Konsten att undvika konflikter vid en bodelning
Undvika konflikter vid bodelning

Varje år äger mer än 20 000 skilsmässor rum. Ingen förväntar sig att just deras äktenskap ska gå den vägen men statistiken visar att det är en vanlig företeelse. Utöver skilsmässorna tillkommer otaliga samboseparationer. Skulle alla dessa familjerättsliga delningar leda till djupa juridiska tvister skulle juristkåren vara betydligt mer arbetstyngd än vad den är idag. Faktum är att de flesta människor klarar av att klippa sina band, såväl känslomässiga som ekonomiska, utan alltför stora konflikter. Så hur gör man för att undvika konflikter vid en bodelning?

Vi har tidigare skrivit om hur man inleder skilsmässoförandet, nämligen genom att ansöka om äktenskapsskillnad i domstol. Vanligtvis brukar detta steg inte orsaka några större konflikter i juridisk mening och en person som vill ha äktenskapsskillnad har i princip en ensidig rätt att få det, även om denna kan föregås av betänketid. Separationen mellan sambos kräver inte samma pappersexercis.

Problemen börjar för de flesta hopa sig i allt större klungor när kommer till den ekonomiska upplösningen. Vad är ditt och vad är mitt, och hur ska vi dela? Några få förutseende par har redan gjort regler på förhand i någon omfattning genom äktenskapsförord, men för det allra flesta är det svårt att planera för den framtida kollapsen under familjelyckans zenit.
Bodelningskonflikternas grogrund är ofta gränslandet mellan förnuft och känsla. Oavsett vad som varit bakgrunden till skilsmässan är det ofta i den ekonomiska uppdelningen som oförrätter ska rättas till. I många konflikter ligger ett vanligt missförstånd. Nämligen att alla ekonomiska orättvisor kan (och ska) rättas till i samband med bodelningen. Det är dock inte detta som är avsikten med bodelningsreglerna som istället tar sikte på den idag befintliga egendomen. Med andra ord spelar det ingen roll vem det är som har betalt bensinen eller skött merparten av hushållsarbetet.

Så hur undviker man konflikter vid en bodelning?

Råden är ganska enkla och kan te sig självklara; ha koll på vem som äger vad. Dokumentera och klargör villkor för större förmögenhetsöverföringar och informera er om bodelningsreglernas något trubbiga innebörd. Dessa råd är kanske mest relevanta på ett tidigt stadium och frågan är vad en kan göra när upplösningen är ett faktum.
Det kanske främsta rådet är att inte låta känslorna få överhanden. Inte bara för att det kan bli dyrt med långdragna konflikter utan för att man i regel har ganska mycket gemensamt med den som en faktiskt bryter upp ifrån. I många fall har en delat flera år tillsammans med alla minnen det innebär. Kanske finns det barn med i bilden, eller gemensamma vänner. Att kasta allt detta överbord för att kämpa för (självupplevd) maximal rättvisa kan tyckas orimligt.

Självfallet finns det alltid undantagsfall och situationer där ett hårdare förhållningssätt kan vara motiverat. Dock är dessa fall tämligen få jämfört med de bodelningar som juridiskt sett är tämligen enkla men där andra, personliga faktorer utgör tändvätska. Bodelningen är en övergående process där det sällan finns skäl att både bränna broar och pengar. Tänk på att ni kanske vill kunna prata med varandra när dammet har lagt sig.

Om du har fler frågor om att undvika konflikter vid en bodelning är du välkommen att ringa oss på Juristjouren för rådgivning på 0771-333 444

Familjerätt – Juristjouren.se

Fler artiklar

Gåva av bostadsrätt

Gåva av bostadsrätt

En överlåtelse av en bostadsrätt kan ske i flera olika former. Exempelvis genom köp eller genom gåva av bostadsrätt. En bostadsrätt särskiljer sig dock mot annan egendom då den i själva verket utgörs av en andelsrätt i en bostadsrättsförening med en tillhörande...

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Omvärldssituationen är oroande. Krig, energikriser, höjda räntor och sjunkande bostadspriser är omvälvande för många, även bostadsrättsföreningar. Detta syns tydligt i att många nyproduktionsprojekt har blivit dyrare. Under coronapandemin gick priserna upp pga. höjda...

Ombyggnadsavtal

Ombyggnadsavtal

Ett ombyggnadsavtal är ett avtal som en styrelse kräver att medlemmen skriver på för att denne ska få genomföra en renovering. Ombyggnadsavtalet kan innehålla många olika villkor. Vanligt är att styrelsen kräver att medlemmen tar på sig strikt ansvar för och/eller att...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR