Målsägandebiträde – en hjälp för dig som blivit utsatt för brott

Ett målsägandebiträde ska tillvarata en anmälares (brottsoffrets) intressen. När ett brott mot person begåtts har förövaren inte bara förbrutit sig mot personen, utan också mot staten och det sociala kontraktet. Åklagarens primära fokus är brottet mot staten, att man brutit mot lag och ordning. Målsägandebiträdet finns då för att säkerställa och garantera att den som utsatts för brottet får tillräcklig hjälp att tillvarata sina intressen. Detta innebär bland annat hjälp och stöd under förhör med polisen, kontroll av förundersökningen medan denna pågår, beräkning av eventuellt skadestånd, biträde i en eventuell rättegång mm.

Normalt ska man i samband med anmälan av ett brott mot sin person, som inte är av enkel art, bli tillfrågad om man önskar ett målsägandebiträde. Är brottet av enkel art kan du ändå ha rätt till ett målsägandebiträde om brottet begåtts av någon som du står nära. Ofta tillfrågas man då också om man har något önskemål på viss person. Har man tidigare haft kontakt med en jurist som man känner förtroende för kan man här önska den personen. Om du inte har önskemål utser tingsrätten någon från en lista av ombud. Ingen föregående kontakt sker och det kan kännas lite konstigt att bli uppringd av en helt okänd person som redan fått kännedom om det trauma man varit med om. Det kan därför vara bra att själv ringa runt lite och få en känsla för de personer som kan tänkas företräda dig så att du själv kan namnge det ombud du skulle önska.

Att själv söka kontakt innan eller i samband med anmälan av ett brott har även andra fördelar. Ett ombud kan hjälpa dig att få med de detaljer som behövs för en effektiv behandling av din anmälan. Ombudet kan även hjälpa dig att förstå vilka delar som är viktiga att berätta om. Det kan vara svårt utifrån sin egna upplevda situation att avgöra vad som utgör själva brottet. Ibland kan man också känna behov av stöd för att ens genomföra anmälan, för många kan det kännas väldigt jobbigt att berätta för någon annan om vad som hänt. Detta stöd kan ett blivande målsägandebiträde ge.

I ombudsrollen i familjemål stöter man på både män och kvinnor som råkat ut för brott, vissa har anmält medan andra valt att inte göra det. I dessa fall känns det ofta svårare då man blir extra ifrågasatt i samband med att mål om gemensamma barn drivs. Dels då det är svårt att bevisa vad som skett mellan husets fyra väggar när ingen annan är där och dels då det kan finnas motiv att inte vara sanningsenlig för att få bättre chanser att vinna bifall för sina yrkanden om barnen. Det är aldrig lätt att bli ifrågasatt när man utsatts för kränkningar. Det kan underlätta på fler sätt att du anlitar samma ombud i de olika processerna.

Det är viktigt att det känns bra och att det finns ett förtroende för målsägandebiträdet. Ni bör kunna prata öppet med varandra och att du känner dig lyssnad på. Det är allra viktigast att du som utsatt känner dig så trygg som det är möjligt i den situation du nu befinner dig i.

Fler artiklar

För vilka avtal behövs det bevittning?

Vi får ofta frågor som rör bevittning av handlingar och av den anledningen tänkte vi klargöra i vilka fall det egentligen behövs bevittning. I Sverige är det väldigt få handlingar som kräver vittnen för att vara giltiga. Det finns fyra handlingar som enligt lag...

Vikten av aktieägaravtal

Att driva en egen verksamhet och förverkliga sina idéer på egen hand eller med en vän är idag mycket vanligt. Aktiebolaget som företagsform är särskilt väl lämpat för både traditionella verksamheter av olika slag, och företag av den mer experimentella typen. De flesta...

Hur man bestrider en faktura/ekonomiskt krav

Många har vid något tillfälle fått en faktura från ett företag med ett krav på ersättning som man anser vara felaktigt. Anledningen till varför man anser att fakturan är felaktig kan skilja sig åt, men tillvägagångssättet för att bestrida fakturan/kravet är i princip...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR