och vad är mitt, och hur ska vi dela? Några få förutseende par har redan gjort regler på förhand i någon omfattning genom äktenskapsförord, men för det allra flesta är det svårt att planera för den framtida kollapsen under familjelyckans zenit.
Bodelningskonflikternas grogrund är ofta gränslandet mellan förnuft och känsla. Oavsett vad som varit bakgrunden till skilsmässan är det ofta i den ekonomiska uppdelningen som oförrätter ska rättas till. I många konflikter ligger ett vanligt missförstånd, nämligen att alla ekonomiska orättvisor kan (och ska) rättas till i samband med bodelningen. Det är dock inte detta som är avsikten med bodelningsreglerna som istället tar sikte på den idag befintliga egendomen. Med andra ord spelar det ingen roll vem det är som har betalt bensinen eller skött lejonparten av hushållsarbetet.

Så hur undviker man konflikter? Råden är ganska enkla och kan te sig självklara; ha koll på vem som äger vad. Dokumentera och klargör villkor för större förmögenhetsöverföringar och informera er om bodelningsreglernas något trubbiga innebörd. Dessa råd är kanske mest relevanta på ett tidigt stadium och frågan är vad en kan göra när upplösningen är ett faktum.
Det kanske främsta rådet är att inte låta känslorna få överhanden. Inte bara för att det kan bli dyrt med långdragna konflikter utan för att man i regel har ganska mycket gemensamt med den som en faktiskt bryter upp ifrån. I många fall har en delat flera år tillsammans med alla minnen det innebär. Kanske finns det barn med i bilden, eller gemensamma vänner. Att kasta allt detta överbord för att kämpa för (självupplevd) maximal rättvisa kan tyckas orimligt.

Självfallet finns det alltid undantagsfall och situationer där ett hårdare förhållningssätt kan tyckas motiverat. Dock är dessa fall tämligen få jämfört med de bodelningar som juridiskt sett är tämligen enkla men där andra, personliga faktorer utgör tändvätska. Bodelningen är en övergående process där det sällan finns skäl att både bränna broar och pengar. Tänk på att ni kanske vill kunna prata med varandra när dammet har lagt sig.

Fler artiklar

När man inte längre är sams – viktiga saker att tänka på i och efter ett förhållande

När man inte längre är sams – viktiga saker att tänka på i och efter ett förhållande

När man är kär och framtiden med ens partner ser ljus ut så kan det vara svårt, för att inte säga otänkbart, att fundera över vad som kan hända den dag kärleken eventuellt tar slut. Man tänker ofta inte på de konsekvenser som kommer av att man gifter sig eller blir sambo. Man bör dock noga tänka på vad som kan hända när en relation tar slut och hur man på bästa sätt ser till att det finns så lite som möjligt att kunna bråka om.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR