Fördelar med en samförståndslösning i en bodelning

När ett äktenskap eller samboskap upphör ska parterna fördela egendomen mellan sig genom en bodelning. Min rekommendation är att ni ska fördela egendomen mellan er i samförstånd. Fördelarna med en samförståndslösning är bland annat;

1. Minska kostnader för eventuell juridisk hjälp då avsaknaden av rättsskydd för tvister på grund av bodelning kan vara en stor belastning för parterna.
2. Vinna tid med fokus på det väsentliga

Jag kommer ofta i kontakt med många som söker svar kring hur tillgångar ska fördelas vid skilsmässa eller separation. När det gäller bostadsrättslägenheter, fastigheter och annat som betingar ett stort ekonomiskt värde är det av betydande vikt att vara noggrann i sina beräkningar av hur egendomen ska fördelas och värderas. I vissa fall kan dock överdriven noggrannhet, gällande exempelvis bohag och lösöre, i själva verket leda till en merkostnad för samtliga inblandade. Jag har försökt sammanfatta några av de råd vi på Stance brukar ge:

Undvik så långt som möjligt utdragna och kostsamma konflikter på grund av sådant som inte har ett reellt ekonomiskt värde eller rättfärdigar juristkostnader. I bästa fall kan man hitta en lösning där man kan ge och ta (sk. sämjedelning) gällande dessa tillhörigheter. Då ni väl har hittat en samförståndslösning är det viktigt att ni får det i skrift. Muntliga överenskommelser är inte giltiga, då det ställs krav på avtalets form både i äktenskapsbalken 9 kap. 5 § och i sambolagen 20 §, där det förklaras att äktenskapsbalkens formkrav för bodelningsavtalet gäller även för sambor. I avtalet är det viktigt att tydligt visa hur egendomen och skulderna fördelats samt att bägge parter förklarar sig nöjda. Det ska sedan undertecknas av båda makarna eller samborna och utgör därefter ett bodelningsavtal.

Man kan göra mycket själv så länge parterna är villiga att samarbeta, dock är det viktigt att veta att hur avtalet formuleras är avgörande för att det inte ska kunna ifrågasättas. För att försäkra sig om att avtalet reglerar allt det man kommit överens om och möjligheten att få hjälp att beräkna sådant man känner sig osäker på rekommenderar jag er att ta hjälp av en jurist. Ofta kan det vara värdefullt att få stöd av en specialist på området för att känna sig säker på att man hittat en skälig lösning och inte missat något som kan ge upphov till framtida konflikter. Att upprätta denna typ av handling brukar inte ta speciell lång tid, i vanliga fall mellan 2–4 timmar, under goda förutsättningar. Jag vet att det är lättare sagt än gjort – men parterna tjänar ofta på att anstränga sig för att få till stånd en samförståndslösning!

Fler artiklar

När man inte längre är sams – viktiga saker att tänka på i och efter ett förhållande

När man inte längre är sams – viktiga saker att tänka på i och efter ett förhållande

När man är kär och framtiden med ens partner ser ljus ut så kan det vara svårt, för att inte säga otänkbart, att fundera över vad som kan hända den dag kärleken eventuellt tar slut. Man tänker ofta inte på de konsekvenser som kommer av att man gifter sig eller blir sambo. Man bör dock noga tänka på vad som kan hända när en relation tar slut och hur man på bästa sätt ser till att det finns så lite som möjligt att kunna bråka om.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR