Fördelar med en samförståndslösning i en bodelning
Fördelar med en samförståndslösning i en bodelning

När ett äktenskap eller samboskap upphör ska parterna fördela egendomen mellan sig genom en bodelning. Vår rekommendation är att fördela egendomen mellan er i samförstånd. Fördelarna med en samförståndslösning är bland annat;

  1. Minska kostnader för eventuell juridisk hjälp. Avsaknaden av rättsskydd för tvister på grund av bodelning kan vara en stor belastning för parterna.
  2. Vinna tid med fokus på det väsentliga.

Hur ska man fördela egendomen?

Vi kommer ofta i kontakt med många som söker svar kring hur tillgångar ska fördelas vid skilsmässa eller separation. När det gäller bostadsrättslägenheter, fastigheter och annat som betingar ett stort ekonomiskt värde är det av betydande vikt att vara noggrann i sina beräkningar. I vissa fall kan dock överdriven noggrannhet i själva verket leda till en merkostnad för samtliga inblandade. Detta  gäller exempelvis överdriven noggrannhet vid värdering av bohag och lösöre. Vi har här försökt sammanfatta några av de råd som kan vara bra att tänka på.

Samförståndslösning

Undvik så långt som möjligt utdragna och kostsamma konflikter på grund av sådant som inte har ett reellt ekonomiskt värde eller rättfärdigar juristkostnader. I bästa fall kan man hitta en lösning där man kan ge och ta (sk. sämjedelning) gällande dessa tillhörigheter. Då ni väl har hittat en samförståndslösning är det viktigt att ni får det i skrift. Muntliga överenskommelser är inte giltiga, då det är krav på avtalets form både i äktenskapsbalken 9 kap. 5 § och i sambolagen 20 §. Där har framgår det att äktenskapsbalkens formkrav för bodelningsavtalet gäller även för sambor. I avtalet är det viktigt att tydligt visa hur ni fördelat egendomen och skulderna samt att bägge parter förklarar sig nöjda. Det ska sedan vara undertecknat av båda makarna eller samborna och utgör därefter ett bodelningsavtal.

Man kan göra mycket själv så länge parterna är villiga att samarbeta. Dock är det viktigt att veta att hur man formulerar avtalet är avgörande för att det inte ska uppstå frågetecken och tvister. För att försäkra sig om att avtalet reglerar allt det man kommit överens om rekommenderar vi er att ta hjälp av en jurist. Ofta kan det vara värdefullt att få stöd av en specialist på området för att känna sig säker på att man hittat en skälig lösning.  Även att man inte missat något som kan ge upphov till framtida konflikter. Att upprätta denna typ av handling brukar inte ta speciell lång tid. I vanliga fall mellan 2–4 timmar, under goda förutsättningar. Det är lättare sagt än gjort – men parterna tjänar ofta på att anstränga sig för att få till stånd en samförståndslösning!

Har du fler frågor om bodelning? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR