Hur man bestrider en faktura
Många har vid något tillfälle fått en faktura från ett företag med ett krav på ersättning som man anser vara felaktigt. Anledningen till varför man anser att fakturan är felaktig kan skilja sig åt. Tillvägagångssättet för att bestrida fakturan/kravet är dock i princip det samma oavsett vad.

Bestrid fakturan

Till att börja med ska du bestrida fakturan skriftligen till motparten, via brev eller mail. Se till att spara en kopia av bestridandet så du kan styrka att du har bestridit samt när du har bestridit. Ange klart och tydligt i skrivelsen varför du bestrider, d v s dina grunder. När du gjort det är det i princip bara att avvakta motpartens agerande. Antingen står de fast vid sitt krav eller så ger de med sig enligt ditt bestridande.

Påminnelse/Kronofogden

Om de står fast vid kravet skickas oftast någon form av påminnelse från motparten. Skicka i så fall en likadan skrivelse igen där du återigen anger varför du bestrider. Enligt god inkassosed så ska ett företag vid ett bestridande inte gå vidare till inkasso utan nästa steg blir i vanliga fall att företaget vänder sig till kronofogden och ansöker om ett s.k. betalningsföreläggande. Privatpersoner vänder sig också ofta direkt till kronofogden vid ett bestridande. Oavsett vad så fortsätter du att bestrida kravet på samma sätt. Varken inkassobolag eller kronofogden är någon domstol som kan avgöra huruvida kravet är skäligt eller inte). Viktigt att poängtera är att du inte får några betalningsanmärkningar så länge du bestrider ett kronofogdekrav i tid, d.v.s. inom 10 dagar från det att du blivit delgiven kravet.

Tingsrätten

Om motparten efter detta fortsätter hävda sin rätt till betalning har denne möjlighet att gå vidare till tingsrätten. I de fall tvistesumman är under ett halvt prisbasbelopp (26.250kr för år 2023) så står man, med några få undantag, för sina egna rättegångskostnader oavsett vinst eller förlust i rätten.
Om ärendet däremot överstiger ett halvt prisbasbelopp så kan det vara värt att anlita ett ombud som företräder dig i rätten då det finns möjlighet att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp. Rättsskyddet/rättshjälpen brukar täcka större delen av ombudskostnaderna i processen. Rättskydd brukar täcka 80% och rättshjälp ca 60-95 % beroende på inkomst. Den vinnande parten kan i dessa fall även i regel kräva sina rättegångskostnader av den andre parten. I många fall når parterna i ett mål en förlikning(överenskommelse) och då blir det så att säga oavgjort varför det i ett sådant fall inte finns en vinnande och förlorande part.

Nedan följer ett exempel på hur man kan bestrida en faktura:

Stockholm den 1 januari 2022

Härmed bestrider jag faktura 2345678 i sin helhet på följande grunder:
1. Enligt det avtal vi undertecknat så skulle badrumsrenoveringen kosta 60.000kr. Detta belopp har jag redan betalat varför jag anser denna faktura sakna grund.
2. Dessutom har ert arbete efter besiktning inte visat sig vara fackmannamässigt utfört på 3 olika punkter. Ni har även vägrat att återställa felen på ett fackmannamässigt sätt. Med vänlig hälsning Bert Strid

Om du har fler frågor och funderingar kring just ditt aktuella ärende är du välkommen att ringa oss på Juristjouren för rådgivning på 0771-333 444.

Bestrida faktura

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR