Höjning av underhållsbidrag
underhållsstöd och underhållsbidrag

2023 års höjning av underhållsbidrag fastställd

 Varje år den 1 februari ska underhållsbidragen till barn genomgå en indexhöjning för att underhållet ska följa penningvärdet (lag (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag). Indexhöjningen är nu fastställd till 8 % för 2023 och gäller från och med den 1 februari. Indexhöjning sker dock inte för underhållsbidrag som blivit fastställda (genom dom/avtalats mellan föräldrarna) efter den 1 november 2022. Detta gäller förutsatt att föräldrarna inte aktivt avtalat bort tillämpningen av lagen om indexhöjning.

Du räknar lätt ut det nya underhållsbidraget genom att multiplicera underhållsbeloppet med 1,08 (100 % av gamla beloppet + 8 % av gamla beloppet) enligt följande:

Underhållsbidraget till barnet x kronor * 1,08 = nytt underhållsbidrag för barnet

Nästa år utgår ni ifrån det höjda underhållsbeloppet ni fått fram i år och multiplicerar med index för 2024.

Du som underhållsskyldig förälder är skyldig att själv hålla koll på att du betalar rätt underhållsbidrag. Om du glömmer bort indexhöjningen kan det innebära dröjsmålsränta. Boendeföräldern bör dock givetvis hjälpa till att påminna för att säkerställa att barnet får vad det behöver.

Kom ihåg! Underhållsbidraget är inte samma sak som underhållsstödet som Försäkringskassan betalar ut. Underhållsbidraget ska beräknas utifrån vardera förälders ekonomiska överskott till skillnad från underhållsstöd som är schabloniserat utan att beakta vare sig barnets individuella behov eller föräldrarnas ekonomiska situation. Underhållsstödet är heller inte ett maximi belopp utan ska snarast ses som ett minimibelopp. För att räkna ut korrekt underhåll för dina barn kan du ta hjälp av Försäkringskassans kalkylverktyg eller anlita en jurist för att utföra beräkningarna.

Har du fler frågor om höjning av underhållsbidrag eller om underhållsbidrag i almänhet? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444.

Underhållsstöd – när en förälder inte betalar – Juristjouren

Underhållsstöd och underhållsbidrag – Juristjouren

Familjerätt – Juristjouren.se

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR